Brighter och Telia ingår avtal.Samarbetet med Telia gällande abbonemangslösningar innebär att Brighters uppkopplade hjälpmedel för insulinbehandlade diabetiker, Actiste® kommer att erbjudas på den svenska marknaden genom Telias digitala Healthcare-lösning. Avtalet med Telia, liksom samarbetet med Ericsson som inleddes 2015, är viktiga milstolpar för att kunna förverkliga vår vision kring framtidens vård samt påbörja utformningen av en gemensam lanseringsplan för Actiste.

– Vi är förstås otroligt glada över att äntligen ha ett första operatörsavtal på plats. Telia delar uppenbarligen vår vision och idé kring hur vården kommer förändras framöver.

 

Patienter med kroniska sjukdomar, exempelvis diabetes, kommer generera data om både sin sjukdom och sin behandling vilket skapar ett stort värde för både patienter och vården, men också forskning, samhälle och läkemedelsindustrin, säger Truls Sjöstedt, grundare och vd på Brighter.

– Telia har under många år drivit på digitaliseringen i samhället. Vi vill arbeta för att skapa närhet till vård och omsorg med hjälp av teknik. Att kunna skapa mer omsorg för mindre pengar och öka livsglädjen för alla dem med kroniska sjukdomar. Det här samarbetet är ytterligare ett steg i den riktningen, säger Niklas Sundler, chef för Telias Healthcare-satsning.

Brighter kommer nu fortsätta sina förhandlingar med operatörer i övriga världen, i första hand Sydostasien där antalet diabetiker och behovet av bättre diabetesvård ökar snabbt.

Under hösten 2015 inledde Brighter ett samarbete med Ericsson inom mobil hälsa för att förenkla uppkopplingen av sin utrustning. Genom Ericsson Device Connection Platform as a Service blir det möjligt för mobiloperatörer, som Telia, att koppla upp sina kunder mot Actiste.

– Brighters första avtal med en operatör som erbjuder Ericssons Device Connection Platform as a Service är glädjande och ett första steg i att bygga en effektivare vårdkedja på global basis som kan öka livskvaliteten för patienter och bidra till kostnadsbesparingar för vården. Detta avtal stärker vårt strategiska arbete med globala OEMs och deras lösning för uppkoppling, samt skapandet av preferens för Device Connection Platform as a Service och därigenom en ökande marknad för våra operatörsparters säger Anders Olin, Vice President, Product Area Network Applications, Business Unit IT and Cloud på Ericsson.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

Läs mer

SIFO-undersökning blottar potentiell miljardmarknad för handel med hälsodata.


Vi gav SIFO uppdraget att undersöka svenskarnas inställning till att dela med sig av data som samlas in via exempelvis appar i mobilen, hur vi ser på säkerhet i förhållande till personliga data samt värdet i personliga data.


Resultatet ger även en bild av hur stor den potentiella marknaden är och varför det finns ett behov av en uppkopplad och datadriven vård.

Hela 70 % av de tillfrågade visar sig vara öppna för att dela sina data med läkare och vårdcentraler, motsvarande siffra i åldern 15-29 år är 80 %.


  • 57 % är öppna för att dela sina data till olika forskningsprojekt.
  • 55 % tänka sig att dela sina personliga data till anhöriga.
  • Nära en tredjedel, 31 %, kan tänka sig att dela sina data till samhället för att underlätta exempelvis planering av fritidsanläggningar.
  • 1 av 5 är öppen för att dela sina data med privata läkemedelsbolag.
  • 1 av 3 i åldersspannet 15-29 år är villiga att dela sina personliga hälsodata med arbetsgivaren.

Läs mer om undersökningen i pressmeddelandet.

 

Läs mer

Intervju med Brighters nya rådgivare.Vi tog tillfället i akt att intervjua Jorge Otero när han besökte oss i Stockholm. Se videon där han bland annat förklarar varför uppkopplade hjälpmedel som Actiste är värdefulla för vården, hur de kan stärka patientens roll och nyttan vid kliniska studier. Jorge är läkare och baserad i USA. Han har lång klinisk erfarenhet och en gedigen bakgrund från läkemedelsindustrin med olika globala chefspositioner inom medical affairs och clinical development. Tillsammans med bolagets ledning kommer Jorge utveckla go to market-strategier för Actiste samt utvärdera ytterligare affärsområden, utöver diabetes, där produkten kan tillämpas. Läs mer i pressmeddelandet här.

