Användarvillkor
Den information samt produkter och tjänster som finns att tillgå på webbplatser (”Webbplatsen”) tillhörande Brighter AB (“Brighter”) omfattas av de villkor som anges vid användningen av dessa produkter och tjänster vilka kan ändras över tiden. Informationen är endast avsedd som allmän information. Om du väljer att besöka denna webbplats gör du detta på ditt eget initiativ och på egen risk och är ansvarig för efterlevnaden av gällande lagar, regler och föreskrifter som kan gälla dig. Här kan du läsa mer om vilka användarvillkor som gäller för Webbplatsen.

Syftet med webbplatsen är att ge information om Brighter och deras produkter och tjänster. Genom att besöka Webbplatsen godkänner du dessa Användarvillkor.

 

Immaterialrätt
Copyright ©, Brighter AB. All Rights reserved.
Innehållet på Webbplatsen, omfattande men ej begränsat till upphovsrätter, patent, varumärken/kännetecken, design, layout, logotyper, texter, fotografier, bilder, grafik, programvara etc., ägs av Brighter eller används med tillstånd från annan rättighetshavare. Detta kan omfattas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Material från Webbplatsen får bara användas för privat bruk. All annan användning, exempelvis försäljning, överföring, överlåtelse, kopiering, mångfaldigande, annan spridning, visning, framförande, kommersiellt utnyttjande fordrar Brighters eller annan rättighetshavares skriftliga medgivande. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är strängt förbjudet.

 

Cookies
Webbplatsen använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker webbplatsen. Webbplatsen använder cookies för att underlätta för dig då du återvänder till vår webbplats. På din webbläsare kan du ändra inställningarna för hur cookies ska hanteras på din dator, radera cookies samt radera tidigare lagrade cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies kan hemsidan endast användas i begränsad utsträckning.

 

Diskussionsforum
Deltagare i diskussionsforum, så kallade chattar, debatter och liknande på Webbplatsen samt inlägg via sociala medier som finns att tillgå på Webbplatsen, får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller material där de erhållit denna rätt på något sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts i och med att materialet läggs in, medge att Brighter får fullständiga och oåterkalleliga rättigheter att lagra, använda, reproducera, modifiera, överföra och distribuera materialet och informationen elektroniskt eller på annat sätt. Du medger vidare att Brighter äger rätt att använda idéer, koncept och annat du skickar i valfritt syfte.

 

Ansvarsbegränsning
Allt material som finns tillgängligt via Webbplatsen är endast avsett som allmän information. Det finns risk att innehållet inte är helt uttömmande eller helt uppdaterat. Det finns även risk att materialet innehåller felskrivningar och tekniska brister. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. Brighter ansvarar inte i något fall för skada som kan uppkomma. Brighter tar inget ansvar för säkerheten på Webbplatsen eller besökarens kommunikation på eller med Webbplatsen.

 

Länkar
Hemsidan kan innehålla länkar till andra hemsidor som ägs och drivs av tredje part. Brighter har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser och kan inte ta ansvar för material som skapats och publicerats av tredje part på sådana externa siter.