Grattis Dr Banting!


För 125 år sedan föddes Frederick Banting och till hans minne firar vi varje år Världsdiabetesdagen.


Läs den gripande sanna sagan om hur en enkel läkare på Kanadensiska landsbygden upptäckte insulinet.
Sent på eftermiddagen den 11 januari 1922 fick 14-årige Leonard Thompson två insulininjektioner, en i vardera skinkan. Han hade haft diabetes i två år och hade nu högst några månader kvar att leva innan det sista diabeteskomat skulle ända hans liv. Alla barn som insjuknade i diabetes dog inom några få år. Leonard Thompson var den förste diabetespatienten som fick insulin.

Efter några injektioner sjönk pojkens blodsocker och några veckor senare kunde han skrivas ut. Medicinhistoria hade skrivits på Torontos allmänna sjukhus. Leonard Thompson följdes snabbt av många andra barn och snart också vuxna.

 

En enkel bonddoktor

Bakom upptäckten av insulinet stod fyra kanadensiska forskare. Frederick Banting, Charles Best, James Macleod och Bertram Collip.

Det var Banting, en vanlig enkel doktor utan vetenskaplig skolning från en småstad i Kanada, som tog initiativ till att projektet startade. Till hans assistent utsågs den unge medicinstudenten Best. Ingen av dem hade tidigare behandlat någon diabetespatient och de hade aldrig tidigare sysslat med medicinsk forskning.

Många motgångar

Arbetet vilade på en idé som Banting hade fått ett år tidigare om hur man skulle kunna utvinna insulin ur bukspottkörteln på hundar och med det behandla andra hundar han gjort diabetiska genom att operera bort körteln.

Många andra forskare hade försökt göra ungefär samma sak och misslyckats. Att just Banting och Best skulle ha framgång var oväntat.

De båda arbetade mycket intensivt i drygt ett år. De hade många motgångar. Den första tiden dog de flesta hundarna antingen av själva operationen eller av infektioner efteråt men Banting och Best gav sig inte och efter hand kom framgångarna.

Köpte körtlar på slakterierna

Bantings chef, professor Macleod och kemisten Collip, anslöt sig till teamet. Macleod införde den nödvändiga vetenskapliga metodik som tidigare hade saknats. Collip lärde sig att utvinna allt effektivare extrakt ur körtlarna. Det var också han som tog det avgörande steget från hundar till vanliga slaktdjur, grisar och nötboskap. Gruppen besökte slakterier i Toronto och köpte bukspottkörtlar.

Desperata tiggarbrev

Ryktet om den lyckade behandlingen av Leonard Thompson spred sig. Massmedia uppmärksammade upptäckten och desperata föräldrar till diabetesbarn skrev tiggarbrev till Banting där de vädjade om insulin till sina döende barn.

Forskargruppen hade dock stora problem med att tillverka insulin i större mängder men några få barn kunde de ta emot och resultaten av behandlingarna var framgångsrika.

Läkemedelsföretaget Eli Lilly blev inkopplade och de utvecklade metoder att framställa insulin i industriell skala.

Såldes till självkostnadspris

Torontoforskarna tog patent på insulinupptäckten men inte för att tjäna pengar utan för att kunna dela ut licenser till de laboratorier i världen som lovade att tillverka och sälja insulin till självkostnadspris.

Nordisk Insulinlaboratorium i Danmark (i dag Novo Nordisk) kunde redan sommaren 1923 förse den skandinaviska markanden med insulin och allt fler patienter behandlades.

Barnen blomstrade upp

“Upplevelsen av insulinet kändes bokstavligt talat som ett under”, skrev den svenske läkaren Josua Tillgren entusiastiskt och redogjorde för den hjälplöshet läkarkåren hade känt före insulinet.

Han berättar om de fyra första barnen som behandlades, två, fem, sju och nio år: “små utmärglade stackare med infallna ansikten helt präglade av det asketiska allvar som hör samman med svälten” och “att med hjälp av insulinet få se dessa små sjuklingar blomstra upp till normal barnslig vitalitet, till glädje och hälsa.”

