Teckningsoptioner av serie TO1 och TO2.


Genom de teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 som emitterades i samband med unitemissionerna i april/maj 2015 kan aktier tecknas under perioden 5 januari 2016 till 26 januari 2016.


Kort om villkoren för TO1 och TO2.

 

En (1) innehavd teckningsoption Brighter TO 1 (SE0007045232) eller Brighter TO 2 (SE0007125893) berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier till och med 26/1 2016. Handel med teckningsoptioner sker på Nasdaq First North fram till och med 22/1 2016. Teckningsoptioner som inte säljs eller utnyttjas för teckning av aktier under teckningsperioden kommer att förfalla utan värde och bokas automatiskt bort utan ersättning.

 

Kompletterande information för dig som innehar teckningsoptioner Brighter TO 1 SE0007045232 och/eller Brighter TO 2 SE0007125893 som ligger i depå hos förvaltare*.

 

Teckningsoptionsinnehavare vars innehav är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen anmälningssedel. Utnyttjande av teckningsoptioner samt betalning sker i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att sista dag för anmälan via bank och/eller förvaltare kan vara ett datum tidigare än sista teckningsdag för emissionen. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information i god tid före teckningsperiodens sista dag.

Kompletterande information för dig som innehar teckningsoptioner Brighter TO 1 SE0007045232 och/eller Brighter TO 2 SE0007125893 som är direktregistrerade*.

 

För teckningsoptionsinnehavare vars innehav är direktregistrerade hos Euroclear Sweden sker utnyttjande av teckningsoptioner genom den anmälningssedel som under teckningsperioden finns på www.brighter.se samt www.aktieinvest.se. Samtliga direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare per 18 december 2015 erhåller även per post en förtryckt anmälningssedel för utnyttjande av teckningsoptioner. Av den förtryckta anmälningssedeln framgår bland annat antalet innehavda teckningsoptioner och det antal aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

 

Anmälningssedel:

Brighter TO 1 och TO 2 anmälningssedel

 

Villkor för respektive teckningsoption samt emissionsmemorandum:

Brighter AB – Emissionsmemorandum april 2015

Brighter AB – Villkor TO 1

Brighter AB – Villkor TO 2

* För utförligare information om begreppen innehav ”som ligger i depå hos förvaltare” och ”som är direkt/ägarregistrerade” föreslår Brighter att du besöker aktiespararna.se och skriver ”Vad menas med ägarregistrerade respektive förvaltarregistrerade aktier?” i sökfältet.