Nyhetsbrev.

Det händer mycket i Brighters värld. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad. Vi lovar att inte fylla din mejlbox.

VD-brev juli, 2018

VD-kommentar: Bygga ett större Brighter.

Just hemkommen från Almedalen kan jag konstatera att vårdseminarierna befolkades av de gamla vanliga talarna, som hade de gamla vanliga synpunkterna. Jag och Brighters COO Henrik Norström noterade att följande fem ämnen kom upp i vårddiskussionen:

 • Patientorienterad
 • Holistisk
 • Kostnadseffektiv
 • Framåtriktad
 • Säker

Det är så framtidens vård måste se ut. Trots många intressanta föredrag och debatter under Almedalsveckan var det dock ingen talare som pratade om alla dessa fem nödvändiga faktorer. En smula visionslöst kan tyckas.

Jag tänkte ta upp några händelser den senaste tiden som stimulerat några aktieägare att höra av sig och be om en fördjupning. Några vill ha mer information om Brighters planerade notering vid en reglerad marknad. Vi har nu formellt satt igång processen för att notera bolaget på en reglerad marknad i och med styrelsebeslutet förra veckan. Dock är vi redan redo ur ett redovisningsperspektiv då vi har gått över till IFRS sedan tidigare. Sedan håller vi på med en analys ihop med PWC där vi gör en förgranskning av alla rutiner etc för att säkerställa att allt är på plats inför den formella ansökan. Som ett par aktieägare mycket riktigt påpekat så bör vi också välja en bra investmentbank som kan hjälpa oss och vi är mitt uppe i den processen nu. I samband med detta kommer vi också att utse den juridisk rådgivaren som kommer att sköta de legala aspekterna.

Även om en notering i sig inte ändrar särskilt mycket för Brighter operativt, så kan det få stora fördelar finansiellt. Institutionella ägare och fonder får lättare att investera i Brighter och särskilt har vi mött ett antal så kallade ”family offices” som får investera i bolag som Brighter först när vi är på en reglerad marknad. Allt detta samt en ökad exponering generellt tror vi kommer ytterligare bättra på likviditet i aktien och stärka värdet för alla aktieägare.

Några har också hört av sig angående vår marknad, som jag dels beskrev i förra VD-brevet och dels i ett pressmeddelande häromdagen. Är det rimligt att tro att Actiste kan ta nästan en tredjedel av de marknader vi vill penetrera på fem års sikt? Ja, det tycker jag. Först och främst är Actiste det första konkreta exemplet på framtidens vård enligt mina noteringar från Almedalen ovan, dessutom verkligt väl patenterat. För det andra kommer samhällen inte att ha råd att behandla kroniska och snabbt växande sjukdomar som exempelvis diabetes på traditionellt sätt framöver. Men för att förtydliga: vi inser att Brighter måste ha olika marknadsstrategier för Actiste i olika regioner. Det är också därför vi valt att bredda våra säljkanaler i Thailand, inlett diskussioner med läkemedelsbolag i Indonesien och beslutat att starta ett samägt bolag i Förenade Arabemiraten för att penetrera marknaden där. I vissa regioner på den arabiska halvön har var fjärde invånare diabetes av typ 2.

Vårt arbete med att utveckla marknadsstrategier och notera Brighter på en reglerad marknad hänger ihop. Brighter kommer att bli ett större bolag och vi förbereder oss för det.

Avslutningsvis så får vi en del mejl om status i CE-märkningsprocessen av Actiste. Som vi sagt tidigare så väljer vi att inte lämna något exakt datum för när den processen är klar. Vi konstaterar dock att genomförda tester har gått enligt plan (för att nämna några EMC (60601-1), biocompatibility evalution (10933) , system accuracy (15197:2013/15197:2015)  etc) men då vi inte granskar oss själva utan det arbetet görs av tredje part så ligger den exakta tidslinjen ej i våra händer.

Truls Sjöstedt, VD Brighter


VD-brev juni, 2018

VD-kommentar: Brighters marknad.

Många aktieägare har hört av sig och ställt frågor om kostnadsbilden för vår diabetestjänst Actiste. I samband med detta har vi också noterat att många jämför Actiste med andra typer av lösningar på marknaden som är väldigt nischade eller riktar sig till andra målgrupper än de Brighter adresserar.

Beträffande priset och kostnadsupplägget för Actiste – som alltså är en heltäckande plattforms-baserad abonnemangstjänst, inkluderande Brighters unika och patenterade device – så är detta anpassat för respektive marknad. I de flesta fall kommer lösningen täckas av olika former av nationella hälsosubventioner och försäkringar, det vill säga i praktiken motsvarande ett sådant system vi har i Sverige gällande sjukvård. Utöver själva tjänsten för diabetiker ser vi ett flertal möjligheter att bredda affären ytterligare, exempelvis genom kommersiella samarbeten kring datainsamling, läkemedelsutveckling, läkemedelsdistribution samt diverse tilläggstjänster i vår plattform och infrastruktur. På sikt kan även Actiste-plattformen appliceras på andra kroniska sjukdomar utöver diabetes.

När det kommer till marknadspotentialen och den målgrupp Brighter initialt riktar sig till med Actiste pratar vi om insulinbehandlade diabetiker. Idag beräknar International Diabetes Federation att det lever minst 425 miljoner människor med diabetes. Brighter riktar sig initialt till ca 40 % av dessa: de som har ett faktiskt behov av att behandlas med insulin. Se illustrationen nedan:
Brighters-initial-target-market
Grovt räknat kan man dela upp dessa i tre grupper:

 • Svårbehandlade typ 1 diabetiker (ca 1% av alla diabetiker)
 • Övriga typ 1 diabetiker (ca 7-8% av alla diabetiker)
 • Insulinbehandlade typ II diabetiker  (ca 30-32% av alla diabetiker)

Dessa kan i sin tur delas in i två behandlingssegment:

 • Avancerade lösningar (Insulinpump, CGM-teknik (Continuous Glucose Monitoring), FGM)
 • Vanliga lösningar (Separat blodsockermätare och insulinpenna för injektion)

Av det totala antalet diabetiker beräknas väldigt få ha faktisk klinisk nytta av de avancerade lösningarna (insulinpump och/eller CGM-lösningar). Den här typen av nischade lösningar kommer alltid att fylla ett viktigt behov för vissa grupper men för den stora massan – särskilt utifrån ett globalt perspektiv – är det inte en långsiktigt hållbar och välfungerande lösning.

Traditionella insulinpumpar, som storleksmässigt kan jämföras med en tjock mobiltelefon, fästs i byxkanten eller på armen och har en slang som sätts under huden, oftast på magen. Slangar och infarter skall bytas med jämna mellan rum och för betalaren är det oftast i dessa kostnaden ligger. Kostnaden för en pump är ca 40 000 kronor i inköp, och sedan omkring tillkommer ungefär lika mycket till för förbrukningsmaterial per år.  CGM har en liknande kostnadsbild och sitter även den fast på kroppen. FGM har en lägre kostnadsbild men har i gengäld en sämre prestanda och har stora svagheter i mätnoggrannhet just på låga värden.

Dessa kostnader kan jämföras med den genomsnittliga årslönen i Indonesien – ett av de länder som drabbats hårt av diabetesepidemin – vilken uppgår till ca 30 000 kronor (3400 USD). Även om staten eller försäkringsbolag skulle kliva in och bekosta detta handlar det om ofantliga summor. Redan idag är diabetes en av världens mest kostsamma sjukdomar – globalt beräknas sjukdomen kosta samhället över 700 miljarder USD.  USA spenderar redan hela 17 % av hela sitt BNP på sjukvård. Och antalet diabetesdrabbade beräknas öka med hög takt i nästan hela världen under lång tid framöver.

De allra flesta använder idag det som kallas för insulinpenna, kombinerat med en separat blodsockermätare. Därtill krävs någon form av funktionalitet för att manuellt spara insulinmängder och blodsockermätningar, exempelvis ett anteckningsblock (digitalt eller fysiskt). Relativt enkla och billiga medel men det tar stor plats, saknar viktig modern funktionalitet som uppkoppling och automation samt är onödigt krångligt för användaren. Från vårdens perspektiv är det i stort sett omöjligt att veta och påverka hur patienten sköter sig mellan sjukhusbesöken, vilket leder till en ineffektiv och onödigt kostsam vårdprocess.

Brighter kliver med Actiste in mellan dessa segment, ersätter de traditionella insulinpennorna och blodsockermätarna med en modern tjänst som revolutionerar hela diabetesvården, och riktar sig till de 165 miljoner diabetiker som bör behandlas med insulin men som inte har det nischade behovet av CGM eller insulinpump.

Behovet av en effektivare diabetesvård är stort och snabbt växande i så gott som samtliga världsdelar. Vi ser en mycket stor potential för Actiste och räknar med en aggressiv expansion under de kommande åren.

Truls Sjöstedt,
VD och grundare


VD-brev maj, 2018

 

Kista 2018-05-24

 

Nya krafter i styrelsen – och ett intensivt 2017.

 

Det är väldigt roligt att kunna konstatera att årets bolagsstämma blev den klart mest välbesökta någonsin. Mycket folk, god stämning, höga förväntningar. Jag tog tillfället i akt att i ett litet bildspel summera viktiga händelser under 2017. Om du inte kunde vara med på stämman personligen så hittar du en kortare sammanfattning i detta VD-brev:

 

Viktiga rekryteringar.

 

Vi har genomfört ett antal  topprekryteringar under perioden – och samtliga råkar vara kvinnor.

 

 • Ann Zetterberg, CFO. Ann har lång erfarenhet som CFO samt styrelsearbete för bolag på den reglerade marknaden i olika storlekar och tillväxtfaser och kommer att ytterligare förbättra vårt IR-arbete och rapportering.
 • Barbro Fridén, styrelsens nya ordförande. Barbro har lång operativ erfarenhet som högsta ledare för vårdorganisationer såsom Sahlgrenska och Sheikh Kalifa Medical City i UAE . Hon sitter dessutom i styrelserna för börsbolagen Vitrolife och Getinge, samt i styrelsen för Apoteket AB.
 • Catharina Ihre, styrelseledamot. Catarina Ihre har arbetat i 15 år som analytiker och i 11 år som IR-ansvarig på tre av de 30 bolag vars aktie handlas mest på Nasdaq Stockholm(Electrolux, SSAB och Lundin).

 

Jag hälsar samtliga varmt välkomna!

 

Viktiga samarbeten.

 

Vi har under perioden knutit upp en rad nya spännande partnerskap:

 

 • Sanmina – produktion av Actiste.
 • Sonat – utvecklingspartner och logistikledning.
 • Arkessa – operatörsneutral uppkoppling.
 • Gemalto – säker kommunikation med eSIM.
 • Speed Group – lager och distribution av Actiste.

 

Jag konstaterar att allt är på plats för utrullningen av Actiste var som helst i världen!

 

Viktiga utmärkelser och inbjudningar.

 

Som jag skrev i förra VD-brevet så vann Actiste Red Dot Award i april, designvärldens mest prominenta utmärkelse och världens största årliga designtävling. Otroliga 6300 produkter var anmälda till tävlingen!

Snart, 11 juni, får vi också veta om vi vinner Sveriges mest prestigefulla designpris – Design S i Swedish Design Awards av Svensk Form. Vi var ju dessutom nominerade till Swecares Rising Star Award – vilket dock vanns av vårt avknoppade bolag Camanio Care, som framgångsrikt noterades på Aktietorget i mars 2017. Grattis!

 

Jag nämnde i förra VD-brevet att vi blivit inbjudna av konsultbolaget McKinsey att beskriva vår vision om digital hälsa. Vi har också inbjudits att prata inför väldigt senior publik vi flera andra tillfällen, bland annat av Cambridge Wireless och på Vitalis i Göteborg i april i år, liksom på telekommässan i Barcelona. Det var också intressant att vara med på statsbesöket till Indonesien med Kungen och Drottningen.

 

Roligt var även att kunna konstatera att vårt huvudpatent blev beviljat i USA.

 

 

 

Truls Sjöstedt,
Brighters vd och grundare


VD-brev april, 2018

Kista 2018-04-13

Red Dot till Actiste!

Sedan vi marknadsintroducerade Actiste i årsskiftet har det varit full fart på flera fronter. Vi har fortsatt knyta till oss nya spännande samarbetspartner, exempelvis FRISQ som inte bara besitter stor kompetens om vården och dess processer och system – utan även ligger i framkant rent tekniskt och innovativt.
Den digitala infrastrukturen i vården måste helt enkelt förnyas för att samhället ska kunna erbjuda bra och konkurrenskraftig vård i framtiden. Redan idag pratar vi om att vården är i kris och för att det ska bli en förbättring krävs nya digitala innovationer, ökat fokus på data och överföring av information mellan vårdbesöken samt inte minst en förändrad syn på hur vårdprocessen ska se ut.

 

De nya kraven som kommer med GDPR-lagstiftningen gör att de med gamla IT-system står inför stora utmaningar runtom i hela EU. Vi på Brighter har haft förmånen att inte vara beroende av gamla system samt att Actiste och The Benefit Loop har designats utifrån att vara anpassade för dessa krav redan från start. Vår grundansats har hela tiden varit att användaren skall äga sin egen data och vi ser fram mot att andra närmar sig denna värdegrund.