 

Inte längre en dödlig sjukdom

1923 fick Banting och Macleod nobelpriset “för upptäckten av insulinet”. Att det blev just de två ur fyrmannagruppen kritiserades mycket och gamla motsättningar i gruppen blev nu en öppen och känd konflikt.

Banting vägrade först att ta emot priset. “Det var jag och Best som gjorde jobbet. Macleod var ju inte ens närvarande”, dundrade han.

Först efter att kanadensiska regeringen hade ingripit lugnade känslorna ned sig. Banting tog emot priset och delade prispengarna med Best. Macleod delade sin del med Collip.De allra flesta var dock överens om att upptäckten var värt ett nobelpris.

Diabetes var ju inte längre en obotlig, dödlig sjukdom.

Den mest dramatiska upptäckten

I slutet av 1960-talet, nästan ett halvt sekel efter upptäckten av insulinet, diskuterade en grupp nobelpristagare vilken historisk nobelprisupptäckt de helst hade velat göra. Majoriteten valde insulinet med motiveringen att upptäckten var så konkret, så dramatisk. De valde insulinet före till exempel penicillinet, sulfan och poliovaccinet.

Texten kommer från en förkortad och omarbetad version ur boken Historien om Diabetes och insulinets upptäckt, skriven av Tord Ajanki.

Läs mer

Förvärvar bolag.


Bestic är ett innovativt företag som erbjuder hjälpmedel för äldre och personer med funktionsnedsättningar.


Bolaget grundades i Sverige 2004 av Sten Hemmingsson som var i behov av ett bra äthjälpmedel p.g.a. en polio-skada.  Idag säljs produkterna i 10 länder. – Rent formellt köper jDome-bolaget upp Bestic, men vi ser det som ett samgående med tydliga synergier.


Redan när vi förvärvade jDome BikeAround såg vi utvecklingspotentialen och att marknaden för vård och omsorg skulle inbegripa framtida konsolidering. Genom omstruktureringen kommer försäljningen av jDome att kunna utvecklas mycket effektivare. Vidare ser vi att Bestics produktportfölj kompletterar jDome och tillsammans kan vi nu på ett bättre sätt ta till vara på marknadspotentialen, säger Henrik Norström, tidigare VD för Brighter Two och COO för Brighter.
– Sammanslagningen har skapat ett ännu starkare bolag som vi givit namnet, Camanio Care AB. Vårt företag har en unik produktportfölj och stora möjligheter till expansion, såväl i Sverige som internationellt. Vi har även flera utvecklingsprojekt framöver, både inom robotik och nya IT-lösningar, säger Catharina Borgenstierna, VD för Camanio Care AB.

I bild från vänster. John Nilsson, Catharina Borgenstierna, Henrik Norström, Truls Sjöstedt.

Läs mer

Läs pressmeddelandet här.

Brighter och Telia ingår avtal.Samarbetet med Telia gällande abbonemangslösningar innebär att Brighters uppkopplade hjälpmedel för insulinbehandlade diabetiker, Actiste® kommer att erbjudas på den svenska marknaden genom Telias digitala Healthcare-lösning. Avtalet med Telia, liksom samarbetet med Ericsson som inleddes 2015, är viktiga milstolpar för att kunna förverkliga vår vision kring framtidens vård samt påbörja utformningen av en gemensam lanseringsplan för Actiste.

– Vi är förstås otroligt glada över att äntligen ha ett första operatörsavtal på plats. Telia delar uppenbarligen vår vision och idé kring hur vården kommer förändras framöver.

 

Patienter med kroniska sjukdomar, exempelvis diabetes, kommer generera data om både sin sjukdom och sin behandling vilket skapar ett stort värde för både patienter och vården, men också forskning, samhälle och läkemedelsindustrin, säger Truls Sjöstedt, grundare och vd på Brighter.

