Finansiell kalender.Delårsredogörelse jan-sep 2017:

2017-11-24.

Bokslutskommuniké 2017:
2018-02-23

Delårsredogörelse jan-mar 2018:
2018-04-20

Halvårsrapport jan-jun 2018:
2018-08-24

Ordinarie bolagsstämma 2017:
Fredagen den 9 juni 2017, kl. 14.00.
Norgegatan 2, Kista.