 

Vi räknar även med att under året kunna presentera flera nya spännande samarbeten, både i Sverige och andra delar av världen. I Förenade Arabemiraten har exempelvis intresset varit otroligt stort för Actiste. Det är också en region som är hårt utsatt av diabetesepidemin, likt Sydostasien där vi redan har påbörjat en etablering i Indonesien.

 

Vidare vill jag också säga att jag, och alla Brighters medarbetare, är näst intill överväldigade av den positiva respons vi fått från potentiella användare, diabetessjuksköterskor, designers och produktutvecklare. I slutet av mars nominerades Actiste till Sveriges mest prestigefulla designpris – Design S i Swedish Design Awards av Svensk Form – vilket naturligtvis är otroligt glädjande. Och nu i april vann Actiste Red Dot Award, designvärldens mest prominenta utmärkelse och världens största årliga designtävling. Otroliga 6300 produkter var anmälda till tävlingen!

 

Vi är väldigt glada över omvärldens respons och vinsten i Red Dot Awards 2018 bekräftar att vi inte bara skapat en snygg utan även en användarvänlig produkt av hög kvalitet. Red Dot är erkänd över hela världen och många betraktar det som en riktig kvalitetsstämpel – även vi.

 

I veckan var jag och Henrik, Brighters COO, bland annat i Berlin för att hålla ett föredrag vid ett roundtable hos McKinsey om implementering av tech i vården och olika utmaningar kopplade till det. Även om CE-processen dragit ut något på tiden för vår del har vi tillsammans med våra partner lyckats ta fram en uppskattad och prisvinnande produkt på rekordtid. McKinsey, som alltså är en av vårdens mest respekterade rådgivare, bjöd därför in oss som ett framgångsrikt exempel på hur man driver igenom en effektiv produktutvecklings- och CE-märkningsprocess. Relationsbyggandet för potentiella projekt och insikter från andra bolag inom branschen var mycket givande.

 

Tidigare i veckan inleddes också inlösenperioden för de TO3-optioner vi delat ut till aktieägarna. Dessa kan alltså växlas mot aktier redan nu och fram till den 25 april för 4 kr. På så sätt tillförs bolaget värdefullt kapital som gör stor nytta för bolagets utveckling samtidigt som det minskar den utspädningseffekt vårt finansieringsavtal med L1 Capital haft. Viktigt att komma ihåg är att som förvaltarregistrerad aktieägare måste man själv ta kontakt med sin bank/förvaltare för att få vara med nu.

 

 

Truls Sjöstedt,
Brighters vd och grundare


VD-brev februari, 2018

Vi välkomnar ett nytt händelserikt år.

Nu har 2018 kommit igång ordentligt och vi ser verkligen fram emot att på allvar börja driva på förändringen av diabetesvården i Sverige – och övriga världen – med Actiste. Året har inletts bra med ytterligare ett nytt beviljat patent i Europa och en CE-märkningsprocess som löper på på väl.

 

I slutet av januari besökte vi bland annat Vancouver i Kanada för att presentera Actiste och berätta mer om vår syn på framtiden. Vi är väldigt glada över att ha blivit en av fem särskilt utvalda ”impact tech startups” i det här Katapult Future Fest-eventet och över möjligheten att ha fått träffa en mängd intressanta och inspirerande människor på plats.

 

De som följer oss på Twitter och Facebook har säkert redan noterat att vår COO Henrik Norström under veckan även deltog i ett rundabordssamtal i Dubai anordnat av Prestel and Partner under temat ”Health as an investment”. Ni kan läsa mer om eventet här.

 

Vi har även varit ute på massor av säljmöten och där vi träffar allt från de som jobbar ut i verksamheterna till försäkringsbolagen och betalarna. Bland annat har vi varit och besökt Rashid Center for Diabetes & Research, som drives av GHP – Global Health Partners och där vi hade möte med deras  Deputy Chief Medical Officer för att få en tydligare bild av marknadssituationen i Förenade Arabemiraten.

 

Även framöver är kalendern fullbokad med intressanta aktiviteter. Bland annat kan jag glatt meddela att vi kommer vara en av föreläsarna på Vitalis 2018 – det vill säga nordens ledande mötesplats för eHälsa. Föreläsningen kommer handla om datadriven terapiföljsamhet och beteendeförändring. Detta ska inte bara bli roligt utan är även en bra möjlighet för oss att nå ut till och påverka relevanta beslutsfattare inom vården.

 

Ett annat event som vi planerat att delta i är Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvårds (SFSD) årliga symposium i april. Det anordnas ett stort antal intressanta möten och kongresser av den här typen varje år men dessvärre hinner vi inte delta i alla, utan vi väljer ut och fokuserar på de vi tror skapar mest värde och nytta för bolaget.

 

Sist, men inte minst, kan jag meddela att vi tillsammans med vår partner Ericsson  kommer vara på plats i Barcelona under årets Mobile World Congress. Detta är världens största sammankomst för mobil- och tech-industrin med över 100 000 besökare och deltagare från hundratals länder. Som ett bolag med ambitionen att stöpa om dagens vårdsystem med nya uppkopplade och digitala tjänster är det såklart ett högintressant forum för oss.

 

Truls Sjöstedt,
VD och grundare


Tack alla medarbetare, ägare och partner för ett fantastiskt år 2017! - VD-brev december, 2017

Happy new year

När jag grundade Brighter för nästan 10 år sedan var det av personliga skäl. Jag fick på nära håll se och vara delaktig i de problem som både vården och sjukdomsdrabbade hade svårt att hantera. Att jag nu kan vara med och presentera en lösning som bidrar till att förbättra livet för diabetiker, och potentiellt även andra kroniskt sjuka, gör mig oerhört stolt och glad.

 

Hela verksamheten går på högvarv nu i samband med lanseringen och förra veckan genomförde bolaget en officiell avtäckning för Actiste, som nu är komplett och redo att levereras till slutanvändare så snart de administrativa delarna såsom CE-märkning är på plats. CE-märkningen beräknas vara formellt på plats under början av 2018.

 

Parallellt med det administrativa arbetet pågår ett omfattande försäljningsarbete där en handfull dedikerade säljare är i kontakt med potentiella kundorganisationer över hela världen, primärt Sverige, Indonesien och Thailand men även andra länder där drivkrafterna är starka. Samtidigt ser vi över möjligheterna att utöka försäljningsorganisationen ytterligare.

 

Åren 2016 och 2017 handlade framförallt om att utveckla och färdigställa tjänsten, förbereda och skala upp organisationen inför en global expansion, samt säkra alla nödvändiga samarbeten för att snabbt kunna ta Actiste ut till marknaden. Framöver kommer vi därför kunna fokusera på marknadsbearbetning och att bygga starka kundrelationer. Införsäljningsarbetet påbörjades redan under hösten och responsen från marknaden har varit väldigt god.

 

Jag är otroligt tacksam över aktieägarnas engagemang genom åren och vill även lyfta fram alla Brighters medarbetare som gjort ett fantastiskt jobb. Tillsammans har ni dessutom samlat in drygt 27 000 kronor till Diabetesfonden genom vår godisutmaning – pengar som kommer till stor nytta för diabetesforskningen i Sverige!

 

Vi jobbar på året ut och kliver in i 2018 med ett högt upparbetat tempo. Så efter ett framgångsrikt 2017 vill jag passa på att från oss alla på Brighter önskar er alla ett gott slut och ett gott nytt år och ser fram emot ett nytt år fullt av möjligheter!

 

2018 – året då Actiste slår igenom.

 


VD-brev 5, 2017

Kista 2017-07-12

Beteendeförändring och datadriven vård.
Under de senaste åren har Brighter som bolag utvecklas enormt. Vi har gått från att vara ett ganska nischat enproduktsbolag inom diabetessektorn till att driva på och utveckla en helt ny marknad inom datadriven vård och hälsa. Det har varit en mycket spännande resa som präglats av flera stora framgångar och samarbeten med några av världens mest framstående bolag. Och nu närmar vi oss äntligen en lansering av Actiste.
Den plattform som bolaget utvecklar har en massiv potential när det kommer till att effektivisera och förbättra vården av diabetiker, men även kroniskt sjuka människor generellt, sett från såväl vårdens som individens perspektiv. Upp emot 70-80 % av hela EUs vårdkostnader går för närvarande till olika kroniska sjukdomar, där diabetes är en av de mest kostsamma och problematiska åkommorna. Diabetes dödar 5 miljoner människor årligen, dvs. 1 person var 6:e sekund, och kostar enligt en ny studie så mycket som 1,3 biljoner USD – alltså strax under 2 % av hela världens BNP.

 

Med Actiste är vårt initiala mål att hjälpa diabetiker leva ett normalt och problemfritt liv. Men utifrån ett större och mer långsiktigt perspektiv lägger vi grunden för framtidens digitala vård där data, mobilitet, automation, analys och individanpassad feedback utgör grunden. Med hjälp av dessa verktyg kan vi driva på och motivera till ett förändrat beteende hos patienten. Utifrån det perspektivet är diabetes bara en av många kroniska sjukdomar som vi kommer kunna angripa med Actiste, The Benefit Loop och nya potentiella innovationer.
Konsultbolaget McKinsey är en av vårdens mest respekterade rådgivare. Redan för 5 år sedan konstaterade de att vårdens största utmaning är oförmågan att ändra patienters beteende i behandlingen av kroniska sjukdomar. I en analys av USAs vårdkostnader (som då beräknades vara ca 3 biljoner dollar per år), kunde 31 procent av kostnaderna direkt hänföras till beteendemässigt influerade kroniska tillstånd. Hela 69 % av de totala kostnaderna påverkades starkt av patienternas beteende. McKinsey menar också att de viktigaste faktorerna för att få patienter att ändra sitt beteende är uppkoppling, feedback och möjlighet för anhöriga och omvärld att delta och stötta.

 

Actiste och The Benefit Loop möjliggör, tillsammans med aktörer som exempelvis Telia, det beteendeförändrande och värdeskapande som gjort exempelvis Airbnb, Uber och Spotify så framgångsrika. Användarna skapar värden som kan förädlas och förräntas av användaren själv, men även en mängd olika externa parter såsom anhöriga, vård, forskning, läkemedelsbolag, försäkringsbolag, kommuner och landsting. Vår årliga SIFO-undersökning som precis genomförts visar väldigt intressanta resultat på den här fronten. Resultaten släpper vi efter sommaren, i en rapport, likt förra året.

 

Och det var precis detta vi pratade om under Almedalen tillsammans med bland andra Telia och SAS Institute. Det var ett intressant evenemang och vi är väldigt glada över att Telia bjöd in Brighter och planerade denna programpunkt tillsammans med oss. Hälso- och sjukvården går just nu igenom en omfattande transformation och framtiden kommer framförallt handla om två saker: (1) att i högre grad förutspå vilka som är på väg att bli sjuka och (2) att proaktivt agera, förebygga och motverka utvecklingen.

 

Lösningar som Actiste och The Benefit Loop utgör grunden och blir navet i denna samhällsutveckling, och den plattformsbaserade modellen där alla relevanta aktörer kopplas samman och kontinuerligt förräntar värdet – de data – som skapas inom loopen leder till positiva effekter på såväl individnivå som samhällsnivå. Främst handlar det om att vården av kroniskt sjuka kan bli mer effektiv, minskade kostnader för samhället, högre livskvalitet för den sjukdomsdrabbade, ökad följsamhet i behandlingar och långsiktigt en bättre välfärd och friskare befolkning.

 

Vi ser nu fram emot att växla upp samarbetet med Telia och exponeringen av Actiste inför lanseringen och räknar med en högintensiv höst.

 

Truls Sjöstedt,
VD och grundare

 

Frågor från aktieägare:
F: Hur fungerar det med förbrukningsmaterial såsom teststickor, nålar och lancetter som ingår abonnemanget? Är det ett förutbestämt antal av varje? Hur fungera det om man skulle behöva extra av något, kan man beställa via appen?
S: Genom Actiste ämnar vi erbjuda en komplett och automatiserad tjänst som gör livet enklare för användaren. Systemet håller reda den individuella förbrukningen ser till att användaren automatiskt får hem exempelvis teststickor baserat på det individuella behovet. Användaren ska inte behöva tänka på eller oroa sig för detta över huvud taget. Behövs det extra inför exempelvis en semesterresa går det att ordna via bland annat appen.

 

F: Brighter adresserar ju en global marknad och när ni växer och anställer personer både i Sverige och utomlands så borde ni väl ha en corporate code of conduct?
S: Den första engelskspråkiga Code of Conduct antog vi på Brighter redan 2011, så det är något vi planerat för sedan länge.

 

F: Har ni tagit fram prognoser för försäljningen i Sverige, Indonesien eller Thailand? När kommer ni att publicera dessa?
S: Givetvis har vi tagit fram prognoser för alla marknader vi arbetar aktivt med men även för de vi tittar på. Dessa prognoser är dock för internt planeringsarbete och inga som vi lämnar ut publikt. I dagsläget har vi inte heller planer på att kommunicera dessa publikt.

 

F: Hur får man med en fråga till er Q&A?
S: Skicka frågorna till irquestions@brighter.se ange även namn och kontaktuppgifter. Vi kommer välj ut ett representativt urval av frågor och besvara dessa.
Frågor vars svar är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning kommer inte besvaras här då de måste kommuniceras via pressmeddelanden. Exempel på sådana frågor är lanseringsdatum, icke publika uppköpspropåer, rekrytering till vissa nyckelpositioner, förhandsinformation om insiderköp etc.