– Telia har under många år drivit på digitaliseringen i samhället. Vi vill arbeta för att skapa närhet till vård och omsorg med hjälp av teknik. Att kunna skapa mer omsorg för mindre pengar och öka livsglädjen för alla dem med kroniska sjukdomar. Det här samarbetet är ytterligare ett steg i den riktningen, säger Niklas Sundler, chef för Telias Healthcare-satsning.

Brighter kommer nu fortsätta sina förhandlingar med operatörer i övriga världen, i första hand Sydostasien där antalet diabetiker och behovet av bättre diabetesvård ökar snabbt.

Under hösten 2015 inledde Brighter ett samarbete med Ericsson inom mobil hälsa för att förenkla uppkopplingen av sin utrustning. Genom Ericsson Device Connection Platform as a Service blir det möjligt för mobiloperatörer, som Telia, att koppla upp sina kunder mot Actiste.

– Brighters första avtal med en operatör som erbjuder Ericssons Device Connection Platform as a Service är glädjande och ett första steg i att bygga en effektivare vårdkedja på global basis som kan öka livskvaliteten för patienter och bidra till kostnadsbesparingar för vården. Detta avtal stärker vårt strategiska arbete med globala OEMs och deras lösning för uppkoppling, samt skapandet av preferens för Device Connection Platform as a Service och därigenom en ökande marknad för våra operatörsparters säger Anders Olin, Vice President, Product Area Network Applications, Business Unit IT and Cloud på Ericsson.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

Läs mer

SIFO-undersökning blottar potentiell miljardmarknad för handel med hälsodata.


Vi gav SIFO uppdraget att undersöka svenskarnas inställning till att dela med sig av data som samlas in via exempelvis appar i mobilen, hur vi ser på säkerhet i förhållande till personliga data samt värdet i personliga data.


Resultatet ger även en bild av hur stor den potentiella marknaden är och varför det finns ett behov av en uppkopplad och datadriven vård.

Hela 70 % av de tillfrågade visar sig vara öppna för att dela sina data med läkare och vårdcentraler, motsvarande siffra i åldern 15-29 år är 80 %.


  • 57 % är öppna för att dela sina data till olika forskningsprojekt.
  • 55 % tänka sig att dela sina personliga data till anhöriga.
  • Nära en tredjedel, 31 %, kan tänka sig att dela sina data till samhället för att underlätta exempelvis planering av fritidsanläggningar.
  • 1 av 5 är öppen för att dela sina data med privata läkemedelsbolag.
  • 1 av 3 i åldersspannet 15-29 år är villiga att dela sina personliga hälsodata med arbetsgivaren.

Läs mer om undersökningen i pressmeddelandet.

 

Läs mer

Intervju med Brighters nya rådgivare.Vi tog tillfället i akt att intervjua Jorge Otero när han besökte oss i Stockholm. Se videon där han bland annat förklarar varför uppkopplade hjälpmedel som Actiste är värdefulla för vården, hur de kan stärka patientens roll och nyttan vid kliniska studier. Jorge är läkare och baserad i USA. Han har lång klinisk erfarenhet och en gedigen bakgrund från läkemedelsindustrin med olika globala chefspositioner inom medical affairs och clinical development. Tillsammans med bolagets ledning kommer Jorge utveckla go to market-strategier för Actiste samt utvärdera ytterligare affärsområden, utöver diabetes, där produkten kan tillämpas. Läs mer i pressmeddelandet här.

Brighter förvärvar bolag.


Brighter förvärvar bolaget bakom jDome BikeAround® och befäster sin position inom datadriven hälsovård och mHälsa.


