Ledning.Truls Sjöstedt.

Truls är VD och grundare med utbildning från Chalmers, Göteborgs Universitet, Stanford University och Handelshögskolan i Stockholm. Truls är en hängiven entrepreneur med erfarenheter från start-ups inom olika områden.

Henrik Norström.

Henrik är vice VD. Han har en gedigen erfarenhet av internationella start-ups som Swifler.com, Verajuan.pe, Casa Cor m.fl. Under åren 1996 till 2002 etablerade och ledde han ABB Equity Ventures i Brasilien. Vid sidan av Brighter är Henrik bl. a ordförande för Swifler Holding AB och Adstring AB samt rådgivare åt Allone AB.

Petra Kaur.

Petra är marknads och kommunikationschef. Hon har en MSc i Biologi frånUmeå Universitet och har forskat inom farmakologi vid Karolinska Institutet. Petra har lång erfarenhet från ledande roller inom försäljning och marknadsföring från bolag inom läkemedels- och hälsomarknaden som Astra Zeneca, Sanofi samt från byråer som Nightingale, Ogilvy/INGO och Great Clearity. Hon sitter även i styrelsen för Camanio Care AB.

Ann Zetterberg.

Ann är CFO och är utbildad civilekonom med examen från Stockholms universitet. Hon har en gedigen erfarenhet som CFO inom olika bolag där hon drivit investment management, due dilligens uppdrag, analys och genomförande av både förvärv och försäljning av bolag. Hon har även god vana att driva förhandlingar och att utveckla interna processer och strukturer. Förutom sin tjänst hos Brighter sitter hon även som styrelseledamot i Copperstone Resources AB

Åsa Hallin Dahlberg.

Åsa är Utvecklings- och Produktionschef med en Master of Science från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Åsa har lång erfarenhet från telecom och med.tech industrin i att leda utvecklings- och produktionsteam. Hon är dessutom specialiserad inom att bygga och utveckla högpreseterande team inom R&D-, program- och projekt-ledning.

Nadezda Ershova.

Nadezda är QA/RA-chef och har en Master of Science i Biologi från Novosibirsk State University (NSU) och vidareutbildning i entrepreneurskap och innovation från KTH i Stockholm. Nadezda har varit med Brighter sedan tidigt i starten och har innan dess internationell erfarenhet från att arbeta med kvalitet och regulatoriska uppdrag.

Kjell Rundqvist.

Kjell är Brighters logistikchef samt grundare av Sonat AB. Sonat är en nära samarbetspart till Brighter och Kjell bidrar till ledningsarbetet med sin breda och djupa kompetens på området. Han är utbildad ingenjör från Linköpings universitet och besitter en mångårig erfarenhet från att driva större bolag och logistikfunktioner.