Sammanfattning av sista kvartalet 2016.

Intervju med VD Truls Sjöstedt.

Press.

Aktiekurs.

Rapporter.

  1. Brighter publicerar halvårsrapport 2017.
  1. Delårsredogörelse januari – mars 2017.

Kalender.

  1. Årsredovisning 2016, 2016-04-29.

  2. Delårsredogörelse jan-mar 2016, 2016-05-20.

Viktig information om
First North.First North är en alternativ marknadsplats som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 29, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

Brighter: investor.relations@brighter.se

COO: Henrik Norström +46 (0)733 40 30 45

CEO: Truls Sjöstedt +46 (0)709 73 46 00

Mer information hittar du på Avanza samt Brighter´s shares on Nasdaq OMX First North

Brighter förvärvar ytterligare bolag.


Bestic är ett innovativt företag som erbjuder hjälpmedel för äldre och personer med funktionsnedsättningar.


Bolaget grundades i Sverige 2004 av Sten Hemmingsson som var i behov av ett bra äthjälpmedel p.g.a. en polio-skada. Idag säljs produkterna i 10 länder.

– Rent formellt köper jDome-bolaget upp Bestic, men vi ser det som ett samgående med tydliga synergier, säger Henrik Norström, tidigare VD för Brighter Two och COO för Brighter.

 

– Redan när vi förvärvade jDome BikeAround såg vi utvecklingspotentialen och att marknaden för vård och omsorg skulle inbegripa framtida konsolidering. Genom omstruktureringen kommer försäljningen av jDome att kunna utvecklas mycket effektivare. Vidare ser vi att Bestics produktportfölj kompletterar jDome och tillsammans kan vi nu på ett bättre sätt ta till vara på marknadspotentialen, fortsätter Henrik Norström.

 

– Sammanslagningen har skapat ett ännu starkare bolag som vi givit namnet, Camanio Care AB. Vårt företag har en unik produktportfölj och stora möjligheter till expansion, såväl i Sverige som internationellt. Vi har även flera utvecklingsprojekt framöver, både inom robotik och nya IT-lösningar, säger Catharina Borgenstierna, VD för Camanio Care AB.

 

I bild från vänster: John Nilsson, Catharina Borgenstierna, Henrik Norström, Truls Sjöstedt.

Läs mer

 

Läs pressmeddelandet här.

Brighter och Telia ingår avtal.Samarbetet med Telia gällande abbonemangslösningar innebär att Brighters uppkopplade hjälpmedel för insulinbehandlade diabetiker, Actiste® kommer att erbjudas på den svenska marknaden genom Telias digitala Healthcare-lösning. Avtalet med Telia, liksom samarbetet med Ericsson som inleddes 2015, är viktiga milstolpar för att kunna förverkliga vår vision kring framtidens vård samt påbörja utformningen av en gemensam lanseringsplan för Actiste.

– Vi är förstås otroligt glada över att äntligen ha ett första operatörsavtal på plats. Telia delar uppenbarligen vår vision och idé kring hur vården kommer förändras framöver.

Patienter med kroniska sjukdomar, exempelvis diabetes, kommer generera data om både sin sjukdom och sin behandling vilket skapar ett stort värde för både patienter och vården, men också forskning, samhälle och läkemedelsindustrin, säger Truls Sjöstedt, grundare och vd på Brighter.

 

– Telia har under många år drivit på digitaliseringen i samhället. Vi vill arbeta för att skapa närhet till vård och omsorg med hjälp av teknik. Att kunna skapa mer omsorg för mindre pengar och öka livsglädjen för alla dem med kroniska sjukdomar. Det här samarbetet är ytterligare ett steg i den riktningen, säger Niklas Sundler, chef för Telias Healthcare-satsning.

 

Brighter kommer nu fortsätta sina förhandlingar med operatörer i övriga världen, i första hand Sydostasien där antalet diabetiker och behovet av bättre diabetesvård ökar snabbt.

 

Under hösten 2015 inledde Brighter ett samarbete med Ericsson inom mobil hälsa för att förenkla uppkopplingen av sin utrustning. Genom Ericsson Device Connection Platform as a Service blir det möjligt för mobiloperatörer, som Telia, att koppla upp sina kunder mot Actiste.

