Insynspersoner.En insynsperson är en person som genom sin ställning i bolaget anses ha särskilt goda förutsättningar att få tillgång till förtrolig information om bolaget (insiderinformation).

Från och med den 3 juli 2016 finns insynshandel bara på finansinspektionens hemsida Insynshandel (sök på Brighter under utgivare)

 

Insynsperson Titel Innehavare Värdepapper Ändringens art Totalt innehav Senaste uppdatering Datum
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG TO Ökade innehav 1 277 755 320 000 16-05-31
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG Ökade innehav 5 666 140 20 692 16-05-31
Jan Stålemark Styrelseledamot Jan Stålemark BRIG TO Ökade innehav 125 000 70 000 16-05-31
Gert Westergren Styrelsordförande Gert Westergren BRIG TO Ökade innehav 286 495 100 000 16-05-31
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG TO Ökade innehav 1 188 085 200 000 16-05-31
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG Ökade innehav 588 951 3 650 16-05-31
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG Ökade innehav 585 301 15 700 16-05-25
Sara Murby Forste Styrelseledamot Sara Murby Forste BRIG Ökade innehav 23 100 2 620 16-02-08
Sara Murby Forste Styrelseledamot Sara Murby Forste BRIG TO Minskade innehav 82 500 2 620 16-02-08
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG Ökade innehav 5 645 448 284 868 16-02-08
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG TO Minskade innehav 957 755 284 868 16-02-08
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG Ökade innehav 569 601 85 370 16-02-08
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG TO Minskade innehav 988 085 85 370 16-02-08
Henrik Norström COO Närstående: Henrik Norström BRIG Ökade innehav 484 231 881 16-02-08
Henrik Norström COO Närstående: Henrik Norström BRIG TO Minskade innehav 1 073 455 881 16-02-08
Petra Kaur-Ljungman Styrelseledamot Petra Kaur-Ljungman BRIG Ökade innehav 14 725 2 945 16-02-08
Petra Kaur-Ljungman Styrelseledamot Petra Kaur-Ljungman BRIG TO Minskade innehav 16 500 2 945 16-02-08
Gert Westergren Styrelsordförande Gert Westergren BRIG Minskade innehav 664 296 56 750 16-02-08
Gert Westergren Styrelsordförande Gert Westergren BRIG TO Minskade innehav 186 495 31 250 16-02-08
Gert Westergren Styrelsordförande Gert Westergren BRIG Ökade innehav 721 046 2 850 15-12-21
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG Ökade innehav 5 360 580 11 500 15-12-17
Nadezda Ershova Chef QA/RA Nadezda Ershova BRIG TO Outnyttjad 19 277 117 499 16-02-01
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG TO Outnyttjad 1 242 623 30 014 16-02-01
Gert Westergren Styrelsordförande Gert Westergren BRIG TO Outnyttjad 217 745 125 593 16-02-01
Lars Flening Styrelseledamot Lars Flening BRIG TO Outnyttjad 7 893 30 014 16-02-01
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG TO Ökade innehav 1 272 637 396 644 15-12-16
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG Ökade innehav 483 350 9 400 15-12-16
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG TO Ökade innehav 1 074 336 355 533 15-12-16
John Nilsson John Nilsson BRIG Förstagångsanmälan 566 730 566 730 15-12-16
Lars Flening Styrelseledamot Lars Flening BRIG Ökade innehav 212 839 159 798 15-12-15
Lars Flening Styrelseledamot Lars Flening BRIG TO Minskade innehav 37 907 550 000 15-12-15
Gert Westergren Styrelsordförande Gert Westergren BRIG Ökade innehav 718 196 212 810 15-12-14
Gert Westergren Styrelsordförande Gert Westergren BRIG TO Minskade innehav 343 338 347 371 15-12-14
