Användarvillkor.

Den information samt produkter och tjänster som finns att tillgå på Brighter ABs (”Brighter) webbplatser (”Webbplatsen”) omfattas av de villkor som anges vid användningen av dessa produkter och tjänster, vilka kan ändras över tiden. Informationen är endast avsedd som allmän information. Om du väljer att besöka denna webbplats gör du detta på ditt eget initiativ och på egen risk och är ansvarig för efterlevnaden av gällande lagar, regler och föreskrifter som kan gälla dig. Här kan du läsa mer om vilka användarvillkor som gäller för Webbplatsen.

Syftet med webbplatsen är att ge information om Brighter och deras produkter och tjänster. Genom att besöka Webbplatsen godkänner du dessa Användarvillkor.

 

Personuppgifter.

Brighter AB förbinder sig att skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Brighter AB är personuppgiftsansvariga i enlighet med svenska personuppgiftslagen, PUL. Dina personuppgifter skyddas enligt de villkor som rör behandling av de uppgifterna.

 

Namn och e-postadress.

Dina uppgifter som du anger för att anmäla dig till nyhetsbrev eller till Actiste Pioneers, kommer inte användas i något annat syfte än för att skicka den typ av information som du angett att du önskar. Dina uppgifter används inte av oss för andra syften och vi ger eller säljer inte dina uppgifter vidare.
Vårt ansvar.

Enligt personuppgiftslagen är Brighter AB skyldiga att efter din begäran, en gång om året kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Brighter AB är ansvarigt för innehållet på webbplatsen.

 

Immaterialrätt.

Copyright ©, Brighter AB. All Rights reserved.

Innehållet på Webbplatsen, omfattande men ej begränsat till upphovsrätter, patent, varumärken/kännetecken, design, layout, logotyper, texter, fotografier, bilder, grafik, programvara etc., ägs av Brighter eller används med tillstånd från annan rättighetshavare. Detta kan omfattas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Material från Webbplatsen får bara användas för privat bruk. All annan användning, exempelvis försäljning, överföring, överlåtelse, kopiering, mångfaldigande, annan spridning, visning, framförande, kommersiellt utnyttjande fordrar Brighters eller annan rättighetshavares skriftliga medgivande. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är strängt förbjudet.

 

Cookies

Cookies är små bitar av information som din webbläsare lagrar på din dator. Brighter AB använder cookies för att statistiskt kunna se hur tjänsten används och göra förbättringar. Statistiken används även för att mäta och rapportera hur de olika funktionerna används. Du kan i inställningarna för din webbläsare ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller ej.

 

Diskussionsforum.

Deltagare i diskussionsforum, så kallade chattar, debatter och liknande på Webbplatsen samt inlägg via sociala medier som finns att tillgå på Webbplatsen, får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller material där de erhållit denna rätt på något sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts i och med att materialet läggs in, medge att Brighter får fullständiga och oåterkalleliga rättigheter att lagra, använda, reproducera, modifiera, överföra och distribuera materialet och informationen elektroniskt eller på annat sätt. Du medger vidare att Brighter äger rätt att använda idéer, koncept och annat du skickar i valfritt syfte.

 

Ansvarsbegränsning.

Allt material som finns tillgängligt via Webbplatsen är endast avsett som allmän information. Det finns risk att innehållet inte är helt uttömmande eller helt uppdaterat. Det finns även risk att materialet innehåller felskrivningar och tekniska brister. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. Brighter ansvarar inte i något fall för skada som kan uppkomma. Brighter tar inget ansvar för säkerheten på Webbplatsen eller besökarens kommunikation på eller med Webbplatsen.

 

Länkar

Hemsidan kan innehålla länkar till andra hemsidor som ägs och drivs av tredje part. Brighter har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser och kan inte ta ansvar för material som skapats och publicerats av tredje part på sådana externa hemsidor.