 

– Brighters första avtal med en operatör som erbjuder Ericssons Device Connection Platform as a Service är glädjande och ett första steg i att bygga en effektivare vårdkedja på global basis som kan öka livskvaliteten för patienter och bidra till kostnadsbesparingar för vården. Detta avtal stärker vårt strategiska arbete med globala OEMs och deras lösning för uppkoppling, samt skapandet av preferens för Device Connection Platform as a Service och därigenom en ökande marknad för våra operatörsparters säger Anders Olin, Vice President, Product Area Network Applications, Business Unit IT and Cloud på Ericsson.

Läs mer

 

Läs hela pressmeddelandet här.

Brighter förvärvar bolag.


Brighter förvärvar bolaget bakom jDome BikeAround® och befäster sin position inom datadriven hälsovård och mHälsa.


Genom att utöka Brighters IP-portfölj med unik teknik för bland annat registrering och feedback av mänskliga reaktioner på riktad stimulans, läggs ytterligare en pusselbit till the Benefit Loop™, Brighters plattform för att samla in, behandla, analysera och återföra data i behandlingskedjan. Med uppkopplade medicintekniska lösningar erbjuds möjligheten att kontinuerligt förbättra den slutgiltiga kvalitén av behandling och rekommendationer. Förvärvet är ett led mot Brighters mål att ge vårdgivare, patienter och samhälle fler mätpunkter och en bättre bild av individens hälsa, baserat på valida och kontinuerliga data.

 

Division By Zeros teknik adderar möjlighet att följa rörelse, mimik och aktivitet vilket är ett viktigt tillskott inte minst för framtida produktutveckling. Division By Zeros teknik används redan i bolagets produkt jDome BikeAround® som snabbt blivit populär för aktivering och rehabilitering på olika vårdinrättningar. Användaren cyklar i en sfär, där valfri miljö kan projiceras runt om genom Google Street View. Implementationen har skett i samarbete med Googles utvecklare.

 

Läs mer på jDome.com

Se Malou och Drottning Silvia, TV4

 

”Det är inte många bolag som offentligt uppmärksammats av Googles styrelseordförande Eric Schmidt, men Division By Zero är ett av dessa få (Se video med Eric Schmidt) . Det arbete som grundaren John Nilsson och hans team lagt ned inom augmented reality och virtual reality-teknik har också rönt stort intresse från många andra världsledande bolag, inklusive Intel.

Att kombinera virtual reality med insamling och analys av data kan bli mycket intressant!”

Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

Läs mer

 

Läs hela pressmeddelandet här.

Brighter och Ericsson i samarbete om teknik och affärsutveckling inom mHälsa.Brighter väljer Ericssons Device Connection Platform (DCP) för att öppna upp för världens mobiloperatörer att koppla upp sina kunder mot Brighters molnplattform The Benefit Loop™ och Actiste®.

 

– Vi är mycket glada över samarbetet med Ericsson, som har en världsledande plattform för uppkoppling av enheter mot mobilnäten, det som i folkmun kallas för Internet of Things – ”IoT”, där bland annat uppkopplingen hanteras globalt, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

 

– Vi ser fram emot samarbetet med Brighter, säger Anders Olin, Vice President, Product Area Network Functions, Business Unit Cloud & IP på Ericsson. IoT är redan idag ett kärnområde för Ericsson och mHälsa är ett område med stor potential framöver.

 

Tjänsten Brighter tillhandahåller är väldigt intressant för Ericsson eftersom den kan bidra till en kraftig ökning av uppkopplade enheter baserade på den service Ericssons DCP erbjuder.

 

– Kopplingen mot mobilnäten är en central del i samarbetet med Brighter, och vi kommer tillsammans utforma implementeringen av den infrastruktur som The Benefit Loop behöver. Den starka efterfrågan på nya abonnemangsbaserade tjänster bland världens mobilnätsoperatörer har blivit allt mer framträdande, och vi tror att Brighters plattform the Benefit Loop kombinerad med uppkopplade enheter så som nya generationen av Brighter One kan skapa nya möjligheter för operatörer att växa utanför den hårt konkurrensutsatta telefoni- och datamarknaden.

Läs mer

 

Läs hela pressmeddelandet.