VD-brev 4, 2017

Kista 2017-06-19

Starka drivkrafter i Indonesien.

Hela maj och början av juni har varit en hektisk period som präglats av mycket resande och publika aktiviteter. Vi har presenterat bolaget vid investerarträffar, deltagit i paneldiskussioner om framtidens vård och inte minst representerat svensk innovation vid Sveriges statsbesök till Indonesien.
Dynamiken i Indonesien är fantastiskt spännande och överallt finns en vilja att växa och expandera på ett sätt som kan vara svår att föreställa sig om man inte har varit där. Bakom denna dynamik ligger bland annat en oerhört gynnsam demografi, med en ung och driven befolkning som präglas av öppenhet och hög innovationsvilja. Befolkningen är också unik på så sätt att man inte fastnat i gamla hjulspår utan snarare är väldigt mån om att utvecklas. En intressant siffra i sammanhanget är att antalet mobilabonnemang per 100 personer faktiskt är högre i Indonesien, än i Sverige (132 mot 130, enligt FN-förbundet).

 

Landet har idag världens fjärde största befolkning med sina ca 260 miljoner invånare. Så snart som år 2030 beräknas Indonesien dock ha närmare 300 miljoner invånare och vara världens sjunde största ekonomi, där medelklassen uppgår till 135 miljoner människor – mer än något annat utvecklingsland i världen förutom Kina och Indien.

 

Partnerskapet med Palladium och inträdet i Mampu, som vi offentliggjorde tidigare i år, öppnar upp många dörrar och underlättar Brighters etablering i regionen. Framförallt ger det oss en möjlighet att vara med och forma sekundärpreventionen av diabetes från grunden i Indonesien.

 

Sveriges goda relationer med Indonesien och svenskars goda anseende generellt sett har visat sig tydligt i takt med att vi flyttat fram positionerna i landet och deltagit i aktiviteter tillsammans med Business Sweden. Statsbesöket fick mycket uppmärksamhet i indonesisk press och vi blev även intervjuade i Sverige när indonesiska medier var på besök inför statsbesöket.

 

Nu närmar sig sommaren och om bara några veckor kliver vi in i H2 som kommer bli en minst sagt högintensiv, och spännande, period för bolaget. Vi arbetar brett med att fastställa alla detaljer kopplat till lanseringen, massproduktionen och inte minst logistiken. Det är mycket som ska på plats men vi har bra, nära samarbeten med våra världsledande partners vilket såklart underlättar arbetet.

 

Truls Sjöstedt,
Brighters vd och grundare
Frågor från aktieägare:
Ändringen i bolagsordningen som bestämdes på stämman är det en split?
Nej, det är bara en ändring av det möjliga antalet aktier.

Hur får man med en fråga till er Q&A?
Skicka frågorna till irquestions@brighter.se ange även namn och kontaktuppgifter. Vi kommer välj ut ett representativt urval av frågor och besvara dessa.


VD-brev 3, 2017

Kista 2017-05-08

Brighter växlar upp.

 

April var en mycket händelserik månad som avslutades starkt med att vi undertecknade ett avtal som innebär att vi har säkrat finansiering om minst 100 miljoner kronor, genom konvertibler med tillhörande teckningsoptioner. Det känns väldigt bra att en framgångsrik och välrenommerad kapitalförvaltare som L1 Capital Pty, Ltd. ser ett värde i Brighter och träder in som institutionell ägare i bolaget. Särskilt upplyftande är det att de delar vår bild av hur marknaden kommer utvecklas framöver.
Investeringen, som innebär att Brighter säkrat minst 100 MSEK, och en utbetalning om 30 MSEK i ett första steg, ska användas till produktionen och lanseringen av Actiste. Det är med andra ord en viktig pusselbit som fallit på plats – vi kan nu färdigställa och ta tjänsten till marknaden med en rejäl kapitaltillgång i ryggen. Förutom det säkrade kapitalet från fonden kan Brighter potentiellt tillföras närmare 115 MSEK om de teckningsoptioner vi ger ut till aktieägarna och investeraren fulltecknas. Befintliga aktieägare får gratis optioner som ett led i att minimera utspädningen för dessa. För att bli tilldelad optioner behöver man äga aktier i Brighter den 15 maj.

 

Nyligen gick Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte, av stapeln. Förutom att vi ställde ut fick även Brighter möjligheten att demonstrera Actiste på Demo@Vitalis, ett forum för nya, banbrytande produkter inom Connected Health och eHälsa. Demonstrationen gick väldigt bra och en video av presentationen kan ses här. Publiken bestod huvudsakligen av beslutsfattare och representanter från vården och responsen vi fick efter framträdandet var mycket positiv. I samband med presentationen lanserade vi även vår nya sajt actiste.com och vårt nya forum för kunskapsutbyte Actiste Pioneers. Genom ett samarbete med 3ngage/Spook har vi skapat en interaktiv 3d-simulering av Actiste som gör det möjligt att titta närmare på produkten via den nya sajten.

 

Den här typen av aktiviteter ges oss möjligheten att komma närmare såväl inköpare inom vården som potentiella användare och är en viktig del i lanseringen av Actiste. Därför närvarade vi även vid årets stora mötesplats för alla som har intressen i diabetes och diabetesvård i Sverige, Diabetesforum 2017. Evenemanget är det störst i Sverige runt diabetes så givetvis otroligt viktigt i och med den direkta kopplingen till vår målgrupp och användarna.

 

Truls Sjöstedt,
Brighters vd och grundare
Frågor från aktieägare:
Hur mycket kommer tjänsten att kosta?
Priset för tjänsten kommer vi inte kommunicera publikt.

Kommer ni att ha någon presentation i samband med nästa rapport?
Det är planerat en lunchpresentation hos Remium i samband med rapporten.

Hur får man med en fråga till er Q&A?
Skicka frågorna till irquestions@brighter.se ange även namn och kontaktuppgifter. Vi kommer välj ut ett representativt urval av frågor och besvara dessa.


VD-brev 2, 2017

Kista 2017-03-31

Indonesien i sikte.

 

Året har inletts i ett högt tempo även om vår externa kommunikation kanske upplevts som något mindre frekvent än vanligt. Camanio Care har förberett sin notering och har precis börjat handlas på AktieTorget medan vi har slutit avtal med en ledande logistikpartner, Sonat, gällande utrullningen av Actiste.

 

Bakom kulisserna arbetar vi hårt för att förbereda organisationen för den omfattande omställning som lanseringen av Actiste för med sig – trots förstklassiga partner är det mycket att tänka på och planera. Men vi ligger i fas tidsmässigt och framförallt fokuserar vi på att färdigställa Actiste och tjänsterna kring lösningen, samtidigt som vi fortsätter lägga en stabil grund för framtida samarbeten och försäljningsmöjligheter i såväl Sverige som Sydostasien.

 

Nu kliver vi strax in i årets andra kvartal och framför oss har vi, i vanlig ordning, en mängd spännande aktiviteter inplanerade. Indonesien, som är en av Brighters kommande huvudmarknader, genomför omfattande välfärdssatsningar, bland annat inom vårdsektorn och då diabetes i synnerhet.

 

Landet har idag världens fjärde största befolkning med sina 255 miljoner invånare. Så snart som år 2030 beräknas Indonesien dock ha närmare 300 miljoner invånare och vara världens sjunde största ekonomi, där medelklassen uppgår till 135 miljoner människor – mer än något annat utvecklingsland i världen förutom Kina och Indien. Diabetes växer snabbt i regionen och behovet av bättre lösningar är stort. Vidare är befolkningen relativt ung och framförallt tech-intresserad, vilket talar för att lösningar som Actiste skulle tas emot väl.

 

Brighter har, som enda svenskt småbolag, blivit inbjudna att vara en del av Sveriges officiella program för det kommande statsbesöket i Indonesien. Inom ramen för statsbesöket kommer Henrik Norström, Brighters COO, i ett första steg hålla ett föredrag på konferenscenter Rosenbad i Stockholm om Brighters framgångsrika inträde i landet. Mer information kring detta och övriga talare finner ni på Business Swedens hemsida.

 

Som ett andra steg i programmet kommer både Henrik och jag, i förbindelse med det faktiska statsbesöket i Indonesien, delta i en affärsdelegation tillsammans med Business Sweden för att knyta nya kontakter och få ännu större inblick i marknaden och utvecklingen i landet. I samband med detta har vi en mängd sammankomster inplanerade med indonesiska politiker och affärsmän vilket är oerhört värdefullt för oss i den här fasen.

 

Eftersom det är så mycket som händer i och kring bolaget nu – och inte minst framöver – kommer vi hädanefter fånga upp och besvara återkommande frågor från våra aktieägare i de framöver månatliga VD-breven. Därutöver ämnar vi att i samband med publicering av våra finansiella rapporter öppna upp för mer omfattande Q&A-tillfällen. Syftet är att ni som läser detta brev och har investerat – eller planerar att investera – i Brighter ska få en ännu större inblick i verksamheten och vad som händer.

 

Med stora ambitioner, laddad pipe och positiv anda fortsätter vi utveckla framtidens hälsolösningar med världen som marknad.

 

 

Truls Sjöstedt,
Brighters VD och grundare


VD-brev 1, 2017

Kista 2017-01-18

Ett steg närmare framtidens vård.

Så har vi återigen klivit in i ett nytt år och något vi med säkerhet kan säga är att för varje år som går växer drivkrafterna för en mer digitaliserad vård. Förändringen drivs på av en generation som har större krav på mobilitet och individanpassade lösningar, och som är betydligt mer IT-van än tidigare. Vidare blir vi, enligt World Value Survey, alltmer fokuserade på personlig frihet och oberoende samt mer vana vid att ställa krav på våra rättigheter i samhället.

 

Det är tydligt att vi just nu genomgår ett historiskt skifte som leder till att vården digitaliseras på samma sätt som näringslivet och övriga samhället gjort. Inom några år kommer det inte finnas någon som finner sig i att vården saknar automatiserade, datadrivna och digitaliserade tjänster och processer, anpassade efter individen.

 

Brighter har under de senaste åren knutit många intressanta kontakter och samarbeten för att nu vara med när det digitala gapet stängs; det ska bli otroligt intressant att se vad som diskuteras på Vitalis i slutet av april. Vi fick en försmak av hur Sverige rör sig framåt och aktivt jobbar för digitaliseringen i förra veckan när vi besökte lanseringen av eHealth Award 2017, och nya digitala innovationer som Actiste och The Benefit Loop kommer utan tvivel vara viktiga hörnpelare i framtidens vård.

 

Vad gäller Camanio Care bör aktierna vid det här laget ha delats ut till de som var aktieägare i Brighter den 10 januari 2017. Bolaget laddar nu upp inför börsnoteringen som planeras ske under februari månad. Det är också glädjande att kunna meddela att superentreprenören Karsten Inde kliver in i Camanio Cares styrelse. Karsten är en initiativrik pionjär med stor erfarenhet av vårdsektorn. Karsten har grundat tre stora vårdbolag; rullstolstillverkaren Marathon och vårdkoncernen Frösunda, vilka har sålts, samt vårdkoncernen Team Olivia, som omsatte 3,4 miljarder kronor år 2015. Team Olivia har ca 11 000 anställda i Sverige, Norge och Danmark och verkar inom assistans, hemtjänst, omsorg och rehabilitering. Vi är väldigt glada över att en expert som Karsten ser värdet i Camanio Care och vi är övertygade om att han har mycket att tillföra.

 

I övrigt har Brighter lanserat en film som visar upp och synliggör värdet i Actiste. Vi arbetar nu kontinuerligt med att planera och ta fram marknadsmaterial inför lanseringen, som beräknas ske under andra halvåret 2017. Här kan ni se filmen på svenska och engelska.

 

Truls Sjöstedt,
Brighters VD och grundare


VD-brev 10, 2016

Kista 2016-12-21

brighter_julgran_v1

God jul & gott nytt år.

 

Med bara några dagar kvar till julhelgen och inte minst 2017, som blir året då Actiste äntligen lanseras, är motivationen och glädjen på topp. Under årets första nio månader ökade antalet aktieägare i Brighter med nästan två tusen stycken och vi ser att utvecklingen fortsatt under årets sista kvartal. Vi är väldigt glada över att så många valt att vara med oss på den här resan, som ännu bara påbörjats, och önskar er alla först och främst en riktigt trevlig jul och ett gott nytt år!

 

Inför 2017 har vi högt ställda mål för Actiste, samtidigt som vi kommer vara mindre inblandade i utvecklingen av jDome och Camanio Care AB, som planerar att börsnoteras under första kvartalet. Fusionen av jDome och bolaget Bestic, samt därigenom grundandet av det nya fristående bolaget Camanio Care AB, öppnar upp för en rad nya möjligheter och frigör även resurser för Brighter inför lanseringen av Actiste.

 

jDome blir i sin tur en del av ett initierat specialistbolag som fullt ut riktar sig mot äldrevård, omsorg och välfärdsteknik. Utöver ett flertal synergier får bolaget ett bredare erbjudande, fler specialistsäljare, nya försäljningskanaler bestående av återförsäljare på flera marknader utanför Sverige och generellt ett större kontaktnät. Med jDome och de robotik-produkter, kvalitetsindex, tjänster och utbildningar som Bestic för med sig får Camanio en tydlig position på marknaden inom välfärdsteknologi och en starkare relation till målgrupperna.

