Finansiell kalender.Bokslutskommuniké 2017:

2018-03-23

Delårsredogörelse jan-mar 2018:

2018-05-15

Halvårsrapport jan-jun 2018:

2018-08-24

Delårsredogörelse jan-sep 2018:

2018-11-15

Ordinarie bolagsstämma 2018:

Datum och plats publiceras senast vid publicering av bokslutskommunikén för 2017.

 

Teckningsperioder för aktier ur Teckningsoptionsprogram TO3 & TO4 finns här: Finansiering via L1 Capital