Finansiering via L1 Capital

Beskrivning och status rörande finansieringen via L1 CapitalBrighter har 25 april 2017, tecknat avtal om en investering om upp till 100 MSEK. Kapitaltillskottet ska användas till produktionen och lanseringen av Actiste, bolagets unika diabetestjänst. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner i upp till åtta steg, så kallade trancher, över på 36 månader.

Trancherna tecknas av en fond som förvaltas av L1 Capital Pty, Ltd. (“Investeraren”), som är en boutique-fondförvaltare baserad i Melbourne med cirka 1 miljard australienska dollar under förvaltning i sina fem fonder, vars positioner spänner över hela världen och alla sektorer.

I samband med emissionen kommer Brighter också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning. Aktieägarnas teckningsoptioner är av samma typ som investerarens.

 

 

 

Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna publiceras också på Brighter’s hemsida

 

http://brighter.se/en/investors/documents/

 

 

Status kring nuläget rörande konvertibler och teckningsoptioner inom ramen för L1 Capital avtalet bifogas i filen nedan.

 

Brighter – Follow-up table L1 Capital

 

Kort om transaktionen:

 • Investeraren är en fond som förvaltas av L1 Capital Pty, Ltd.
 • Investeringsåtagandet om 100 miljoner SEK sker genom konvertibler och optioner fördelat på flertalet trancher under de kommande 36 månaderna.

Konvertiblerna:

 • Huvudbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK.
 • Konvertiblerna är räntefria
 • Löptiden är 18 månader
 • Konverteringspriset är rabatterat med 6 % i förhållande till referenspriset. (Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna.)
 • Brighter har rätt att välja mellan att återbetala med kontanter eller konvertera till aktier.

Teckningsoptionerna:

 • Löptiden är tre (3) år.
 • Lösenpriset är tranchens referenspris plus 30 %.

Tranchernas struktur:

 • Utfärdande av trancher görs utifrån Brighters bedömning.
 • Tranchens referenspris är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de 15 senaste handelsdagarna.
 • Antal konvertibler per tranch är tranchens summa dividerat med 100 000.
 • Antal optioner per tranche till investeraren är tranchens summa dividerat med (lösenpriset multiplicerat med två).
 • Så nära som möjligt till 130 % av teckningsoptionerna ges vid varje tranch ut till Brighters aktieägare som en skyddsmekanism mot utspädning.