Finansiell kalender.Bokslutskommuniké 2017:

2018-03-23

Delårsredogörelse jan-mar 2018:

2018-05-15

Halvårsrapport jan-jun 2018:

2018-08-24

Delårsredogörelse jan-sep 2018:

2018-11-15

Ordinarie bolagsstämma 2018:

2018-05-16 kl 11:00.

Norgegatan 2, Kista.

Anmälan till ordinarie bolagsstämma enligt information i kallelsen.

 

Teckningsperioder för aktier ur Teckningsoptionsprogram TO3 & TO4 finns här: Finansiering via L1 Capital