Sara Murby Forste Styrelseledamot Sara Murby Forste BRIG Ökade innehav 20 480 10 000 15-10-21
Jan Stålemark Styrelseledamot Jan Stålemark BRIG Ökade innehav 18 670 4 160 15-10-19
Jan Stålemark Styrelseledamot Jan Stålemark BRIG Ökade innehav 14 510 14 510 15-10-13
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG Ökade innehav 473 950 25 800 15-10-05
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG TO Ökade innehav 718 803 630 000 15-09-28
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG TO Ökade innehav 875 993 520 000 15-09-28
Gert Westergren Styrelseordförande Gert Westergren BRIG TO Ökade innehav 690 709 110 000 15-09-28
Sara Murby Forste Styrelseledamot Sara Murby Forste BRIG TO Ökade innehav 85 120 70 000 15-09-28
Afsaneh Ghatan Bauer Styrelseledamot Afsaneh Ghatan Bauer BRIG TO Ökade innehav 61 650 55 000 15-09-28
Jan Stålemark Styrelseledamot Jan Stålemark BRIG TO Ökade innehav 55 000 55 000 15-09-28
Lars Flening Styrelseledamot Lars Flening BRIG TO Konv BTU t TO 587 907 5 893 15-06-01
Sara Murby Forste Styrelseledamot Sara Murby Forste BRIG TO Konv BTU t TO 15 120 2 620 15-06-01
Afsaneh Ghatan Bauer Styrelseledamot Afsaneh Ghatan Bauer BRIG TO Konv BTU t TO 6 650 6 650 15-06-01
Petra Kaur-Ljungman Styrelseledamot Petra Kaur-Ljungman BRIG TO Konv BTU t TO 19 445 2 945 15-06-01
Nadezda Ershova Chef QA/RA Nadezda Ershova BRIG TO Konv BTU t TO 136 776 1 277 15-06-01
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG TO Konv BTU t TO 88 803 86 251 15-06-01
Henrik Norström COO Närstående: Henrik Norström BRIG TO Konv BTU t TO 2 552 2 552 15-06-01
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG TO Konv BTU t TO 355 993 284 868 15-06-01
Gert Westergren Styrelseordförande Gert Westergren BRIG TO Konv BTU t TO 580 709 31 250 15-06-01
Lars Flening Styrelseledamot Lars Flening BRIG Konv BTU t aktier 53 041 23 572 15-06-01
Sara Murby Forste Styrelseledamot Sara Murby Forste BRIG Konv BTU t aktier 10 480 10 480 15-06-01
Afsaneh Ghatan Bauer Styrelseledamot Afsaneh Ghatan Bauer BRIG Konv BTU t aktier 51 600 26 600 15-06-01
Petra Kaur-Ljungman Styrelseledamot Petra Kaur-Ljungman BRIG Konv BTU t aktier 11 780 11 780 15-06-01
Nadezda Ershova Chef QA/RA Nadezda Ershova BRIG Konv BTU t aktier 10 997 5 108 15-06-01
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG Konv BTU t aktier 448 150 355 212 15-06-01
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG Konv BTU t aktier 5 349 080 1 139 472 15-06-01
Gert Westergren Styrelseordförande Gert Westergren BRIG Konv BTU t aktier 505 386 125 000 15-06-01
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG Ökade innehav 92 938 40 000 15-05-06
Lars Flening Styrelseledamot Lars Flening BRIG BTU Ökade innehav 5 893 5 893 15-05-04
Sara Murby Forste Styrelseledamot Sara Murby Forste BRIG BTU Ökade innehav 2 620 2 620 15-05-04
Afsaneh Ghatan Bauer Styrelseledamot Afsaneh Ghatan Bauer BRIG BTU Ökade innehav 6 650 6 650 15-05-04
Petra Kaur-Ljungman Styrelseledamot Petra Kaur-Ljungman BRIG BTU Ökade innehav 2 945 2 945 15-05-04
Nadezda Ershova Chef QA/RA Nadezda Ershova BRIG BTU Ökade innehav 1 277 1 277 15-05-04
Henrik Norström COO Närstående: Henrik Norström BRIG BTU Ökade innehav 2 552 2 552 15-05-04
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG BTU Ökade innehav 86 251 86 251 15-05-04
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG BTU Ökade innehav 284 868 284 868 15-05-04
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG Minskade innehav 4 209 608 – 714 715 15-05-04