 

I samband med att Camanio börsnoteras har styrelsen i Brighter beslutat att dela ut en del av Brighters ägande i Camanio till Brighters aktieägare, närmare bestämt 1 733 672 aktier. Avstämningsdagen har ännu inte fastställts, dock kommer utbetalningen ske senast en månad från stämmodatumet d.v.s. senast den 16 januari 2017. Vi ser fram emot att dela denna tillväxtresa med er – och det finns många skäl till att vi tror det kommer bli så.

 

Inte minst finns det ett stort växande behov av nya verktyg och redskap som inte bara förenklar och förbättrar livet för användarna, utan också sätter en guldkant på tillvaron i form av ett bättre socialt liv och aktivitet i vardagen. Nyligen säkrade Camanio nytt kapital från ett konsortium av investerare och därmed står de rustade och redo inför satsningarna och noteringen 2017. Vi är övertygade om att framtiden ser ljus ut för Camanio, precis som vi är säkra på att Actiste kan tillföra ett stort värde för såväl patient som samhälle framöver.

 

Enligt OECD har sjukvårdskostnaderna i USA ökat med nästan 30 % på 15 år, vilket innebär att de nu uppgår nu till hela 17 % av landets BNP, vilket är sanslöst mycket pengar som hade kunnat användas mer effektivt. I Sverige ökar kostnaderna ännu snabbare, även om vårdens andel av BNP hittills ”bara” ligger på drygt 11 %.

 

Enligt OECD har sjukvårdskostnaderna i USA ökat med nästan 30 % på 15 år, vilket innebär att de nu uppgår nu till hela 17 % av landets BNP, vilket är sanslöst mycket pengar som hade kunnat användas mer effektivt. I Sverige ökar kostnaderna ännu snabbare, även om vårdens andel av BNP hittills ”bara” ligger på drygt 11 %.

 

Så från oss alla till er alla vill vi nu önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!!

 

Truls Sjöstedt,
Brighters VD och grundare


VD-brev 9, 2016

Kista 2016-12-09

Marknaden bubblar.

Nu närmar vi oss snabbt årets slut – och jag kan knappast vara gladare över alla de framsteg vi gjort under 2016. Särskilt glada är vi över samarbetsavtalet med Indonesiens ledande mobiloperatör Indosat Ooredoo, som med sina 68 miljoner abonnenter är en mycket tongivande aktör i landet. Bolaget driver aktivt digitaliseringsfrågan och är väl insatt i hur landet kan förbättras med nya digitala lösningar, exempelvis inom vården. För oss är det viktigt att våra olika partner delar Brighters vision kring digitaliseringens möjligheter och därför är vi oerhört glada över att just Indosat Ooredoo är vår partner i lanseringen av Actiste på den indonesiska marknaden. Det är en perfect match. Tack vare samarbetet med Ericsson har processen påskyndats samtidigt som vi snabbt kunnat få in en fot i andra länder i Sydostasien, exempelvis Thailand, där vi nu förhandlar om liknande avtal med andra aktörer.

 

I Sverige är Telia en slags motsvarighet till Indosat Ooredoo, och därför är vi såklart också väldigt glada över det samarbete vi inledde med Telia i somras. Telia är inte bara en ledande och tongivande aktör i Norden utan driver också frågor som är relevanta för Brighter. Ett tydligt fokusområde är hälsovården, där de inlett flertalet satsningar, bland annat kring hälsotjänster i hemmet. Telia bedömer exempelvis att ungefär hälften av Sveriges invånare kommer vara uppkopplade till vården inom ett par år.

 

Framöver kommer vi se en explosiv utveckling inom vårdsektorn där ny teknik och digitala lösningar förändrar både hur vi får och ger vård. Med oss på den linjen har vi också Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg, som i början av veckan uttalade sig om saken i en intervju när han fick frågan om vilken affärsidé han skulle satsa på om han inte var just minister:

En sektor som jag tror bara har börjat, och där Sverige har goda förutsättningar att hänga med, är e-hälsa. Där finns det stora pengar att spara och det kan även göra livet bättre för många. Jag tror att e-hälsa kommer att explodera.

 

Den här utvecklingen som vi i allt högre grad känner av omkring oss är särskilt intressant nu när Brighter tagit steget in i industrialiseringsfasen och börjat planera den internationella lanseringen av Actiste, med Sanmina som tillverkningspartner, och flera ledande mobiloperatörer som lanseringspartner. Genom Sanmina får vi en väldigt flexibel tillverkningskapacitet som gör det möjligt för oss att skala upp processen snabbt samt att hantera en del av produktionen lokalt på andra marknader vid behov eller för att ta vara på eventuella synergieffekter.

 

Det är även roligt att blicka tillbaka på produktutvecklingssidan.Att till exempel titta på Actiste kretskortet, vilket innehåller en mängd nya funktioner jämfört med den tidigare versionen i Actistes förlaga Brighter One, såsom antenn, 3G-uppkoppling och SIM-kort-funktionalitet. Med utgångspunkt i att skapa en produkt som är optimerad både vad gäller prestanda och användarvänlighet har vi, trots dessa nya funktioner, lyckats göra kortet både mindre och smidigare än tidigare. Det är det nedre av korten som är vårt nya:

20161208_103205

 

Det mest intressanta är kanske att än så länge har resan bara börjat, inte bara vad gäller digitaliseringen av vården, utan också Brighter som bolag. Vi har lagt en otroligt stabil grund med några av världens mest tongivande företag som samarbetspartner, samtidigt som marknadens efterfrågan av bättre lösningar ökar. Potentialen är enorm inom e-hälsa generellt och diabetesmarknaden i synnerhet; den stora explosionen har vi fortfarande framför oss.

 

Truls Sjöstedt,
Brighters VD och grundare


VD-brev 8, 2016

Kista 2016-11-03

Fokus och förberedelser.

Förra veckan meddelade vi att jDome och Bestic slås samman för att bilda ett nytt, helt fristående, bolag med det nya namnet Camanio Care. Genom sammanslagningen skapas ett innovativt specialistföretag som hundraprocentigt kommer bearbeta marknaden för äldrevård, omsorg och välfärdsteknik.

 

Camanio Care kommer ha en oberoende styrelse och med Catharina Borgenstierna som vd ser vi ett starkt bolag med framtidsfokus. jDome har fått en väldigt bra start, men i den nya strukturen kommer produkten och tjänsten få en mer central roll vilket vi bedömer kommer gynna försäljningstakten. Utöver ett flertal synergier får bolaget ett bredare erbjudande, fler specialistsäljare, nya försäljningskanaler bestående av återförsäljare på flera marknader utanför Sverige och generellt ett större kontaktnät. Tillsammans med Bestics robotik-produkter, kvalitetsindex, tjänster och utbildningar får Camanio Care en tydlig position på marknaden inom välfärdsteknologi och en starkare relation till målgrupperna.

 

Vidare frigörs resurser hos Brighter som kommer vara nödvändiga framöver när arbetet med Actiste intensifieras ytterligare. Som ett led i produktsättningsfasen har vi spenderat mycket tid i både Asien och USA. En intressant iakttagelse är USA:s stora intresse för investeringar relaterade till digitala lösningar inom vård och hälsa, i förhållande till Europa. Sedan 2010 har USA:s investeringar inom digital hälsovård ökat från 952 miljoner USD till ca 5,7 miljarder USD (2015) vilket tydliggör trenden och behovet av nya digitala lösningar kopplade till vårdsektorn. Den här utvecklingen har dock inte visat sig lika tydligt inom Europa, även om behovet är lika stort här. Däremot ser vi det som gynnsamt att verksamhetsområdet, globalt sett, är mycket eftertraktat – särskilt om det är kopplat till data och analys.

 

Vad gäller Asien besökte vi nyligen både Jakarta och Bangkok med fokus på att fortsätta lägga grunden för lansering i Indonesien och Thailand. För en framgångsrik etablering på dessa marknader är det för oss viktigt att bygga goda relationer med en mängd olika intressenter; mobiloperatörer distributörer, sjukhus, försäkringssystem, myndigheter, experter och potentiella användare är alla oerhört viktiga parter i lanseringen.

 

I samband med Health Expo 2016 i Indonesien fick vi också möjligheten att träffa och stärka banden till många av dessa nyckelintressenter. Landet befinner sig i en väldigt intressant fas just nu där hälsovård blivit en mycket prioriterad fråga; satsningarna är nästan ofattbart stora och enbart mellan 2013 och 2015 byggdes 260 nya sjukhus. En privat aktör som vi träffade planerade själv att öppna 67 nya sjukhus fram till 2020!

 

På den här bilden, tagen utanför mässan, står vi tillsammans med ordföranden av Indonesian Hospital Association, Dr. Robert Imam Sutedja, som grundade eventet 1978, samt representanter från flera andra svenska företag som upptäckt samma möjligheter i Asien som vi: exempelvis Cellavision, Arcoma, HemoCue och ETAC.

2016-11-03

 

Truls Sjöstedt,
Brighters VD och grundare


VD-brev 7, 2016

Kista 2016-10-07

Kista, Washington och Silicon Valley.

Jag spenderade som ni vet slutet av september i USA, huvudsakligen Washington och Silicon Valley. Förutom Gabriel Wikström, som är Sveriges Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, har jag haft representanter från små och stora svenska bolag såväl som landsting och svenska myndigheter i mitt sällskap. Tillsammans har vi deltagit i en mängd intressanta diskussioner, aktiviteter och presentationer under resan.

 

Ett stort fokus har legat på nästa steg i utvecklingen av vården, möjligheterna med värdebaserad vård och hur stora besparingar som kan göras om man ser till att optimera egenvården. En av de största pågående förändringarna i USA:s sjukvårdssystem just nu är kanske att man börjar anamma öppna standarder och open source. Detta innebär att det exempelvis blir lättare att implementera nya lösningar, att olika produkter tillåts kommunicera med varandra i högre grad samt att patienter får större tillgång till sin egen data.

 

En höjdpunkt i Silicon Valley var definitivt besöket på Apple högkvarter. Där ingick även besök hos Apples Wellness Center – det vill säga den primärvård som bedrivs i Apples regi. Där experimenterade Apple kring hur man får vården att flyta på smidigast möjligt samt värdet i att arbeta förebyggande i vården. Apple fokuserade även på vikten av att följa upp och fånga in data inför patientmötena vilket ligger helt i linje med Brighters vision om datadriven hälsa. Att få den respons på Actiste både design- och affärsmässigt vi fick från Steve Gipstein, på Apples Worldwide Healthcare Market Development, var en bekräftelse på att det vi gör ligger rätt.

 

I övrigt präglades Health 2.0 av plattformstänket som Brighter redan tagit ett grepp om genom The Benefit Loop. VR och AR tycks inte riktigt ha slagit igenom i hälsovårdssektorn ännu men vi såg bland annat ett exempel som gjorde det möjligt för människor med mentala problem att vistas ”utomhus” i en ofarlig miljö. Många ville också prova på vår jDome BikeAround. Annars var det en mycket trevlig syn att så pass många nordiska bolag ställde ut på den här stora mässan; vi har definitivt möjligheten och kunskapen att föda kreativa bolag som kan mäta sig med stora världsnationer som USA.

 

Truls Sjöstedt,
Brighters VD och grundare


VD-brev 6, 2016

Kista 2016-09-16

Rivstart på hösten.

 

Värmen till trots så tyder det intensiva tempot på att hösten är här. Agendan är fylld av nya och givande aktiviteter, möten och konferenser där vi har möjlighet att påverka och fortsätta sprida kunskap om Brighter och våra lösningar. En bra start var definitivt Brighters deltagande i Stockholm Techfest tillsammans med våra partner Telia och Ericsson, och en mängd andra spännande företag och entreprenörer.

 

Henrik Norström, Brighters COO, besökte nyligen Indonesien för att dels presentera Actiste® vid Ericssons Digital Forum i Jakarta och dels förhandla vidare med potentiella regionala samarbetspartners. Framöver kommer vi närvara på ett flertal liknande aktiviteter och möten; bland annat kommer jDome-teamet att presentera jDome BikeAround på eventet “Shaping the future healthcare with innovations” i Österrike den 21 september, och Åsa, vår Head of Development & Production , har blivit inbjuden av vår utvecklingspartner Helbling att presentera Actiste på “Medtech & Pharma Platform”-konferensen den 23 september i Basel.

 

Under slutet av september kommer vi dessutom att delta i en delegationsresa till USA med bl.a. Sveriges folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström, som anordnas av Swecare, där möten i både Washington D.C och Silicon Valley står på agendan. Nu närmast är vi precis hemkomna från givande möten vid EASDs (European Association for the Study of Diabetes) årliga konferens i München.

 

När vi besöker den här typen av konferenser och tillställningar är det inte enbart för att förhandla och sluta avtal, utan det ger oss även en bra inblick i vad som sker på marknaden i övrigt. Intresset för diabetesindustrin är mycket stort just nu och flera exempel på det har vi sett bara de senaste dagarna; svenska Diasend gick upp i amerikanska Glooko och de tar samtidigt in nytt kapital att satsa på expansion. Samtidigt meddelar Alphabet att man tillsammans med partner satsar på att försöka slå sig in på den enorma marknaden. Sedan tidigare vet vi ju också att exempelvis Telia gett sig in i hälsosektorn med bland annat diabetes som fokusområde.