Brighter förvärvar bolag.


Brighter förvärvar bolaget bakom jDome BikeAround® och befäster sin position inom datadriven hälsovård och mHälsa.


Genom att utöka Brighters IP-portfölj med unik teknik för bland annat registrering och feedback av mänskliga reaktioner på riktad stimulans, läggs ytterligare en pusselbit till the Benefit Loop™, Brighters plattform för att samla in, behandla, analysera och återföra data i behandlingskedjan. Med uppkopplade medicintekniska lösningar erbjuds möjligheten att kontinuerligt förbättra den slutgiltiga kvalitén av behandling och rekommendationer. Förvärvet är ett led mot Brighters mål att ge vårdgivare, patienter och samhälle fler mätpunkter och en bättre bild av individens hälsa, baserat på valida och kontinuerliga data.

 

Division By Zeros teknik adderar möjlighet att följa rörelse, mimik och aktivitet vilket är ett viktigt tillskott inte minst för framtida produktutveckling. Division By Zeros teknik används redan i bolagets produkt jDome BikeAround® som snabbt blivit populär för aktivering och rehabilitering på olika vårdinrättningar. Användaren cyklar i en sfär, där valfri miljö kan projiceras runt om genom Google Street View. Implementationen har skett i samarbete med Googles utvecklare.

Läs mer på jDome.com

 Se Malou och Drottning Silvia, TV4

 

”Det är inte många bolag som offentligt uppmärksammats av Googles styrelseordförande Eric Schmidt, men Division By Zero är ett av dessa få (Se video med Eric Schmidt) . Det arbete som grundaren John Nilsson och hans team lagt ned inom augmented reality och virtual reality-teknik har också rönt stort intresse från många andra världsledande bolag, inklusive Intel.

Att kombinera virtual reality med insamling och analys av data kan bli mycket intressant!”

 

Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

Läs hela pressmeddelandet här.

Brighter och Ericsson i samarbete om teknik och affärsutveckling inom mHälsa.Brighter väljer Ericssons Device Connection Platform (DCP) för att öppna upp för världens mobiloperatörer att koppla upp sina kunder mot Brighters molnplattform The Benefit Loop™ och Actiste®.

 

– Vi är mycket glada över samarbetet med Ericsson, som har en världsledande plattform för uppkoppling av enheter mot mobilnäten, det som i folkmun kallas för Internet of Things – ”IoT”, där bland annat uppkopplingen hanteras globalt, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

 

– Vi ser fram emot samarbetet med Brighter, säger Anders Olin, Vice President, Product Area Network Functions, Business Unit Cloud & IP på Ericsson. IoT är redan idag ett kärnområde för Ericsson och mHälsa är ett område med stor potential framöver.

Tjänsten Brighter tillhandahåller är väldigt intressant för Ericsson eftersom den kan bidra till en kraftig ökning av uppkopplade enheter baserade på den service Ericssons DCP erbjuder.

– Kopplingen mot mobilnäten är en central del i samarbetet med Brighter, och vi kommer tillsammans utforma implementeringen av den infrastruktur som The Benefit Loop behöver. Den starka efterfrågan på nya abonnemangsbaserade tjänster bland världens mobilnätsoperatörer har blivit allt mer framträdande, och vi tror att Brighters plattform the Benefit Loop kombinerad med uppkopplade enheter så som nya generationen av Brighter One kan skapa nya möjligheter för operatörer att växa utanför den hårt konkurrensutsatta telefoni- och datamarknaden.

Läs hela pressmeddelandet.

 

Läs mer

A human
innovation company.

“We immediately said we should do some good, and that it should simplify life.
We want you to be all you can be. Always”


Truls Sjöstedt, founder

Världen är uppkopplad.

Marknaden för datadriven hälsa anses som världens snabbast växande.


The Benefit Loop™ är en molnbaserad plattform som samlar, analyserar och delar data.


