Rådgivare.Jorge Otero.

Jorge är specialistläkare inom onkologi och expert inom "medical affairs” och strategisk utveckling inom klinisk forskning. Han har global erfarenhet från bl.a läkemedelsindustrin, Amgen, GlaxoSmithKline och Eli Lilly. Med sin breda erfarenhet som ledare i olika chefspositioner inom området, så kan Jorge bidra starkt till Brighters affärsutveckling och organisation. Han har förutom detta en omfattande kunskap inom onkologi, klinisk forskning och implementation av nydanande projekt inom "medical affairs”.

Michael Alvarsson.

Docent Michael Alvarsson, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, Solna, är verksam på kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes samt bedriver klinisk diabetesforskning på Institutionen för molekylärmedicin och kirurgi (MMK), Karolinska Institutet. Samarbetet innebär att Brighter ytterligare stärker kompetensen inom praktisk diabetesbehandling och forskning inom endokrinologi.

Olof Berglund.

Olof Berglund är civilekonom med inriktning på marknadsföring och organisation. Han har under 20 år i läkemedels- och medtech-branschen gått hela vägen från säljare till VD och har en svårslagen kunskap om alla aspekter av den kommersiella delen av branschen.

Magnus Edner.

Docent Magnus Edner, är specialistläkare inom kardiologi, fysiologi och medicin samt docent i kardiologi vid Karolinska Institutet. Han har bl.a. varit kliniskt verksam som överläkare på Hjärtkliniken, Danderyds Sjukhus AB under 17 år. Magnus har stor erfarenhet från forskning och klinisk medicin inom diabetes med kardiovaskulära komplikationer och driver debatt inom vård och rehabilitering. Magnus har dessutom personlig erfarenhet på området då han 2006 drabbades av en aortadissektion med postoperativ stroke och har skrivit debattböckerna ”Är du full? Nej jag har haft stroke” och ”Sjukvården behöver vård". Utöver detta har han skapat ett nationellt kvalitetsregister (RiksSvikt), publicerat ett hundratal artiklar och en lärobok om Ekokardiografi och hjärtsjukdom. Han är aktiv i RiksSvikts forskargrupp och även som forskningshandledare.

Per Hamid Ghatan.

PhD, MD, Per Hamid Ghatan, är disputerad läkare i ämnet kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och specialist inom rehabiliteringsmedicin och företagshälsovård. Han bedriver forskning kring hjärnskador, stress och arbetsmiljöfrågor och har en lång klinisk erfarenhet av att arbeta med rehabilitering av unga människor med förvärvade hjärnskador och arbete med arbetsmiljöfrågor i näringslivet. Han arbetar även som opinionsbildare med att sprida kunskap om hjärnan och hjärnskador och har varit pådrivande för lagen om cykelhjälm för barn. Hamid har flera uppdrag i näringslivet som medicinsk rådgivare och arbetar i projekt som rör e-hälsa och innovation.

Gösta Sjöholm.

Gösta Sjöholm har lång industriell erfarenhet, framför allt inom det medicintekniska området. Han har arbetat med utveckling, tillverkning, klinisk utvärdering av hjälpmedel och produkter för läkemedelsutveckling. Han har egen erfarenhet av startupbolag med viktiga insikter i finansiering och bolagstillväxt.

Peter Thomsen.

Peter Thomsen har en djup affärsmässig bakgrund inom viktiga sektorer för bolaget. Han har som Strategy Consultant i Capgemini Consulting bland annat bidragit med att utveckla den globala marknadsföringsstrategin för Novo Nordisk – världens ledande insulinproducent.

Lars Wibell.

Docent Lars Wibell har under mer än 30 år varit en av Sveriges mer välkända profiler och läkare inom diabetesområdet, verksam vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Lars har haft stor betydelse för den tidiga och snabba utvecklingen av den svenska diabetesvården, inte minst som entusiastisk förespråkare av god kontroll av blodsocker.