Ledning.Truls Sjöstedt

Truls är VD och grundare med utbildning från Chalmers, Göteborgs Universitet, Stanford University och Handelshögskolan i Stockholm.

Henrik Norström

Henrik är vice VD. Han har en gedigen erfarenhet av internationella start-ups som Swifler.com, Verajuan.pe, Casa Cor m.fl. Under åren 1996 till 2002 etablerade och ledde han ABB Equity Ventures i Brasilien. Vid sidan av Brighter är Henrik bl. a ordförande för Swifler Holding AB och Adstring AB samt rådgivare åt Allone AB.