Genom att utöka Brighters IP-portfölj med unik teknik för bland annat registrering och feedback av mänskliga reaktioner på riktad stimulans, läggs ytterligare en pusselbit till the Benefit Loop™, Brighters plattform för att samla in, behandla, analysera och återföra data i behandlingskedjan. Med uppkopplade medicintekniska lösningar erbjuds möjligheten att kontinuerligt förbättra den slutgiltiga kvalitén av behandling och rekommendationer. Förvärvet är ett led mot Brighters mål att ge vårdgivare, patienter och samhälle fler mätpunkter och en bättre bild av individens hälsa, baserat på valida och kontinuerliga data.

 

Division By Zeros teknik adderar möjlighet att följa rörelse, mimik och aktivitet vilket är ett viktigt tillskott inte minst för framtida produktutveckling. Division By Zeros teknik används redan i bolagets produkt jDome BikeAround® som snabbt blivit populär för aktivering och rehabilitering på olika vårdinrättningar. Användaren cyklar i en sfär, där valfri miljö kan projiceras runt om genom Google Street View. Implementationen har skett i samarbete med Googles utvecklare.

Läs mer på jDome.com

 Se Malou och Drottning Silvia, TV4

 

”Det är inte många bolag som offentligt uppmärksammats av Googles styrelseordförande Eric Schmidt, men Division By Zero är ett av dessa få (Se video med Eric Schmidt) . Det arbete som grundaren John Nilsson och hans team lagt ned inom augmented reality och virtual reality-teknik har också rönt stort intresse från många andra världsledande bolag, inklusive Intel.

Att kombinera virtual reality med insamling och analys av data kan bli mycket intressant!”

 

Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

Läs hela pressmeddelandet här.

Brighter och Ericsson i samarbete om teknik och affärsutveckling inom mHälsa.Brighter väljer Ericssons Device Connection Platform (DCP) för att öppna upp för världens mobiloperatörer att koppla upp sina kunder mot Brighters molnplattform The Benefit Loop™ och Actiste®.

 

– Vi är mycket glada över samarbetet med Ericsson, som har en världsledande plattform för uppkoppling av enheter mot mobilnäten, det som i folkmun kallas för Internet of Things – ”IoT”, där bland annat uppkopplingen hanteras globalt, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

 

– Vi ser fram emot samarbetet med Brighter, säger Anders Olin, Vice President, Product Area Network Functions, Business Unit Cloud & IP på Ericsson. IoT är redan idag ett kärnområde för Ericsson och mHälsa är ett område med stor potential framöver.

Tjänsten Brighter tillhandahåller är väldigt intressant för Ericsson eftersom den kan bidra till en kraftig ökning av uppkopplade enheter baserade på den service Ericssons DCP erbjuder.

– Kopplingen mot mobilnäten är en central del i samarbetet med Brighter, och vi kommer tillsammans utforma implementeringen av den infrastruktur som The Benefit Loop behöver. Den starka efterfrågan på nya abonnemangsbaserade tjänster bland världens mobilnätsoperatörer har blivit allt mer framträdande, och vi tror att Brighters plattform the Benefit Loop kombinerad med uppkopplade enheter så som nya generationen av Brighter One kan skapa nya möjligheter för operatörer att växa utanför den hårt konkurrensutsatta telefoni- och datamarknaden.

Läs hela pressmeddelandet.

 

Läs mer

A human
innovation company.

“We immediately said we should do some good, and that it should simplify life.
We want you to be all you can be. Always”


Truls Sjöstedt, founder

Världen är uppkopplad.

Marknaden för datadriven hälsa anses som världens snabbast växande.


The Benefit Loop™ är en molnbaserad plattform som samlar, analyserar och delar data.


Brighters vision att driva ”human innovation” innefattar att bli en ledande aktör inom mHälsa och datadriven hälsovård. Genom att ge vårdgivare, patienter och samhälle fler mätpunkter och en bättre bild av individens hälsa, baserat på valida och kontinuerliga data, vill Brighter driva förbättring av den slutgiltiga kvaliteten för alla i kedjan.

