Ledning.Truls Sjöstedt.

Truls är VD och grundare med utbildning från Chalmers, Göteborgs Universitet, Stanford University och Handelshögskolan i Stockholm. Truls är en hängiven entrepreneur med erfarenheter från start-ups inom olika områden.

Henrik Norström.

Henrik är vice VD. Han har en gedigen erfarenhet av internationella start-ups som Swifler.com, Verajuan.pe, Casa Cor m.fl. Under åren 1996 till 2002 etablerade och ledde han ABB Equity Ventures i Brasilien. Vid sidan av Brighter är Henrik bl. a ordförande för Swifler Holding AB och Adstring AB samt rådgivare åt Allone AB.

Petra Kaur.

Petra är marknads och kommunikationschef. Hon har en MSc i Biologi frånUmeå Universitet och har forskat inom farmakologi vid Karolinska Institutet. Petra har lång erfarenhet från ledande roller inom försäljning och marknadsföring från bolag inom läkemedels- och hälsomarknaden som Astra Zeneca, Sanofi samt från byråer som Nightingale, Ogilvy/INGO och Great Clearity. Hon sitter även i styrelsen för Camanio Care AB.

Ann Zetterberg.

Ann är CFO.

Åsa Hallin Dahlberg.

Åsa är Utvecklings- och Produktionschef.

Nadezda Ershova.

Nadezda är QA/RA-chef.