Brighters vision att driva ”human innovation” innefattar att bli en ledande aktör inom mHälsa och datadriven hälsovård. Genom att ge vårdgivare, patienter och samhälle fler mätpunkter och en bättre bild av individens hälsa, baserat på valida och kontinuerliga data, vill Brighter driva förbättring av den slutgiltiga kvaliteten för alla i kedjan.

Marknaden för datadriven hälsa ses av många experter som världens snabbast växande. Konsultföretaget McKinsey & Company bedömer marknadens värde till mellan 600 och 800 miljarder USD (april 2015). Diabetes är en av världens mest kostsamma sjukdomar och globalt uppgår kostnaden för diabetes till över 670 miljarder USD per år.

I Sverige uppskattas det finnas omkring 450 000 diabetiker (Svenska Diabetesförbundet 2016) och globalt över 400 miljoner. Fram till 2040 förväntas det totala antalet diabetiker i världen öka med över 200 miljoner (IDF 2015).

Diabetes är en folksjukdom som ökar dramatiskt i stora delar av världen. Sjukdomen går dessutom hand i hand med otrevliga komplikationer och som följd av att kroppen inte kan reglera sockernivåerna i blodet skadas känsliga blodkärl. Hjärt-/kärlsjukdom, njur och ögonskador med mera är förljdsjukdomar som skapar både stort lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället. Därför är det viktigt att hitta lösningar som ger patienten kraft att göra sitt bästa för att sköta sin sjukdom.

Effektiviseringen kan inte bara höja kvaliteten för patienten utan även resultatet för vården och minska samhällets kostnader.  För att kunna uppnå detta är The Benefit Loop™ kärnan och spindeln i nätet. Benefit Loop är en molnbaserad plattform för att samla in, behandla, analysera och återföra data i behandlingskedjan.

 

Plattformen kan hantera data från olika uppkopplade medicintekniska verktyg, vilket inkluderar även appar, och syftet är att paketera och visualisera relevant information och återkoppla till användaren på ett smart och lätthanterligt sätt.  Tillgången skall vara styrd av individen, som själv skall kunna välja vem som skall få ta del av hälsodatan. Intervju Truls Sjöstedt, Dagens Industri 150705

Läs mer

Din sjukdom.

Och hela världens vårdkompetens.


E-hälsa kan avlasta vården från rutinärenden, skapa större kunskap, minska köer och behandlingstider – och snabba på patienternas tillfrisknande.


Världen kommer att ha 26 miljarder uppkopplade maskiner som talar med varandra om fem år. 15% av dem kommer att finnas i vårdkedjan. Telia hävdar att hälften av Sveriges alla hushåll kommer att vara uppkopplade mot vården inom 3-5 år. Marknaden för e-hälsa beräknas vara värd 160 miljarder US dollar redan i år, vilket speglar innovationstakten som är hög på området. Det är inom denna marknad som Brighter utvecklar verktyg och tjänster som gör att du och din hälsa kan kopplas upp mot vården– på det sätt och de villkor som passar just dig.  Och vi utvecklar för att det skall bli på dina villkor – och ingen annans.

Din telefon vet redan om du slarvar med träningen.


Smartphonetillverkarna, IT-branschen, läkemedelsindustrin, telebolagen, vården, patientföreningarna och skattebetalarna - alla drar åt samma håll.


Den enda nya app som Apple släppte vid lanseringen av iPhone 6 handlar om din hälsostatus. Hur många steg har du gått, hur många trappor har du tagit dig uppför? Detta är det centrala i e-hälsa: det handlar om dig. Det är inte bara du som drabbas om du blir sjuk. Dina anhöriga och vänner blir oroliga. Din vardag förändras. Du måste kanske ändra livsstil. Många kroniska sjukdomar gör att du ständigt måste ha tillgång till medicin, tester, analys.

Livet blir annorlunda, men det behöver inte bli dåligt.

Tillgång till ny teknik för att enkelt dela och kommunicera hälsodata kan revolutionera patientens roll i vården. Runt dig finns verktyg för att logga, testa, behandla, analysera och rapportera om din hälsa. Till anhöriga, men också till vården och – om du vill – forskningen. Det är din kropp, din sjukdom, din behandling.

 

Det händer mycket i Brighters värld. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad. Vi lovar att inte fylla din mejlbox. Läs vårt första nyhetsbrev här.