Finansiell information. • Delårsrapport januari-mars 2018: Arbetet mot Actiste-leverans fortsätter. - PDF
 • Brighters bokslutskommuniké 2017. - PDF
 • Brighter publicerar delårsredogörelse jan-sep 2017. - PDF
 • Brighter publicerar halvårsrapport 2017. - PDF
 • Delårsredogörelse januari – mars 2017. - PDF
 • Brighters bokslutskommuniké 2016. - PDF
 • Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2016. - PDF
 • Brighter publicerar halvårsrapport 2016 - PDF
 • Brighter publicerar delårsredogörelse januari - mars 2016. - PDF
 • Brighter publicerar årsredovisning för 2015. - PDF
 • Bokslutskommuniké 2015. - PDF
 • Rättelse i Delårsredogörelse jan-sep 2015. - PDF
 • Delårsredogörelse januari - september 2015. - PDF
 • Bokslutskommuniké 2014 - PDF
 • Delårsrapport januari-mars 2014 - PDF
 • Bokslutskommuniké 2013 - PDF
 • Bokslutskommuniké 2012 - PDF
 • Delårsrapport januari‐juni 2012 - PDF
 • Delårsrapport januari‐mars 2012 - PDF
 • Bokslutskommuniké 2011 - PDF