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG UR Minskade innehav 0 -3 499 998 15-05-04
Gert Westergren Styrelseordförande Gert Westergren BRIG BTU Ökade innehav 31 250 31 250 15-05-04
Michael Frantzén Michael Frantzén BRIG UR Minskade innehav 0 -3 745 310 15-04-15
Afsaneh Ghatan Bauer Styrelseledamot Afsaneh Ghatan Bauer BRIG Ökade innehav 25 000 25 000 15-02-16
Petra Kaur-Ljungman Styrelseledamot Petra Kaur-Ljungman BRIG TO Ökade innehav 16 500 4 000 14-12-30
Nadezda Ershova Chef QA/QR Nadezda Ershova BRIG TO Ökade innehav 135 499 18 000 14-12-30
Lars Flening Styrelseledamot Lars Flening BRIG TO Ökade innehav 582 014 2 000 14-12-30
Gert Westergren Styrelseordförande Gert Westergren BRIG TO Ökade innehav 549 459 12 000 14-12-30
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG Ökade innehav 52 938 4 100 14-11-26
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG Ökade innehav 48 838 21 074 14-11-26
Henrik Norström COO Närstående: Henrik Norström BRIG Minskade innehav 27 764 21 074 14-11-26
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG Ökade innehav 48 838 4 000 14-10-13
Henrik Norström COO Närstående: Henrik Norström BRIG Ökade innehav 44 838 6 500 14-10-03
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG Ökade innehav 38 338 2 944 14-09-24
Gert Westergren Styrelseordförande Gert Westergren BRIG TO Ökade innehav 537 459 25 000 14-09-15
Sara Murby Forste Styrelseledamot Sara Murby Forste BRIG TO Ökade innehav 12 500 12 500 14-09-15
Petra Kaur-Ljungman Styrelseledamot Petra Kaur-Ljungman BRIG TO Ökade innehav 12 500 12 500 14-09-15
Henrik Norström COO Henrik Norström BRIG Ökade innehav 35 394 3 650 14-09-19
Lars Flening Styrelseledamot Lars Flening BRIG Ökade innehav 29 469 2 500 14-07-15
Henrik Norström COO Närstående: Henrik Norström BRIG Ökade innehav 31 744 8 000 14-07-14
Sara Murby Forste Styrelseledamot Sara Murby Forste BRIG Förstagångsanmälan 0 0 14-06-18
Afsaneh Ghatan Bauer Styrelseledamot Afsaneh Ghatan Bauer BRIG Förstagångsanmälan 0 0 14-06-18
Petra Kaur-Ljungman Styrelseledamot Petra Kaur-Ljungman BRIG Förstagångsanmälan 0 0 14-06-18
Henrik Norström COO Närstående: Henrik Norström BRIG Ökade innehav 23 744 3 000 14-03-27
Henrik Norström Styrelseledamot Närstående: Henrik Norström BRIG Ökade innehav 20 744 100 14-03-27
Gert Westergren Ordförande Gert Westergren BRIG Företrädesemission 380 386 113 170 14-03-04
Nadezda Ershova Chef QA/QR Nadezda Ershova BRIG TO Förstagångsanmälan 117 499 117 499 14-02-28
Nadezda Ershova Chef QA/QR Nadezda Ershova BRIG Förstagångsanmälan 5 889 5 889 14-02-28
Henrik Norström Styrelseledamot Närstående: Henrik Norström BRIG Företrädesemission 20 644 6 285 14-02-25
Lars Flening Styrelseledamot Lars Flening BRIG Företrädesemission 26 969 10 107 14-02-25
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG Företrädesemission 4 924 343 142 857 14-02-20
Henrik Norström Styrelseledamot Närstående: Henrik Norström BRIG TR Minskade innehav 0 – 4 14-02-18
Henrik Norström Styrelseledamot Närstående: Henrik Norström BRIG Företrädesemission 14 359 1 595 14-02-18
Henrik Norström Styrelseledamot Närstående: Henrik Norström BRIG TR Företrädesemission 0 – 12 764 14-02-17
Henrik Norström Styrelseledamot Närstående: Henrik Norström BRIG TR Företrädesemission 4 – 12 760 14-02-17
Henrik Norström Styrelseledamot Närstående: Henrik Norström BRIG TR Företrädesemission 12 764 12 764 14-02-17
Henrik Norström Styrelseledamot Närstående: Henrik Norström BRIG TR Företrädesemission 12 764 12 764 14-02-17