 

Actiste är nyckel där Brighter sitter på en mycket eftertraktad helhetslösning som kan ta hela diabetesvården till en ny nivå, såväl i Sverige som globalt. Tillsammans med våra nuvarande och framtida partner kommer vi inte bara kunna förenkla livet för diabetiker utan också effektivisera vården och förbättra forskningen kring diabetes, samt långsiktigt faktiskt motverka den snabbt växande sjukdomen genom den plattformsstrategi vi arbetat fram med The Benefit Loop®. Brighter är inte bara en länk i diabeteskedjan som många andra, utan ser istället till helheten och binder samman vård, forskning, samhälle, läkare och diabetiker i en självförbättrande loop, samtidigt som vi erbjuder ett unikt heltäckande diabetesverktyg.

 

Truls Sjöstedt,
Brighters VD och grundare


VD-brev 5, 2016

Kista 2016-07-20

Fantastiska samarbeten och nästa fas.

 

Nu inför en lite lugnare period i Sverige är det glädjande att kunna titta tillbaka på allt som skett i år. Ett antal viktiga samarbeten och avtal har kommit på plats både för Actiste och jDome. Det första avtalet med en telekomoperatör är på plats. Att vi här i Sverige har en operatör som tagit steget till att bli en drivande röst i frågor kring framtidens vård – är en viktig milstolpe för såväl Brighter som produkten Actiste i sig. Därutöver har vi inlett ett samarbete med Sanmina, som i egenskap av tillverkningspartner kommer spela en mycket viktig roll i produktionssättningsfasen.

 

I den här nya fasen som vi nu kliver in i under andra halvåret kommer en viktig och grundläggande aktivitet vara att tillsammans fastställa en tydlig lanseringsplan för Actiste, med information kring bland annat strategier för gemensamma försäljningskanaler. De samarbeten som vi inlett under de senaste veckorna har varit kritiska för att kunna förmedla en långsiktigt tillförlitlig plan, så nu kan vi börja skifta fokus mot nästa steg i processen.

 

Samtidigt fortgår våra diskussioner med andra ledande telekomoperatörer i olika delar av världen via vårt samarbete med Ericsson. Primärt fokus nu är Sydostasien, som har enorm potential då där redan finns tiotals miljoner människor i behov av bättre diabetesvård. I takt med att en ny medelklass växer fram drabbas också allt fler av sjukdomen och varje år insjuknar hundratusentals nya människor i diabetes. Samtidigt börjar nationella hälsoplaner samt subventioner och försäkringssystem ta form i dessa länder, framförallt i Thailand. Med detta kommer ett kraftigt lyft i regionen som gör att många fler får möjligheten att ta del av vård och nya hjälpmedel såsom Actiste. Vi kan tyvärr inte motverka utvecklingen av välfärdssjukdomar, däremot kan vi förbättra tillvaron för de som drabbas.

 

VR-eventet på British Museum som jDome blev inbjudna till, vilket jag nämnde i det senaste VD-brevet, blev en stor succé. En mängd journalister och potentiella återförsäljare visade ett stort intresse för jDome BikeAround och dess möjlighet att omdana äldrevården, vilket har resulterat i flertalet artiklar, exempelvis i Daily Express, Business Insider och Alphr.

 

Ett återkommande budskap som förmedlades till oss av besökarna var att jDome, till skillnad från andra lösningar som fanns representerade på mässan, direkt gör livet bättre för människor. Virtual Reality och Augmented Reality är något som vanligtvis är kopplat till gaming- och nöjesindustrin, vilket inte är något fel i sig, men vi märkte att många fascinerades av den verkliga nyttan jDome bidrar med.

 

Detta är också en av anledningarna till att Brighter för snart ett år sedan tog beslutet att förvärva jDome-tekniken; det är en innovativ, rolig och fascinerande produkt som kan göra livet bättre för väldigt många människor, och det känns tryggt att omvärlden bekräftar det värdet. Ytterligare bekräftelse är att vi blivit utvalda till att vara del av den nordiska delegationen på Health 2.0 konferensen i USA. Detta är en fantastisk dörröppnare för jDome mot USA-marknaden. Potentialen i jDome är enorm och något vi fullt ut kommer ta vara på, för precis som Actiste är jDome en produkt som kan skalas upp och göra succé på global nivå.

 

Truls Sjöstedt,
Brighters VD och grundare


VD-brev 4, 2016

Kista 2016-06-23

En härlig sommar på ingång.

 

Nu har snart halva 2016 passerat och under den tiden har bolaget positionerat sig för en mycket spännande resa. Min uppfattning är att vi uppnått helt fantastiska resultat och att framtiden ser ljus ut, både vad gäller Actiste och jDome. Det internationella intresset kring Brighter, The Benefit Loop, Actiste och jDome växer snabbt i takt med att vi möter alltfler intressenter på olika geografiska nyckelmarknader.

 

I början av juli har vi blivit inbjudna att visa upp jDome BikeAround på British Museum, i samband med CONTEXTs World event om Virtual Reality (VR). Det en fantastisk möjlighet för oss att visa upp produkten i helt rätt sammanhang, och det känns naturligtvis särskilt kul att internationella aktörer av den här typen kommer till oss istället för tvärtom. En stor del av evenemangets besökare är dessutom distributörer som riktar sig till hälso- och sjukvårdssektorn. Samtidigt ser vi det som en chans att lyfta diskussionen kring nyttan av den här tekniken i vården.

 

Jag har tidigare pratat om varför tekniken i jDome BikeAround är överlägsen VR-teknik i form av glasögon och hjälmar inom äldrevård och aktiveringssammanhang. Den främsta orsaken är att glasögon och hjälmar stänger ut omvärlden så att interaktionsmomentet uteblir. Interaktionen är, ur ett vård- och hälsoperspektiv, kanske särskilt viktigt för demensdrabbade som kan bli stressade av att känna sig instängda.

 

En av de främsta, och mest uppskattade, egenskapen hos jDome är nämligen att släktingar, vänner och personal kan följa med på en ”resa” tillsammans med den anhöriga, vilket stärker relationen och underlättar den sociala interaktionen. Samtidigt som hjärna och hjärta aktiveras hos användaren skapas en trevlig stund som öppnar upp för intressanta samtal. Populära resmål brukar vara barndomskvarteren, drömresmålet eller bröllopsresan, och för många är jDome dagens höjdpunkt. Detta går inte att uppnå med en VR-hjälm som i stort sett stänger ute interaktion med omvärlden, och därför kommer teknikerna aldrig konkurrera mot varandra i det här vårdsegmentet.

 

Arbetet relaterat till jDome är bara en liten del av vad vi gör, vårt stora fokus är på Actiste. Henrik Norström, Brighters COO, besökte nyligen Thailand och Indonesien tillsammans med Ericsson för att följa upp ett antal pågående marknadsdiskussioner. Detta är, enligt våra bedömningar, två mycket intressanta och potentiellt viktiga geografiska marknader där flera aktörer visar ett stort intresse. Samtidigt har jag och vi andra arbetat intensivet mot våra intressenter i norra Europa.

 

Med dessa spännande händelser i pipen vill jag önska er alla en varm och trevlig sommar!

 

Truls Sjöstedt,
Brighters VD och grundare


VD-brev 3, 2016

Kista 2016-05-13

Fantastisk start i Norge och nya samarbeten på ingång.

Vår första affär på den norska marknaden har nu fullbordats och jDome BikeAround har visat sig vara synnerligen populär bland kunder, användare och allmänhet. NRK, Norges public service-radio och television, besökte kommunen Larvik som köpt två enheter för att spela in ett inslag. På Facebook har videoklippet setts av nära 300 000 människor, vilket vi naturligtvis är oerhört glada för. Det sänder en tydlig signal om att vår produkt är värdeskapande och berör människor.

 

Den här inledande beställningen kan betraktas som en viktig milstolpe för Brighter då det innebär att vi just slagit oss in på en ny marknad, och vi räknar nu framöver med en liknande utveckling där som vi haft i Sverige avseende jDome. Vi får bra respons från flera norska aktörer och vår väletablerade partner bedömer marknadsläget på samma sätt som Brighter.

 

Affären i Norge genomfördes också i Q1 som traditionellt sett är ett cykliskt svagt kvartal för försäljning mot kommunal verksamhet. Men vi känner oss väldigt nöjda med Norge-lanseringen av jDome och ser fram emot att utveckla affären på den marknaden ytterligare samtidigt som vi fortsätter utbredningen i Sverige. Andra kvartalet har varit desto aktivare vilket är normalt med tanke på hur budgetar och liknande i den typen av verksamheter styr köpmönstret.

 

Den riktade emissionen som gjordes i slutet av april tillförde tillsammans med lånet bolaget över 20 miljoner kronor vilket innebär att vi nu står stärkta inför våra första avtal med teleoperatörer samt med tillverkningspartner som vi just nu arbetar med att fastställa. Tillsammans med de nya partner som vi kommer arbeta med framöver är planen att skapa en tydlig struktur för lanseringen och produktionen av Actiste. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete har skett parallellt av våra partner Veryday och Helbling, som hittills gjort ett fantastiskt bra arbete.

 

När alla väsentliga pusselbitar finns på plats – finansiering, lanseringspartner, tillverkningspartner och utvecklingspartner – kommer bolaget befinna sig i en mycket stark position. Våra partner delar visionen om en uppkopplad och datadriven vård och vi ser fram emot att tillsammans ta ett stort kliv mot införlivandet av densamma.

 

Vår nya rådgivare Jorge Otero, som presenterades den 9 maj, kommer spela en viktig roll i den kommande lanseringen av Actiste. Jorge har en otroligt stor kunskap i fråga om läkemedelsutveckling men också om hur man snabbt når ut med ett mediciniskt verktyg på den globala marknaden. Med en lång bakgrund inom clinical development och medical affairs besitter Jorge dessutom stor kunskap om vad Actiste kan användas till utöver diabetesbehandling. Mer konkret är clinical development den organisation inom ett läkemedelsbolag som ansvarar för utvecklingen, användningen och därmed också den kliniska prövningen av läkemedel. Medical Affairs fokuserar i sin tur på omvärldens krav, regelverken och marknaden, för att säkerställa vetenskaplig och marknadsmässig produktförankring. Jorge tillför därmed en värdefull kunskapskombination som lämpar sig för det utvecklingsskede Actiste nu befinner sig i.

 

Insulin och diabetes är framöver Brighters primära fokusområde för Actiste, och potentialen där är enorm och inte minst växande. Samtidigt har Jorge identifierat ett antal nya affärsområden som vi definitivt kommer titta närmare på och undersöka för att i framtiden kunna utveckla verksamheten ytterligare. Det handlar då om situationer där produkten kan användas till något annat, utan några större modifikationer, exempelvis vid kliniska studier eller behandling med olika biologiska läkemedel.

 

Detta är ett pågående projekt som bland annat Jorge kommer vara delaktig i. Under tiden bistår Jorge med stöd avseende go-to-market-strategier för Actiste.

 

Truls Sjöstedt
Brighters VD och grundare


VD-brev 2, 2016

Sverige redo för den uppkopplade vården.

Februari har varit en hektisk månad och Mobile World Congress (MWC) i Barcelona var en bra avslutning som ledde till många spännande insikter och nya rön i branschen. Vi var givetvis på plats, och förutom möten med flertalet stora mobiloperatörer hos Ericsson, var vi inbjudna att lyssna på Hans Vestbergs keynote med temat ”Partnership for innovation”.

 

Hans pratade bland annat om hur nya samarbeten och arbetssätt sporrar innovation och leder till nya lösningar, samt möjligheterna och framförallt vinsten i att samarbeta genom partnerskap för att nå ut globalt. Detta är något vi på Brighter kan relatera till och vår marknadsutveckling präglas tydligt av de diskussioner som vi kontinuerligt för med väsentliga intressenter, alltifrån potentiella användare och vårdpersonal till teleoperatörer och infrastrukturaktörer som Ericsson, för att hela tiden kunna jobba mot det mest relevanta erbjudandet.

 

Årets fluga på MWC var definitivt de renodlade Virtual Reality-lösningarna. Även om utvecklingen rent tekniskt tagit enorma kliv framåt är begränsningarna fortfarande lika tydliga för mig idag som de var när jag arbetade med VR under 80-talet: det är väldigt asocialt, vilket sannolikt också har varit en betydande orsak till att tekniken aldrig riktigt fått fäste, samtidigt som lösningar som främjar socialt nätverkande och interaktion med andra människor fullkomligt exploderat.

Brighters jDome-produkter stödjer sig på Virtual Reality men har en tydlig, och väldigt viktig, social koppling till och interaktion med verkligheten. En av produktens huvudsakliga fördelar är ju att främja just den sociala interaktionen, och exempelvis stärka relationen mellan vårdboende och personal.

 

Vi har också presenterat resultaten från vår undersökning om svenskars inställning till att dela sina hälsodata, vilket uppmärksammades i bland annat Computer Sweden och Svenska Dagbladet. Vi är mycket glada över att så pass många ser möjligheterna i sina data och även är öppna för att dela med sig för att förbättra vård och samhälle. Det talar starkt för att Brighters affärsmodell ligger rätt i tiden och är helt i fas med de potentiella användarna.

