Regulatory press releases

23 Nov, 2022 The Solna district court approves Brighter’s bankruptcy application 23 Nov, 2022 Solna tingsrätt godkänner Brighters konkursansökan 23 Nov, 2022 Brighter files for bankruptcy 23 Nov, 2022 Brighter ansöker om konkurs 23 Nov, 2022 Brighter postpones publication of Q3 report 23 Nov, 2022 Brighter skjuter upp offentliggörande av Q3-rapport 23 Nov, 2022 Beslut från Nasdaq Stockholms disciplinnämnd ålägger Brighter vite om 8 årsavgifter motsvarande ca 1,5 MSEK 23 Nov, 2022 Decision from Nasdaq Stockholm's disciplinary board imposes a fine on Brighter of 8 annual fees corresponding to approx. 1,5 MSEK 21 Nov, 2022 Tingsrätten beslutar att Brighters företagsrekonstruktion ska upphöra 21 Nov, 2022 The district court decides that Brighter's corporate restructuring must end 02 Nov, 2022 Brighter har beviljats företagsrekonstruktion 02 Nov, 2022 Brighter will enter into corporate restructuring 01 Nov, 2022 Brighter ansöker om företagsrekonstruktion för att möjliggöra långsiktig finansiering 01 Nov, 2022 Brighter is applying for corporate restructuring in a bid for longer-term financing 21 Oct, 2022 Brighter’s warrants of series TO9 are admitted to trading 21 Oct, 2022 Brighters teckningsoptioner av serie TO9 tas upp till handel 17 Oct, 2022 Stockholms tingsrätt godkänner Nectarine Healths konkursansökan 17 Oct, 2022 The Stockholm district court approves Nectarine Health's bankruptcy application 16 Oct, 2022 Nectarine Health breaks off corporate restructuring and files for bankruptcy 16 Oct, 2022 Nectarine Health avslutar företagsrekonstruktionen och ansöker om konkurs 06 Oct, 2022 Brighter announces outcome in rights issue 06 Oct, 2022 Brighter offentliggör utfall i företrädesemission 30 Sep, 2022 Brighter publishes supplementary prospectus 30 Sep, 2022 Brighter offentliggör tilläggsprospekt 30 Sep, 2022 Brighter's subsidiary Nectarine Health will enter into corporate restructuring 30 Sep, 2022 Brighters dotterbolag Nectarine Health har beviljats rekonstruktion 27 Sep, 2022 Brighter publishes supplementary prospectus 27 Sep, 2022 Brighter offentliggör tilläggsprospekt 23 Sep, 2022 Brighters dotterbolag Nectarine Health förbereder ansökan om företagsrekonstruktion vilket ger Brighter minskat likviditetsbehov och ökat fokus på kärnverksamheten 23 Sep, 2022 Brighter's subsidiary Nectarine Health will apply for corporate restructuring, reducing Brighter’s liquidity needs and enhancing focus on core operations 19 Sep, 2022 Brighter offentliggör tilläggsprospekt 19 Sep, 2022 Brighter publishes supplementary prospectus 14 Sep, 2022 Skatteverket har beslutat att kräva återbetalning av Brighters dotterbolag Nectarine Health på cirka 4.4 MSEK 14 Sep, 2022 The Swedish Tax Agency has decided to demand repayment of aprox. MSEK 4.4 from Brighter's subsidiary Nectarine Health 14 Sep, 2022 Brighter publishes prospectus due to rights issue of units 14 Sep, 2022 Brighter offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission av units 13 Sep, 2022 Brighter erhåller utökad lånefinansiering 13 Sep, 2022 Brighter expands loan financing 06 Sep, 2022 Brighter appoints interim CFO to deepen the company’s commercialization efforts 06 Sep, 2022 Brighter utnämner tillförordnad CFO för att fördjupa förutsättningarna för Bolagets kommersialisering. 25 Aug, 2022 Brighters styrelse säkerställer finansiering för vidare kommersialisering genom företrädesemission av units om cirka 52,4 MSEK och upptar lånefinansiering 25 Aug, 2022 Brighter’s Board of Directors secures financing for further commercialization through a rights issue of units of approximately SEK 52.4 million and procures loan financing 25 Aug, 2022 Brighter Reports Second Quarter Interim Report 2022 30 Jun, 2022 Brighter’s interim CEO Erik Lissner takes permanent role as the company CEO 30 Jun, 2022 Brighters tillförordnade VD Erik Lissner tar permanent roll som Bolagets VD 17 Jun, 2022 Brighter AB publishes outcome in warrants of series TO7 17 Jun, 2022 Brighter AB offentliggör utfallet i teckningsoptioner av serie TO7 16 Jun, 2022 Brighters avtal med Erik Lissner som permanent VD är under förhandling och förväntas vara klart i slutet av juni 16 Jun, 2022 Brighter's agreement with Erik Lissner as permanent CEO is under negotiation and is expected to be finalized at the end