Marknaden för datadriven hälsa ses av många experter som världens snabbast växande. Konsultföretaget McKinsey & Company bedömer marknadens värde till mellan 600 och 800 miljarder USD (april 2015). Diabetes är en av världens mest kostsamma sjukdomar och globalt uppgår kostnaden för diabetes till över 670 miljarder USD per år.

I Sverige uppskattas det finnas omkring 450 000 diabetiker (Svenska Diabetesförbundet 2016) och globalt över 400 miljoner. Fram till 2040 förväntas det totala antalet diabetiker i världen öka med över 200 miljoner (IDF 2015).

Diabetes är en folksjukdom som ökar dramatiskt i stora delar av världen. Sjukdomen går dessutom hand i hand med otrevliga komplikationer och som följd av att kroppen inte kan reglera sockernivåerna i blodet skadas känsliga blodkärl. Hjärt-/kärlsjukdom, njur och ögonskador med mera är förljdsjukdomar som skapar både stort lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället. Därför är det viktigt att hitta lösningar som ger patienten kraft att göra sitt bästa för att sköta sin sjukdom.

Effektiviseringen kan inte bara höja kvaliteten för patienten utan även resultatet för vården och minska samhällets kostnader.  För att kunna uppnå detta är The Benefit Loop™ kärnan och spindeln i nätet. Benefit Loop är en molnbaserad plattform för att samla in, behandla, analysera och återföra data i behandlingskedjan.

 

Plattformen kan hantera data från olika uppkopplade medicintekniska verktyg, vilket inkluderar även appar, och syftet är att paketera och visualisera relevant information och återkoppla till användaren på ett smart och lätthanterligt sätt.  Tillgången skall vara styrd av individen, som själv skall kunna välja vem som skall få ta del av hälsodatan. Intervju Truls Sjöstedt, Dagens Industri 150705

Läs mer

Din sjukdom.

Och hela världens vårdkompetens.


E-hälsa kan avlasta vården från rutinärenden, skapa större kunskap, minska köer och behandlingstider – och snabba på patienternas tillfrisknande.


Världen kommer att ha 26 miljarder uppkopplade maskiner som talar med varandra om fem år. 15% av dem kommer att finnas i vårdkedjan. Telia hävdar att hälften av Sveriges alla hushåll kommer att vara uppkopplade mot vården inom 3-5 år. Marknaden för e-hälsa beräknas vara värd 160 miljarder US dollar redan i år, vilket speglar innovationstakten som är hög på området. Det är inom denna marknad som Brighter utvecklar verktyg och tjänster som gör att du och din hälsa kan kopplas upp mot vården– på det sätt och de villkor som passar just dig.  Och vi utvecklar för att det skall bli på dina villkor – och ingen annans.

Din telefon vet redan om du slarvar med träningen.


Smartphonetillverkarna, IT-branschen, läkemedelsindustrin, telebolagen, vården, patientföreningarna och skattebetalarna - alla drar åt samma håll.


Den enda nya app som Apple släppte vid lanseringen av iPhone 6 handlar om din hälsostatus. Hur många steg har du gått, hur många trappor har du tagit dig uppför? Detta är det centrala i e-hälsa: det handlar om dig. Det är inte bara du som drabbas om du blir sjuk. Dina anhöriga och vänner blir oroliga. Din vardag förändras. Du måste kanske ändra livsstil. Många kroniska sjukdomar gör att du ständigt måste ha tillgång till medicin, tester, analys.

Livet blir annorlunda, men det behöver inte bli dåligt.

Tillgång till ny teknik för att enkelt dela och kommunicera hälsodata kan revolutionera patientens roll i vården. Runt dig finns verktyg för att logga, testa, behandla, analysera och rapportera om din hälsa. Till anhöriga, men också till vården och – om du vill – forskningen. Det är din kropp, din sjukdom, din behandling.

 

Det händer mycket i Brighters värld. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad. Vi lovar att inte fylla din mejlbox. Läs vårt första nyhetsbrev här.