Gert Westergren Styrelseordförande Gert Westergren BRIG Företrädesemission 267 216 29 690 14-02-11
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG TO Ökade innehav 71 125 30 014 13-12-10
Gert Westergren Styrelseordförande Gert Westergren BRIG TO Ökade innehav 512 459 292 459 13-12-10
Lars Flening Styrelseledamot Lars Flening BRIG TO Ökade innehav 580 014 30 014 13-12-10
Michael Frantzén Styrelseledamot Michael Frantzén BRIG TO Ökade innehav 30 014 30 014 13-12-10
Magnus Schnürer CTO Magnus Schnürer BRIG ingen 0 0 13-12-01
Henrik Norström Styrelseledamot Närstående: Henrik Norström BRIG Minskade innehav 12 764 4 000 13-08-16
Michael Frantzén Styrelseledamot Michael Frantzén BRIG Ökade innehav 3 745 310 30 223 13-01-07
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG Ökade innehav 4 781 486 38 586 13-01-07
Gert Westergren Styrelseordförande Gert Westergren BRIG Ökade innehav 237 526 31 251 12-12-19
Lars Flening Styrelseledamot Lars Flening BRIG Ökade innehav 16 862 7 500 12-12-19
Henrik Norström Styrelseledamot Närstående: Henrik Norström BRIG Ökade innehav 16 764 1 764 12-12-19
Michael Frantzén Styrelseledamot Michael Frantzén BRIG TR Minskade innehav 0 – 48 000 12-12-13
Michael Frantzén Styrelseledamot Michael Frantzén BRIG TR Minskade innehav 48 000 – 15 000 12-12-13
Michael Frantzén Styrelseledamot Michael Frantzén BRIG TR Minskade innehav 63 000 – 53 125 12-12-13
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG TR Minskade innehav 0 – 17 000 12-12-12
Henrik Norström Styrelseledamot Närstående: Henrik Norström BRIG TR Företrädesemission 0 – 15 000 12-12-12
Henrik Norström Styrelseledamot Närstående: Henrik Norström BRIG TR Ökade innehav 15 000 15 000 12-12-12
Gert Westergren Styrelseordförande Gert Westergren BRIG TR Ökade innehav 0 325 006 12-12-11
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG TR Minskade innehav 17 000 – 325 006 12-12-11
Gert Westergren Styrelseordförande Gert Westergren BRIG TR Outnyttjad – 325 006 – 14 12-12-05
Gert Westergren Styrelseordförande Gert Westergren BRIG TR Företrädesemission – 324 992 – 531 267 12-12-05
Gert Westergren Styrelseordförande Gert Westergren BRIG TR Företrädesemission 206 275 206 275 12-12-05
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG TR Outnyttjad 342 006 -3 744 932 12-12-05
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG TR Företrädesemission 4 086 938 – 655 962 12-12-05
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG TR Företrädesemission 4 742 900 4 742 900 12-12-05
Michael Frantzén Styrelseledamot Michael Frantzén BRIG TR Outnyttjad 116 125 -3 085 171 12-12-05
Michael Frantzén Styrelseledamot Michael Frantzén BRIG TR Företrädesemission 3 201 296 – 513 791 12-12-05
Michael Frantzén Styrelseledamot Michael Frantzén BRIG TR Företrädesemission 3 715 087 3 715 087 12-12-05
Henrik Norström Styrelseledamot Närstående: Henrik Norström BRIG Förstagångsanmälan 15 000 15 000 12-06-21
Gert Westergren Styrelseordförande Gert Westergren BRIG Förstagångsanmälan 206 275 206 275 12-02-03
Michael Frantzén Styrelseledamot Michael Frantzén BRIG Förstagångsanmälan 3 715 087 3 715 087 12-02-03
Lars Flening Styrelseledamot Lars Flening BRIG Förstagångsanmälan 9 362 9 362 12-02-03
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG Förstagångsanmälan 4 742 900 4 742 900 12-02-03
Truls Sjöstedt VD Truls Sjöstedt BRIG TO Korrigering 41 111 41 111 12-02-03
Gert Westergren Styrelseordförande Gert Westergren BRIG TO Korrigering 220 000 220 000 12-02-03
Lars Flening Styrelseledamot Lars Flening BRIG TO Korrigering 550 000 550 000 12-02-03