of June 08 Jun, 2022 Communiqué from the Annual General Meeting of Brighter AB (publ) on 8 June 2022 08 Jun, 2022 Kommuniké från årsstämma i Brighter AB (publ) den 8 juni 2022 31 May, 2022 The subscription price for the warrants of series TO7 in Brighter AB has been determined to SEK 0.078 and the subscription period starts June 1, 2022 31 May, 2022 Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO7 i Brighter AB har fastställts till 0,078 SEK och teckningsperioden inleds den 1 juni 2022 05 May, 2022 Brighter has decided to convene Annual General Meeting 05 May, 2022 Brighter har beslutat att kalla till årsstämma 04 May, 2022 Correction to pressrelease for Q1 2022 report 04 May, 2022 Brighter Reports First Quarter 2022 Interim Report 02 May, 2022 Brighter senarelägger årsstämman p.g.a. ny revisionsberättelse 02 May, 2022 Brighter postpones its Annual General Meeting (AGM) due to new audit report 13 Apr, 2022 Brighter Publishes the Annual Report for the Financial Year 2021 13 Apr, 2022 Brighter publicerar årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 04 Apr, 2022 Brighter kallar till årsstämma 04 Apr, 2022 Brighter convenes Annual General Meeting 28 Feb, 2022 Brighter reports its year-end report 2021 18 Feb, 2022 Brighter byter Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB 18 Feb, 2022 Brighter changes Certified Adviser to Mangold Fondkommission AB 11 Feb, 2022 Conversion of paid subscribed units (BTU) into shares and warrants 11 Feb, 2022 Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner 09 Feb, 2022 The Nomination Committee's proposal to the Board prior to the 2022 Annual General Meeting includes a key player in the diabetes market 09 Feb, 2022 Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2022 innefattar tung profil i diabetesvärlden 26 Jan, 2022 Brighter offentliggör utfall i företrädesemission 26 Jan, 2022 Brighter announces outcome of rights issue 18 Jan, 2022 Christopher Robinson tillträder fast anställning som CFO i Brighter 18 Jan, 2022 Acting CFO Christopher Robinson takes permanent role as CFO of Brighter 18 Jan, 2022 BioStock: Brighter renodlar och förbereder Actiste för marknaden 17 Jan, 2022 Brighter förlänger avtalet med Erik Lissner som tillförordnad VD med överenskommelse om fast anställning från 16 juni 17 Jan, 2022 Brighter extends the agreement with Erik Lissner as acting CEO with an agreement of permanent employment from June 16 22 Dec, 2021 Brighter offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units 22 Dec, 2021 Brighter publishes prospectus due to the forthcoming unit issue 16 Dec, 2021 Brighters dotterbolag Nectarine Health slutför sin första kommersiella transaktion med Peace of Mind Aging LLC genom att initiera betalning via prenumeration inom pågående användartest 16 Dec, 2021 Brighter’s subsidiary Nectarine Health completes its first commercial transaction with Peace of Mind Aging LLC by introducing subscription payments to its current end user trial 16 Dec, 2021 Brighter säljer sitt aktieinnehav i Blodtrycksdoktorn för SEK 5 miljoner 16 Dec, 2021 Brighter sells its holdings in Blodtrycksdoktorn AB for SEK 5 million 07 Dec, 2021 BOLAGSSTÄMMA I BRIGHTER BESLUTAR OM NYEMISSION 01 Dec, 2021 Brighter säljer sitt dotterbolag Camanio för SEK 65 miljoner 01 Dec, 2021 Brighter sells its subsidiary Camanio AB for SEK 65 million 26 Nov, 2021 Länk till poströstning inför extra bolagsstämma i Brighter AB 26 Nov, 2021 Link to postal voting for the Extraordinary General Meeting of Brighter AB 15 Nov, 2021 Brighter Reports Third Quarter 2021 Interim Report 04 Nov, 2021 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIGHTER AB 04 Nov, 2021 Brighter’s Board of Directors proposes a rights issue of units of approximately SEK 117 million and procures a credit facility 04 Nov, 2021 Brighters styrelse föreslår en företrädesemission av units om cirka 117 MSEK och upptar en kreditram 21 Oct, 2021 Brighter's subsidiary Camanio wins allocation decision with Ragunda and Strömsunds Municipalities for stationary care alarms 21 Oct, 2021 Brighters dotterbolag Camanio vinner tilldelningsbeslut för stationära trygghetslarm med Ragunda och Strömsunds kommuner 14 Oct, 2021 Förändring i Brighters styrelse 14 Oct, 2021 Change in Brighter’s Board 29 Sep, 2021 Founder files claim against Brighter AB over alleged share lending agreement 29 Sep, 2021 Grundare stämmer Brighter AB för påstådda avtal om utlåning av aktier 23 Sep, 2021 Brighter's subsidiary Camanio wins allocation decision with Borgholm Municipality for stationary care alarms 23 Sep, 2021 Brighters dotterbolag Camanio vinner tilldelningsbeslut för stationära trygghetslarm med Borgholms kommun 07 Sep, 2021 Brighter is notified that its distributors in Nigeria and Ghana wish to renegotiate the distribution agreements - estimated revenues will either be substantially reduced or not materialise. 