 

Både sjukvård och invånare har stor nytta av de effekter den uppkopplade vården kan leda till, och undersökningen visar att användarna uppenbarligen är redo. Sjukvårdskostnaderna för samhället kan kapas med över 10 %, den konkreta vården kan bli bättre för individen och personalen får mer tid till att göra det de är utbildade till. Därtill finns det en mängd andra aktörer och branscher som kan dra nytta av samma utveckling, exempelvis inom infrastruktur, pharma, IT, försäkring, utbildning och forskning. Ekosystemet är enormt och vinster kan hämtas på såväl individnivå som samhällsnivå, privat och offentligt, vilket också innebär att drivkrafterna är starka från alla håll. Med våra uppkopplade produkter och tjänsten The Benefit Loop har vi lyckats placera Brighter som en relevant aktör mitt i det här ekosystemet. Det känner vi särskilt av i våra pågående och nu relativt långt framskridna avtalsförhandlingar med mobiloperatörerna.

 

Framöver kommer vi fortsatt fokusera på att sluta avtal med aktörer inom telekomsektorn, men även nya avtal för jDome BikeAround, som senast väckte stort intresse på Seniormässan i Upplands Väsby. Parallellt med detta arbetar vi och våra partner självklart aktivt på flera fronter med Actiste, där det även ingår att finjustera affärsmodellen så att vi snabbt kan skala upp verksamheten vid lansering.

 

Truls Sjöstedt
Brighters VD och grundare


VD-brev 1, 2016

Kista 2016-02-05

Årets första VD-brev.

Även om det inte var särskilt länge sedan jag skickade ut fjolårets sista VD-brev har mycket hunnit hända. Under januari kunde vi exempelvis berätta för marknaden om våra pågående förhandlingar med ett antal mobiloperatörer i olika delar av världen, och under de senaste dagarna har vi dessutom träffat ett antal mobiloperatörsgrupper i mellanöstern. De som följt vårt Twitter-konto vet att vi varit i bland annat Qatar ihop med Ericsson. De aktörer som vi har mött täcker via sina regionala bolag i princip hela MENA-regionen samt ett antal marknader i Sydostasien. Intresset är minst sagt stort för uppkopplad vård generellt, och för Brighters produkter i synnerhet.

 

De som provcyklat vår jDome BikeAround vet vilken rolig och unik upplevelse det är. Det innebär också att försäljningsprocessen till stor del går ut på att i praktiken visa upp, och låta beslutsfattare använda, produkten. På Mötesplats för välfärdsteknologi och eHälsa, som Brighter precis deltagit på, har vi haft ett väldigt högt tryck i montern.

 

Vidare har nätverket Hälsans nya verktyg lovordat jDome. Det är ett nätverk som under 10 års tid hjälpt beslutsfattare inom vård och omsorg att upptäcka digitaliseringens möjligheter. De arbetar alltså aktivt med att föra fram goda exempel där digital teknik implementerats i vård och omsorg. Till er som missat det, kan vi glatt meddela att Brighters jDome-affär med Tibro kommun är ett av de tolv exempel som särskilt lyfts fram inom nätverket. Det betraktar vi såklart som en kvalitetsstämpel, särskilt med tanke på all den positiva respons som vi fått utifrån detta. Som ni vet meddelade vi under andra halvåret 2015 att försäljningen inom jDome-segmentet går oerhört bra, och den bedömningen står sig fortfarande. Jag och jDome-teamet är mycket glada över att se hur pass stor förändring våra produkter faktiskt gör i människors vardag.

 

Nya rekryteringar sker kontinuerligt i bolaget och inte bara för att möta den ökade efterfrågan av jDome BikeAround. Vi är väldigt glada och stolta över ett flertal nya förstärkningar i Brighters team som arbetar med Actiste och The Benefit Loop. En nyckelperson är vår nya projektledare som är en mycket starkt driven person med värdefull bakgrund. Hon har bland annat tidigare framgångsrikt drivit stora projekt i hamn inom online kasino och betting-världen. Därutöver har hon varit delaktig i att ha konsoliderat ett antal uppköpta mjukvaruplattformar från olika länder till en enhetlig plattform, vilket kommer vara en viktig kompetens för Brighter när vi tar nästa steg i utvecklingen av The Benefit Loop.  Vår andra topprekrytering har som uppdrag att leda vår framtida utveckling samt hjälpa oss att planera och skala upp produktion. Med mer än 25 års kunskap från medtech och telekom- och mobilbranschen tillför hon Brighter ovärderlig kompetens i skärpunkten mellan precis de områden som bolaget verkar i. Därutöver har hon stor internationell erfarenhet, vilket på senare tid blivit betydligt mer viktigt för bolaget.

 

Brighter har även två nya specialistrådgivare: Magnus Edner och Per Hamid Ghatan. Docent Magnus Edner, är specialistläkare inom kardiologi, fysiologi och medicin samt docent i kardiologi vid Karolinska Institutet. Han har bl.a. varit kliniskt verksam som överläkare på Hjärtkliniken, Danderyds Sjukhus AB under 17 år. Magnus har stor erfarenhet från forskning och klinisk medicin inom diabetes med kardiovaskulära komplikationer. PhD, MD, Per Hamid Ghatan, är disputerad läkare i ämnet kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och specialist inom rehabiliteringsmedicin och företagshälsovård. Han bedriver forskning kring hjärnskador, stress och arbetsmiljöfrågor och har en lång klinisk erfarenhet av att arbeta med rehabilitering av unga människor med förvärvade hjärnskador och arbete med arbetsmiljöfrågor i näringslivet.

 

Vi ser fram emot det nya året som haft en oerhört bra start, och hoppas att våra aktieägare gör det också.

 

 

Truls Sjöstedt
Brighters VD och grundare


VD-brev 11, 2015

Kista 2015-12-17

 

Uppåt och framåt.

Nu börjar 2015 lida mot sitt slut och jag kan konstatera att det har hänt väldigt mycket under året. Vi har tagit många och stora kliv framåt i utvecklingen mot vår vision om datadriven vård – alltså att med uppkopplade hjälpmedel förse brukarna och vården med valid data. I årets sista VD-brev vill jag passa på att summera, men också utveckla våra tankar kring, de viktigaste händelserna och hur vi ser på det väldigt intressanta utgångsläget som vi har när vi går in i 2016.

 

 

Partnerskap som öppnar dörrar.
Vi har lyckats nå flera oerhört viktiga milstolpar, utvecklat unika samarbeten för att säkra framtiden och byggt ett starkt nätverk av såväl globala som regionala nyckelspelare inom alltifrån teknik och telekom till medicin, hälsa och forskning.

 

Vi har bland annat tagit oss till en position där vi direkt med några av Europas och Asiens absolut största och mest inflytelserika telefonoperatörer, kan diskutera en potentiell lansering av Actiste, vilket också gått snabbare än beräknat. Det beror delvis på att Brighters partnerskap med Ericsson, som meddelades under hösten, och Microsoft, som offentliggjordes i somras, har skapat nya möjligheter och skruvat upp tempot.

 

Partnerskapet och samarbetet med Ericsson är en viktig grundpelare i visionen om en globalt uppkopplad och datadriven vård. Genom bolagens gemensamma satsning kommer the Benefit Loop få de absolut bästa förutsättningarna att göra succé på en global nivå, vilket vi är oerhört glada för. Samtidigt känns det mycket roligt att bli en del i utvecklingen av telekombranschen, som med detta får möjligheten att ta sig an en helt ny marknad.

 

 

Produktutveckling och Actiste.
Året inleddes med ett tufft besked då styrelsen beslutade att avbryta lanseringen av Brighter One på grund av ej uppnådda kvalitetskrav. Det gav oss dock möjligheten att accelerera utvecklingen av nästa generations Brighter One, numera känd som Actiste. Det var givetvis ett bakslag att avbryta lanseringen men ändå rätt beslut som gynnar bolaget i längden då vi enbart vill förknippas med produkter som håller Brighters höga kvalitetskrav. Actiste håller en oerhört hög nivå och är dessutom utvecklad för att i högre grad kunna möta framtidens behov och förväntningar. Bland annat har den ju en egen 3G-uppkoppling, så att lösningen ska kunna användas optimalt oberoende av var man befinner sig och utan att vara beroende av en annan enhet. Det ger möjlighet till kontinuerlig uppkoppling och genom att nyttja den senaste 3G tekniken och därmed slippa fysiska lokala sim-kort, kan vi också certifiera produkten en gång för alla marknader.

 

Utvecklingen av Actiste har hanterats fenomenalt under året. Våra fantastiska partner, Helbling och Veryday, har framgångsrikt drivit utvecklingen framåt med resultat som varit långt över förväntan.

 

Våra fokusgrupper och produkttester har visat otroliga siffror med en 100-procentig positiv respons. 92 % av deltagarna säger att Brighter lyckats göra en produkt som är mycket bättre och smidigare jämfört med befintlig utrustning, och resterande 8 % säger att produkten är bättre och smidigare jämfört med befintlig utrustning. Detta talar för en oerhörd succé när Actiste väl lanseras brett på marknaden samtidigt som det ger oss ett mycket starkt utgångsläge och en bra förhandlingsposition.

 

 

Förvärv av jDome öppnar upp nya möjligheter.
Vårt senaste tillskott, jDome-tekniken, har gjort en raketstart inom Sveriges äldrevård och produkterna har visat sig vara omåttligt populära hos både användare och personal. Intresset har varit så pass stort att vi inte fulllt ut hunnit med efterfrågan. Det innebär alltså att den hittills trefaldigade försäljningen egentligen hade kunnat vara ännu större.

 

För att möta den oväntat stora efterfrågan har vi dock påbörjat ett antal rekryteringsprocesser för att bygga ut säljorganisationen. Det innebär att vi framöver kommer kunna ta tillvara på fler säljmöjligheter än vi kan idag. Tillgång till en större säljorganisation kommer dessutom vara särskilt viktigt när jDome-produkterna lanseras på fler marknader än Sverige, vilket redan har påbörjats i liten skala.

 

jDome-tekniken passar även väl in i The Benefit Loop, då det finns stora möjligheter att samla in värdefulla data som kan användas för att förbättra vården för patienterna. Det kan exempelvis handla om att justera terapier, individualisera medicinering och förbättra uppföljning.

 

 

Framtiden.
Vi har ett starkt stöd av såväl bolagets ägare som anställda och det är sporrande att våra visioner om framtidens datadrivna vård samspelar. Stödet tar sig många uttryck, de senaste dagarna har bland annat Brighters styrelseordförande ökat sitt aktieinnehav med 42 % och styrelseledamot Lars Flening har ökat sitt innehav med 301%.

 

Beslutet att lyfta fokus till datadriven hälsa samt breddningen till flera produkter och sjukvårdsområden, har kanske varit de största förändringarna under året. Fördelarna med vår nya position är enorma, inte minst utifrån ett framtidsperspektiv. Data är framtiden och vi, tillsammans med våra aktieägare, kunder och användare, kommer vara med och bygga upp en helt ny marknad som effektiviserar vården, förbättrar livet för sjuka samt utvecklar nya innovationer.

 

2015 var alltså året då Brighter gick från att vara ett nischat diabetesbolag till att bli ett datadrivet medicinteknikbolag med ett större syfte. Det innebär också en större potential.

 

Brighters vision att driva ”human innovation” innefattar att bli en ledande aktör inom mHälsa och datadriven hälsovård. Effektiviseringen som detta medför höjer inte bara kvaliteten för patienten utan även resultat per investerad krona i vården, samtidigt som det minskar samhällets kostnader. För att kunna uppnå detta är The Benefit Loop – tillsammans med innovativa och uppkopplade medicintekniska verktyg – kärnan och spindeln i nätet.

 

Nästa steg vi behöver ta för att kunna nyttja The Benefit Loop fullt ut, är att välja ett antal lanseringspartner på olika marknader och i olika delar av världen. Vi har god kontakt med marknaden och för fortlöpande diskussioner med flera stora aktörer i bland annat Asien, Norden och Europa. Under de kommande veckorna kanske mest med asiatiska operatörer, vilka, som ni säkert vet, inte firar jul och nyår i samma utsträckning som vi. Det innebär att mitt och mina kollegors arbete kommer fortgå i samma höga tempo även under helgerna så att vi kan påbörja 2016 mycket bättre än 2015.

 

Med detta sagt önskar jag våra tålmodiga aktieägare en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

 

Truls Sjöstedt

VD och grundare


VD-brev 10, 2015

Kista 2015-11-11,

Hög aktivitet på bred front.

För ett par veckor sedan var vi nere i Schweiz och uppdaterade oss om utvecklingen av nästa generations Brighter One. Vi kan glatt konstatera att utvecklingen flyter på oerhört bra, våra partner Helbling och Veryday gör ett fantastiskt jobb, till och med klart över förväntan. Vi kommer kunna presentera utförligare information under de kommande veckorna.

 

Denna positiva utveckling störs inte på något sätt av den juridiska processen mot HotSwap. En sekretessklausul i avtalet hindrar oss från att kommentera processen i detalj men i grova drag har processen till stor del handlat om var frågan ska avgöras – i svensk domstol eller i skiljenämnd. En annan viktig aspekt är att vår utveckling är baserad på vår befintliga IP-portfölj och våra befintliga patent. Den patentansökan som  HotSwap grundlöst hävdar bättre rätt till lägger ej hinder för vare sig utveckling eller lansering. Vi upplever dessa moment som bara försök till att störa huvudprocessen, som ju handlar om att Brighter stämt HotSwap för den tidigare misslyckade produktutvecklingen.

