Viktig information om
First North.First North är en alternativ marknadsplats som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.

NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. Brighters Certified Adviser är Remium Corporate Finance +46 (0)8 – 454 32 76, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

Brighter: investor.relations@brighter.se

COO: Henrik Norström +46 (0)733 40 30 45

CEO: Truls Sjöstedt +46 (0)709 73 46 00

Mer information hittar du på Avanza samt Brighter´s shares on Nasdaq OMX First North