Dokument.


Här finner du alla dokument som gäller Brighter som investering.


 • Brighter AB - 2018-03-31 Sammanställning teckningsoptioner Styrelse och Ledning

 • Brighter AB - Fullmakt Årsstämma 2018

 • Brighter AB - Årsredovisning 2017

 • Brighter AB - TO4 teckingssedel

 • Brighter AB - KV4 2017-2019 - Konvertibelemission - Villkor

 • Brighter AB - KV3 2017-2019 - Konvertibelemission - Villkor

 • Brighter AB - Serie TO4 2017-2020 - Teckningsoptioner - Villkor

 • Brighter AB - KV2 2017-2019 - Konvertibelemission - Villkor

 • Kallelse till extra bolagsstämma 2017

 • Fullmakt extra bolagsstämma 2017

 • Sammanställning teckningsoptionsprogram 2017 13 september

 • Förslag till instruktion och arbetsordning för valberedningen i Brighter AB

 • Brighter AB - Årsredovisning 2016

 • Brighter AB - Fullmakt Årsstämma 2017

 • Brighter AB - Kallelse till årsstämma 2017

 • Brighter AB - Serie TO3 2017-2020 - Teckningsoptioner - Villkor

 • Brighter AB - KV1 2017-2018 - Konvertibelemission - Villkor

 • Brighter AB - Fullmakt extrastämma 2016-12

 • 556736-8591 Brighter AB (publ) Årstämmoprotokoll 2016 med bilagor

 • Brighter AB - Fullmakt Årsstämma 2016

 • Brighter AB - Kallelse till årsstämma 2016

 • Brighter AB - Bokslutskommunike 2015

 • Brighter AB - Delårsredogörelse jan-sep 2015

 • Brighter AB - Årsstämma 2015 protokoll m bilagor

 • Brighter AB - Delårsredogörelse jan-mar 2015

 • Brighter AB (publ) Årsredovisning 2014

 • Brighter AB - Årstämma 2015 Fullmakt (sv)

 • Brighter AB - Årstämma 2015 Fullmakt (En)

 • Kallelse till - Årsstämma 2015

 • Brighter AB - Villkor för BRIG TO2

 • Brighter AB - Villkor för BRIG TO1

 • Brighter AB - Emissionsmemorandum April 2015

 • Brighter AB - bokslutskommunike 2014

 • Brighter AB (publ) Årsredovisning 2013 m revisionsberättelse

 • Brighter AB (publ) Årsredovisning 2012 inkl revisionsberättelse

 • Interim information Jan-Sep 2014 Date 2014-11-14

 • Brighter AB Årsstämma 2014 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner mm - personal och nyckelpersoner Date 2014-05-19

 • Brighter AB Årsstämma 2014 Förslag till villkor för teckningsoptioner Serie II Date 2014-05-19

 • Brighter AB (publ) Kallelse till årsstämma 2014 Date 2014-05-19

 • Brighter AB Huvudaktieägarnas förslag till instruktion för valberedning - 2014-6 Date 2014-05-19

 • Brighter AB Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande 2014-6 Date 2014-05-19

 • Brighter AB Årsstämma 2014 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner mm - styrelseledamöter Date 2014-05-19

 • Brighter AB Årsstämma 2014 Förslag till villkor för teckningsoptioner Serie I Date 2014-05-19

 • Company Description Date 2014-03-14

 • Memorandum 2014 Date 2014-02-06

 • Anmälningssedel I med företräde Date 2014-02-06

 • Anmälningssedel II utan företräde Date 2014-02-06

 • Teaser, English version 2012 Date 2012-12-14

 • Memorandum 2012 Date 2012-12-05

 • Teaser med teckningssedel 2012 Date 2012-12-05

 • Teckningssedel 2012 Date 2012-12-05

 • Teckningssedel 2011 Date 2011-09-16

 • Teaser 2011 Date 2011-09-16

 • Memorandum 2011 Date 2011-08-15