Insynspersoner.En insynsperson är en person som genom sin ställning i bolaget anses ha särskilt goda förutsättningar att få tillgång till förtrolig information om bolaget (insiderinformation).

Från och med den 3 juli 2016 finns insynshandel bara på finansinspektionens hemsida Insynshandel (sök på Brighter under utgivare)