 

Under oktober meddelade Brighter om nya försäljningsframgångar för jDome. Vi bedömer, baserat på ett ökat intresse från kunder och intressenter, att den positiva försäljningsutvecklingen kommer fortgå även framöver.

 

jDomes framgångar inom just demensvård beror på att jDome-teamet i och med uppköpet kunnat fokusera på att utveckla den specifika affären. Men vi tror också att det beror på att produkten helt enkelt är överlägsen konkurrerande lösningar baserade på glasögon och hjälmar. Dessa kan bland annat framkalla illamående och huvudvärk hos användarna, samtidigt som de stänger ut omvärlden så att interaktionsmomentet uteblir. Interaktionen är, ur ett vård- och hälsoperspektiv, kanske särskilt viktigt för demensdrabbade som kan bli stressade av att känna sig instängda.

 

Förutom demensvård ser vi en mängd nya hälso- och vårdsegment att växa inom, och detta arbetar vi kontinuerligt med. Vi ser också enorm potential inom spelindustrin, där vi tror jDome snabbt kan slå sig in på ett kostnadseffektivt sätt. Som ni märker jobbar vi nu hårt på en bred front.

 

Alldeles nyligen var vi Asien tillsammans med Ericsson för att besöka bland annat Thailand och Indonesien. Under resan introducerade Ericsson oss till ett antal viktiga telefonoperatörer och potentiella partners i regionen, vilka särskilt berömde vår abonnemangsbaserade lösning avseende nästa generations Brighter One. Dessa aktörer känner givetvis sin hemmamarknad väl och att de ser stor potential och nytta i vår produkt känns både roligt och tryggt.

 

Thailand och Indonesien har potential att bli några av våra viktigaste marknader. Det finns redan idag ett tiotal miljoner diabetiker där samtidigt som diabetes olyckligtvis sprider sig blixtsnabbt bland de drygt 300 miljoner människorna som bor där . Det beror till stor del på att ländernas invånare klättrar snabbt uppåt på välfärdsstegen, och med det följer vanliga välfärdssjukdomar som exempelvis diabetes. Samtidigt leder ländernas ökande välfärd till en starkare köpkraft bland befolkningen, vilken möjliggör för fler att ta del av vård och exempelvis de hjälpmedel som Brighter utvecklar för att skapa ett bättre liv för diabetikerna. Även nationella hälsoplaner, rabatter och försäkringssystem blir vanligare, i dagsläget framförallt i Thailand, vilket kommer leda till ett kraftigt lyft i regionen.

 

Vi fortsätter att arbeta på i snabb takt på alla fronter framöver med fokus på att hitta rätt partners i Asien då vi ser en fantastisk marknadspotential där samtidigt som vi förstås vill ta till vara på alla de möjligheter som öppnas upp här hemma i takt med att jDome röner nya framgångar.

 

Truls Sjöstedt

VD och grundare


VD-brev 9, 2015

Kista 2015-10-23

Virtual Reality på äldreboendena oerhört populärt!

I veckan kunde vi meddela att försäljningen av jDome går väldigt bra och ökar kraftigt. Vi är såklart mycket glada över att våra kunder visar framfötterna och tar vara på de möjligheter som ny teknik, bl.a. vår jDome, kan erbjuda människor som drabbats av sjukdom. Vi vill särskilt lyfta fram Tibro, som gjort en anmärkningsvärd satsning där jDome BikeAround placerats på samtliga sina äldreboenden.

 

jDome har också förekommit i ett antal pilotprojekt under året, med goda resultat. Bland annat i Västerås, som utvärderat jDome och annan så kallad välfärdsteknologi i rapporten ”Kan användning av välfärdsteknologi och åtgärder i boendemiljö minska begränsningsåtgärder?”. Myndigheten för delaktighets rapport ”Välfärdsteknologi och miljöanpassningar”, som sammanfattar goda exempel från särskilda boenden och dagverksamhet – inklusive jDome – kan läsas här.

 

I en av Västerås två pilotenheter aktiverades drygt hälften av de boende med jDome, samtidigt som majoriteten var mycket positiva till produkten. Så här ser ett axplock från deltagarnas röster ut ”Jädra roligt”, ”Det var kul och lite annorlunda”, ”Herregud vilken upplevelse”, ”Det känns levande”.

 

Det känns oerhört kul att se hur glada användarna blir av vår produkt, eftersom vi alltid haft ett tydligt fokus på individen, och på att skapa ett bättre liv för människor som lever med en sjukdom. Med Ericsson-samarbetet, och givetvis andra samarbeten, hoppas vi kunna göra detta globalt.

 

I den andra pilotenheten uttryckte ingen deltagare något negativt alls, och personalen beskrev att den positiva effekten kunde sitta i flera timmar efter avslutad aktivering. jDome gav nya möjligheter till samtal och interaktion, och flera av deltagarna började berätta om tidigare upplevelser och platser. Så här beskriver Västerås stad resultatet:

 

”Att använda jDome var mycket positivt och lockade till skratt både för boende och personal. Det gav personalen ett helt nytt verktyg att skapa goda samtal med de boende och ny möjlighet till reminiscens det vill säga hågkomst av minnen. Där anhöriga bjöds in mottogs det positivt och gav nya möjligheter att uppleva gemensamma minnen”.

 

Projektledaren Ulrika Stefansson är positiv och berättar om en kvinna med demenssjukdom: ”När hennes make kom på besök så kunde de med cykelns hjälp återvända till sin vigselkyrka, som de inte besökt på många år. Det blev en stark upplevelse”.

 

Människor med demens drabbas ofta av oro och ångest, och ett av jDomes huvudsakliga syften är att motverka detta. Genom att – i jDome BikeAround – cykla på platser från förr, skapas en trygghet. Vid oro kan cyklingen i barndomskvarteren exempelvis leda till att användaren hittar lugnet igen. Så jDome kan leda till positiva hälsorelaterade effekter, men även till en guldkantad vardag och ett bättre liv. Och det är precis det Brighter vill åstadkomma med sina produkter jDome och nästa generations Brighter One.

 

Genom att samla in och analysera data kan vi dessutom driva fram ytterligare förbättring av vården och omsorgen, med hjälp av nya mätpunkter och valida och kontinuerliga data. The Benefit Loop är nyckeln och knutpunkten för detta, och utvecklingssamarbetet med Ericsson är en stadig grund som hjälper oss att komma ut på den globala arenan.

 

Truls Sjöstedt
VD Brighter


VD-brev 8, 2015

Kista 2015-10-08

Partnerskap och nya möjligheter.

 

Under de senaste månaderna har vi kunnat delge marknaden och våra aktieägare en mängd roliga och spännande nyheter. Vi har breddat vår IP- och produktportfölj, förvärvat ett bolag som ökar sin försäljning lavinartat, genomfört lyckade produkttester och fokusgrupper, öppnat upp en ny eftertraktad marknad inom data och analys och inte minst ingått ett viktigt samarbete med Ericsson. Vi är uppenbarligen närmare nu än någonsin att bli en nyckelspelare på den globala marknaden för mobil hälsa och uppkopplade enheter.
Samarbetet med Ericsson är alltså ett partnerskap – inte en kundrelation – som i botten grundar sig på bolagens ömsesidiga framtidsvisioner. Detta samarbete ser vi naturligtvis som en milstolpe i Brighters historia. Vi har valt att bli en del i deras DCP eftersom den fungerar oerhört bra rent tekniskt, men också för att det innebär stora möjligheter att få till samarbeten med Ericssons kunder – mobiloperatörerna – snabbare. Framförallt är Ericssons nätverk globalt, vilket möjliggör en enorm marknad med hundratals miljoner uppkopplade enheter. Analyshusen pratar om upp emot 50 miljarder uppkopplade enheter om 5 år.

 

Såhär beskriver Anders Olin, Ericssons Vice President, Product Area Network Functions, samarbetet:

 

“Vi ser fram emot samarbetet med Brighter. IoT är redan idag ett kärnområde för Ericsson och mHälsa är ett område med stor potential framöver. Tjänsten Brighter tillhandahåller är väldigt intressant för Ericsson eftersom den kan bidra till en kraftig ökning av uppkopplade enheter baserade på den service Ericssons DCP erbjuder”.

 

Vinsten i samarbetet för Ericsson är alltså bland annat att de kan hjälpa sina kunder att växa. The Benefit Loops framgångar gynnar alltså inte bara Brighter, utan även Ericsson och inte minst teleoperatörerna. Förutsättningarna för att göra The Benefit Loop till en succé är således goda, då alla parter vill samma sak. Såhär beskriver Ericsson fördelarna från deras och kundernas perspektiv:

 

”Den starka efterfrågan på nya abonnemangsbaserade tjänster bland världens mobilnätsoperatörer har blivit allt mer framträdande, och vi tror att Brighters plattform the Benefit Loop kombinerad med uppkopplade enheter så som nya generationen av Brighter One kan skapa nya möjligheter för operatörer att växa utanför den hårt konkurrensutsatta telefoni- och datamarknaden. Redan idag använder ett flertal av världens mobiloperatörer Ericssons DCP och samarbetet med Brighter kan skapa förutsättning för en ökad spridning. Brighter har dessutom en stark portfölj av immateriella rättigheter som ger en utomordentlig bas för utveckling av mHälso-system”.

 

Detta är ett stort kliv framåt för Brighter och vi är glada över att nu vara ännu närmare en globalt uppkopplad vårdkedja, och alla möjligheter det skulle leda till. I och med alla miljoner enheter som väntar på att bli uppkopplade – i kombination med vårt nu globala nätverk – närmar vi oss ambitionen att bli en global aktör på rekordtid.

 

Truls Sjöstedt
VD Brighter


VD-brev 7, 2015

Kista 2015-09-30

Grunden till en spännande framtid.

 

Som vanligt är det full fart framåt för Brighter. Vi kan i detta brev glädjas extra mycket åt Brighters förvärv av Division By Zero AB. Genom förvärvet får vi tillgång till riktigt vassa entreprenörer, pionjärer och utvecklare, samtidigt som vi breddar vår IP- och produktportfölj inom nya eftertraktade områden som är viktiga i Brighters vision om datadriven hälsa. Intresset för jDome-produkterna är enormt och vi är såklart stolta över att nu ha bland annat Google som kund. Division By Zero ger oss också ett tillskott av nya kontakter och organisationer som med kraft kan ta Brighter och the Benefit Loop™ till högre höjder.

 

Under 2015 har Brighter utvecklats i snabb takt och på många olika plan. Bland annat har vi, genom The Benefit Loop, tagit ett stort kliv in i big data-världen där analys, uppföljning och datainsamling är viktiga element. The Benefit Loop spelar en allt tydligare roll och är nyckeln till att framgångsrikt dra nytta av uppkopplade medicintekniska lösningar från hela världen. Förvärvet av Division By Zero ger en direkt möjlighet att betatesta systemet med de sensorer som redan finns i jDome-produkterna.

 

Rent konkret är The Benefit Loop™ en molnbaserad plattform för att samla in, behandla, analysera och återföra data i behandlingskedjan. Plattformen kan hantera data från olika uppkopplade medicintekniska verktyg, vilket inkluderar även appar, och syftet är att paketera och visualisera relevant information samt att återkoppla till användaren på ett smart och lätthanterligt sätt.

 

Brighter AB är alltså inte längre en diabetesprodukt – vi är en plattform som erbjuder värdefull information till företag, organisationer, privatpersoner, forskare och myndigheter genom innovativa och eftertraktade produkter; i dagsläget jDome-serien och inom kort nästa generations Brighter One. Vi undersöker även en mängd andra intressanta lösningar och verktyg som kan komplettera Brighters IP- och produktportfölj inom det här området.

 

Med uppkopplade medicintekniska lösningar erbjuds möjligheten att kontinuerligt förbättra den slutgiltiga kvalitén av behandling och rekommendationer för patienten och övriga samhället. Förvärvet av Division By Zero är ett led i Brighters strävan att ge vårdgivare, patienter och samhälle fler mätpunkter, tydligare information och en bättre bild av individens hälsa baserat på valida och kontinuerliga data. Division By Zeros teknik adderar en ytterligare möjlighet att följa rörelse, mimik och aktivitet, vilket är ett mycket viktigt tillskott för Brighters framtida produktutveckling.

 

Tillgång till informationen skall givetvis vara styrd av individen, som själv skall kunna välja vem som skall få ta del av hälsodatan. Brighters vision att driva ”human innovation” innefattar att bli en ledande aktör inom mHälsa och datadriven hälsovård. Effektiviseringen som detta medför höjer inte bara kvaliteten för patienten utan även resultat per investerad krona i vården, samtidigt som det minskar samhällets kostnader. För att kunna uppnå detta är The Benefit Loop – tillsammans med innovativa och uppkopplade medicintekniska verktyg – kärnan och spindeln i nätet.

 

 

Truls Sjöstedt
VD Brighter


VD-brev 6, 2015

Högt tempo i produktutvecklingen.

Vår teknikpartner Helbling arbetar för fullt med att utveckla verifierbara funktionsprototyper för alla nya och modifierade mekaniska konstruktioner – uppenbarligen är industrisemester ett okänt begrepp i Schweiz! Som tidigare redovisats har vi under juni genomfört flera fokusgrupper som gett mycket positiv återkoppling.

