Finansiell kalender.Bokslutskommuniké 2016:
2017-02-24

Delårsredogörelse jan-mar 2017:
2017-05-19.

Halvårsrapport jan-jun 2017:
2017-08-25.

Delårsredogörelse jan-sep 2017:
2017-11-24.

 

Ordinarie bolagsstämma:
Fredagen den 9 juni 2017, kl. 14.00.
Norgegatan 2, Kista.