A human
innovation company.

“We immediately said we should do some good, and that it should simplify life.
We want you to be all you can be. Always”


Truls Sjöstedt, founder

Världen är uppkopplad.

Till och med ditt blodomlopp är snart online.


Brighters vision är att förena innovativ teknik med mänsklig omsorg för ett bättre och ljusare liv.


Det är inte bara du som drabbas om du blir sjuk. Dina anhöriga och vänner blir oroliga. Din vardag förändras. Du måste kanske ändra livsstil. Många kroniska sjukdomar gör att du ständigt måste ha tillgång till medicin, tester, analys. Livet blir annorlunda. Men det behöver inte bli dåligt.

E-hälsa kan revolutionera patientens roll i vården. Runt dig finns verktyg för att logga, testa, behandla, analysera och rapportera om din hälsa. Till anhöriga, men också till vården och – om du vill – forskningen.
Vi kallar det ”The Benefit Loop”. Du kommer snart att vara en del av den.

Din telefon vet redan om du slarvar med träningen.


Smartphonetillverkarna, IT-branschen, läkemedelsindustrin, telebolagen, vården, patientföreningarna och skattebetalarna - alla drar åt samma håll.


Den enda nya app som Apple släppte vid lanseringen av iPhone 6 handlar om din hälsostatus. Hur många steg har du gått, hur många trappor har du tagit dig uppför? Detta är det centrala i e-hälsa: det handlar om dig.

Det är din kropp, din sjukdom, din behandling. Marknaden för e-hälsa är värd 160 miljarder US dollar redan i år. Apple är duktiga på att identifiera nya marknader och hälsoappen kan hantera all sorts vårdinformation.

 

Din sjukdom.

Och hela världens vårdkompetens.


E-hälsa kan avlasta vården från rutinärenden, skapa större kunskap, minska köer och behandlingstider – och snabba på patienternas tillfrisknande.


Världen kommer att ha 26 miljarder uppkopplade maskiner som talar med varandra om fem år. 15% av dem kommer att finnas i vårdkedjan. Telia hävdar att hälften av Sveriges alla hushåll kommer att vara uppkopplade mot vården inom 3-5 år. Brighter utvecklar system som gör att just du och din hälsa kan kopplas in mot vården

– på det sätt och de villkor som passar just dig.  Om du vill, så kan du låta vården och forskningen lära sig mer om din sjukdom genom att dela med dig av dina provsvar och behandlingar.

Samtidigt får du analys och behandling på precis dina villkor – och ingen annans.

Det händer mycket i Brighters värld. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad. Vi lovar att inte fylla din mejlbox. Läs vårt första nyhetsbrev här.