 

Brighters plattform och koncept The Benefit Loop™ är central för patienter med kroniska sjukdomar och gör att det blir mycket enklare och säkrare att leva med sin sjukdom. Vad som också blir allt mer klart är hur man enkelt kan implementera The Benefit Loop för att följa och stödja också icke-medicinsk behandling. För diabetiker är det ju exempelvis viktigt att äta rätt och att motionera regelbundet. The Benefit Loop kan enkelt fånga följsamhet inom dessa områden liksom många andra. Det är också intressant att se hur stort intresset för denna typ av lösning är från stora trendskapande företag som Microsoft, Apple och Google. Vi kan räkna med att se The Benefit Loop implementerad för en rad olika sjukdomar framöver.

 

I Schweiz har Helbling som sagt arbetat på hela sommaren. I Sverige har det som vanligt varit i stort sett stängt sedan Almedalen första veckan i juli. Under Almedalsveckan släppte vi också den nyhet vi annonserade i förra nyhetsbrevet – vår nyhetsapp Go Diabetes som finns för både iOS och Android.

 

Hämta den gratis på App Store eller Google Play och du kommer aldrig att missa en viktig nyhet om diabetes igen.

Truls Sjöstedt
VD Brighter


VD-brev 5, 2015

Fokus på utveckling för morgondagen.

 

Vi är fulla med energi efter emissionen där vi tillsammans med våra partners nu accelererar utvecklingen av nästa generations Brighter One.

 

Tillsammans med vår nya industridesignpartner Veryday skapar vi en helt ny användarupplevelse som ligger helt i linje med vår ambition om att ta fram morgondagens medicinska device för diabetiker.

 

Vi har under juni månad genomfört ett antal fokusgrupper för ytterligare förbättringar av funktionsdesignen med resultat över förväntan.

 

Utvecklingsarbetet vi befinner oss i just nu är en spännande process där idén om morgondagens uppkopplade och användarvänliga medicinteknik är vår ledstjärna.

 

Möjligheten att dela den information du skapar med din läkare, dina anhöriga, forskningen och samhälle så att de kan hjälpa dig ännu bättre är vår drivkraft. Vi kallar det för The Benefit Loop.

 

Vid sidan av utvecklingsarbetet håller Brighter också möten med aktörer från olika områden för diskussioner och förhandlingar om samarbeten. Vi återkommer på den punkten när det blir aktuellt.

 

Vi ser fram mot Almedalen som i år när det inte är valår kommer att ge ett större utrymme för andra frågor. Under veckan kommer vi också att släppa en nyhet.

 

Truls Sjöstedt
VD Brighter


VD-brev 4, 2015

Med kursen inställd på nya möjligheter och en ljusare framtid.

 

Brighter är på rätt väg. I en tid när Gartner pekar på att det inom fem år kommer att finnas 26 miljarder uppkopplade enheter skulle det vara bakåtsträvande att inte utnyttja de möjligheter som uppkopplad teknik skapar. För diabetiker, vården och samhället.

 

När vi 2007 började utvecklingen av Brighter One kunde vi aldrig föreställa oss hur snabbt framåt utvecklingen med smartphones, surfplattor och numera uppkopplade klockor skulle gå. Det var då enbart ett par år sedan 3G lanserades och inte särskilt länge sedan mobiltelefonerna försågs med färgskärmar.

 

Det var ett tufft beslut att dra in lanseringen av Brighter One – men de möjligheter som nu öppnar sig med utvecklingen av den uppkopplade nästa generations Brighter One är oändliga. Brighter ska ligga i framkant inom diabetesbehandling och framtiden ligger inom mHealth, ett område som är för stort och kostsamt att inte vara en del av när marknaden är värderad till 60 miljarder dollar redan nu 2015.

 

Brighter är just nu inne i en stark förändringsfas. Den 30 mars beslutade styrelsen att genomföra den emission om 16,3 miljoner SEK som just nu pågår fram till och avslutas 4 maj. Samtidigt kan vi blicka tillbaka på en vår fylld av viktiga och framåtblickande beslut. Några av de viktiga strategiska förändringar vi genomfört är följande:

 

 • Vi har utvecklat ett nytt kvalitetssäkringssystem som fått gott renommé under insyn av bolaget TÜD SÜV.
 • Vi har valt Schweiziska Helbling Technik Bern AG som är en ledande design-, ingenjörs- och innovationsbyrå som partner i utvecklingsarbetet.
 • Vi har valt Veryday som är en av världens högst rankade design- och innovationsbyråer som industridesignpartner.

 

Jag är därför nöjd med att vi tagit dessa beslut och det jag sett på Vitalis konferensen i Göteborg (nordens ledande mötesplats inom eHälsa) stärker min övertygelse. Nu driver vi på utvecklingen av en produkt som inte bara kommer att förändra tillvaron för patienten utan som även har en potential att förändra vårdens sätt att arbeta och samhället i stort.

 

Truls Sjöstedt
VD Brighter


VD-brev 3, 2015

2015-03-04 10.16.31 SCF Kapitalmarknadsdag

Ögonblicksbild.

Just nu befinner sig Brighter i en fas som innebär många möten och mycket aktiviteter. Under dagen – onsdagen 4 mars – presenterade vi på Brighter Stockholm Corporate Finances Life Science-dag på Operaterassen som modererades av Lars Frick där vi fick möjligheten att ge vår syn på e-hälsa samt prata om varför nästa generation av Brighter One är en viktig länk i framtidens uppkopplade individanpassade vårdkedja.

 

Länk till presentationen:

http://financialhearings.nu/150304/brighter/

 

Hundratals life science-intresserade investerare närvarade på eventet och vi fick möjlighet att diskutera hur vården kan moderniseras och utvecklas tillsammans med forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, som bland annat är där för att berätta om vad regeringen ska göra för att stärka life science-branschen i Sverige.

 

 

Truls Sjöstedt
VD och Grundare

 

 


VD-brev 2, 2015

Uppföljning på pressmeddelande och presskonferens 6  februari 2015.

 

I pressmeddelande den 6 februari meddelade vi att vår första produkt Brighter One inte uppnår den kvalitet som bolaget strävar efter och vill stå för. Med aktieägarnas bästa för ögonen valde styrelsen därför att avbryta lanseringen och istället accelerera utvecklingen av nästa generation Brighter One, som i samråd med ledande marknadsaktörer rustas med nya funktioner vilket kommer att säkra Brighters roll på den massiva e-hälsomarknaden som blir alltmer mobil.

 

På presskonferensen samma dag presenterades också mer detaljerad information om hur analytiker ser på marknaden för e-hälsa. Denna marknad förutspås vara värd 150 miljarder dollar redan i år, och med tanke på den snabba tekniska utbredningen ser vi ännu större möjligheter framöver. Brighter planerar att bli en betydande aktör inom mobil e-hälsa där andra stora aktörer såsom Microsoft, IBM, Telia, Apple, Ericsson, m.fl. redan påbörjat sitt arbete.

 

Samtidigt har vårt juridiska ombud inlett en process för att kräva tillbaka ersättning kopplad till utvecklingen av Brighter One. De har översänt brev till sin utvecklingspartners ombud med skadeståndsanspråk. Denna process sker för att tillvarata Brighters och därmed aktieägarnas intressen. Processen gör att Brighter inte kan redovisa i vilka avseenden Brighter One inte motsvarade bolagets kvalitetskrav.

 

Som också meddelades på presskonferensen fredagen 6 februari har Brighter nu även intern kvalitetssäkring för produktutveckling (Quality Assurance & Risk Management) på plats, som gör att bolaget i egen regi kan kvalitetssäkra produktutvecklingen framöver. Det var just denna funktion hos Brighter som identifierade problemen med Brighter One. Vi är glada och stolta över att numera själva kunna hantera kvalitetssäkringen istället för att behöva förlita oss på externa aktörer i en fråga som är väldigt viktig för oss.

Detta VD-brev publiceras via pressmeddelande precis som de tidigare, men framöver kommer Brighter publicera VD-breven på sin hemsida under ”Nyhetsbrev” och via sina sociala mediekanaler på Facebook, Twitter, Google+ och LinkedIn. Detta beslut grundas på att VD-brevet är avsett att beskriva arbetet på Brighter och inte att meddela nyheter per se.

 

Truls Sjöstedt
VD och Grundare


VD-brev nummer 1, 2015

Under Hägglund blev e-hälsa en del av det digitala landskapet.

 

Igår meddelade Göran Hägglund sin avgång från posten som partiledare för Kristdemokraterna. Hägglund har under de senaste åtta åren varit Sveriges socialminister och under denna period har e-hälsan lyfts upp allt tydligare på den politiska agendan och medtechbranschen har varit en ledande del i utvecklingen.

 

Hägglund hade en vision om att vi i Sverige skulle få ett patientnära hälsokonto och att det ska bli lika naturligt att administrera sina vårdkontakter online som att betala räkningar via internetbanken. Trots att visionen inte förverkligats än kan vi ändå se en tydlig bild av ett landskap i förändring där det digitala gror och växer fram i allt större utsträckning. Ett tecken på detta är att vi sedan ett år har E-hälsomyndigheten med uppdraget att skapa delaktighet och ge stöd till beslutsfattare.

 

Nyligen gick Telia ut med nyheten att företaget storsatsar på hälsotjänster i hemmet och enligt Niclas Sundler på Telia Healthcare kommer mer än hälften av alla svenskar vara uppkopplade för vård i hemmet inom tre till fem år.

 

Patrik Sundström, expert på e-hälsa hos SKL, Statens Kommuner och Landsting, säger att tiden nu mogen för ett genombrott där en viktig förklaring är utbyggnaden av bredband och digitaliseringen av medborgarnas hem.

 

När Stockholms läns landstingsfullmäktige klubbade den senaste budgeten på 51,5 miljarder innehöll den ett flertal formuleringar om strategiska utvecklingsområden för e-hälsa. Dels för patienternas delaktighet men också som en viktig del inom behandlingen av fetma, diabetes 2, hjärtsvikt, artriter och bröstcancer.

 

Brighter är en given aktör på denna spelplan, där vår unika automatiska journalföring av både blodsockervärde och insulindos förs över till patient och vårdgivare. Vi kallar det “the Benefit Loop”, eller på svenska “förbättringsloopen”, vilket avser att behandlingen ger en logg som ger möjlighet till analys, rapportering och rekommendation, vilket över tiden ger en bättre vård, och därmed hälsa, samt en långsiktig lägre samhällskostnad för diabetesvården.

 

Hägglunds tid som socialminister kan beskrivas som en epok då digitala landvinningar fick politiken och vårdregionerna att börja resonera om och se möjligheten i den digitala utvecklingen. E-hälsa som område växer och skapar nya förutsättningar för en modernare och mer effektiv vård.

 

Truls Sjöstedt
VD och Grundare


VD-brev – december 2014.

Många av våra aktieägare har ringt eller mejlat och ställt frågor om vad som händer inom Brighter eftersom vi har varit sparsamma med kommunikationen till marknaden. Som företag listat på First North har vi inte möjlighet att lämna information till enskilda aktieägare som inte är allmänt känd för omvärlden. För att förbättra vår information till aktieägarna kommer jag framöver skriva ett månadsbrev, i vilket jag berättar lite mer om vad som sker på Brighter. På så vis hoppas vi att alla skall känna sig mer uppdaterade.

 

Vad händer just nu på Brighter?

Arbetet med att färdigställa vår första produkt för lansering pågår för fullt med bl.a. interna tester och utvärderingar av föreslagna förbättringar. Den i september aviserade omarbetningen av designen av lansetten har visat sig fungera bättre än den tidigare och nu utvärderar vi dess slutliga funktionalitet.

Parallellt med ovanstående arbete pågår mycket annat intressant på Brighter. Under sommaren och hösten har ett antal stora globala aktörer med verksamhet inom e-hälsa och kommunikation närmat sig oss. Jag och ledningen ser samarbeten inom dessa områden som mycket värdefulla affärsmöjligheter och det är sannolikt att vi har möjlighet att möta dessa bolags önskemål. Om det innebär att göra anpassningar av vår nuvarande produkt som leder till en senareläggning av själva lanseringen, kommer vi att bedöma affärsmöjligheten i relation till den eventuella extra tiden. Just att stora och väletablerade globala storföretag söker samarbetsmöjligheter med oss bekräftar att vi är på rätt väg och markerar värdet av innovationshöjden på Brighters idéer.

Under hösten har vi även lagt tid på ett djupgående strategiskt varumärkesarbete för att tydligt positionera Brighter inför framtiden och lanseringen av vår första produkt. Det är extra roligt att få börja ett nytt år med något nytt och vi ser fram emot att snart få visa upp Brighter’s nya utseende på vår hemsida www.brighter.se och därmed resultatet av den nya varumärkesplattformen. I planen ligger även en separat produkthemsida som publiceras i samband med lanseringen.

Igår återkom Henrik Norström (COO) och jag från Sydkorea där vi besökt våra samarbetspartners som levererar blodsockermätartekniken och våra unika teststickor. Att besöka och utveckla relationen med våra partners är en viktig del i vårt löpande arbete i att säkerställa att vi ständigt har tillgång till den senaste tekniken och tillbehören. Det var imponerande att se att de hur snabbt de reagerade och justerade produktionen vid senaste ändringarna av den globala standarden som innebar höjda krav på bl.a. noggrannhet och analyskvalitet.

Min förhoppning är att inom kort kunna gå ut med närmare information hur affärerna och samarbeten utvecklas.

 

Önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Truls Sjöstedt

VD och Grundare