07 Sep, 2021 Brighters distributörer i Nigeria och Ghana önskar omförhandla distributionsavtal - estimerade intäkter förväntas att väsentligt reduceras eller inte förverkligas. 31 Aug, 2021 Camanio vinner tilldelningsbeslut för stationära trygghetslarm med Österåker kommun 31 Aug, 2021 Brighter's subsidiary Camanio wins allocation decision with Österåker Municipality for stationary care alarms 31 Aug, 2021 Camanio vinner tilldelningsbeslut för stationära trygghetslarm med Vansbro kommun 31 Aug, 2021 Brighter's subsidiary Camanio wins allocation decision with Vansbro Municipality for stationary care alarms 23 Aug, 2021 Brighter's subsidiary Nectarine Health granted two U.S. patents 23 Aug, 2021 Brighters dotterbolag Nectarine Health har beviljats två patent i USA 19 Aug, 2021 Brighter's Subsidiary Nectarine Health Enters into an Agreement in & Expands Friendly User Trial with Solutionology Health in the U.S. 19 Aug, 2021 Brighter's dotterbolag Nectarine Health ingår avtal och utökar sina användartester med Solutionology Health i USA 12 Aug, 2021 Change in Brighter management 12 Aug, 2021 Förändring i Brighters ledning 12 Aug, 2021 Brighter Reports Second Quarter Interim Report April – June 2021 12 Aug, 2021 CORRECTION: Brighter Reports Second Quarter Interim Report April – June 2021 11 Aug, 2021 Brighter har inlett rättsliga åtgärder mot Unwrap Finance Nordic AB 11 Aug, 2021 Brighter Commences Legal Action Against Unwrap Finance Nordic AB 08 Aug, 2021 Brighter genomför riktad emission om 39.7 MSEK 08 Aug, 2021 Brighter carries out a private placement of 39.7 MSEK 02 Aug, 2021 Brighter receives clarification from the United Arab Emirates Ministry of Health and Prevention regarding data storage and processing in Actiste® Diabetes Management Solution 02 Aug, 2021 Brighter erhåller förtydligande från Ministry of Health and Prevention (MoHAP) avseende datalagring och hantering i Actiste® Diabetes Management Solution 27 Jul, 2021 Brighter enters into commercial collaboration agreement with VivBon AB in Sweden for the Actiste® portfolio 27 Jul, 2021 Brighter Inleder kommersiellt samarbete med återförsäljare i Sverige avseende Actiste®-portföljen 21 Jul, 2021 Kommuniké från årsstämma i Brighter AB (publ) den 21 juli 2021 20 Jul, 2021 Brighter utser Erik Lissner till tillförordnad VD 20 Jul, 2021 Brighter appoints Erik Lissner as interim CEO 19 Jul, 2021 Brighters dotterbolag Nectarine Health utökar sina användarvänliga tester i USA 19 Jul, 2021 Brighter's Subsidiary Nectarine Health Expands User Friendly Trial in U.S. 06 Jul, 2021 Förslag från valberedningsledamöter inför årsstämman i Brighter AB (publ) 06 Jul, 2021 Brighter genomför riktad emission om 5 MSEK 06 Jul, 2021 Brighter carries out a private placement of SEK 5 million 30 Jun, 2021 Brighters dotterbolag Camanio vinner tilldelningsbeslut för stationära trygghetslarm med KSON (Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje) 30 Jun, 2021 Brighter's subsidiary Camanio wins allocation decision for stationary security alarms with KSON (The Municipal association for health care in Norrtälje) 21 Jun, 2021 NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN BRIGHTER AB (PUBL) 21 Jun, 2021 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRIGHTER AB (publ) 16 Jun, 2021 FÖRTYDLIGANDE I FRÅGA OM UPPSKJUTEN ÅRSSTÄMMA I BRIGHTER 16 Jun, 2021 CLARIFICATION AS REGARDS CANCELLATION OF ANNUAL GENERAL MEETING IN BRIGHTER 15 Jun, 2021 Change in Brighter Management 15 Jun, 2021 Förändring i Brighters ledning 15 Jun, 2021 Brighter skjuter på årsstämma den 17 juni 15 Jun, 2021 Brighter cancels the Annual General Meeting on June 17 15 Jun, 2021 Brighter och Al Zahra sjukhuset i Dubai tecknar kommersiellt partnerskap för Actiste 15 Jun, 2021 Brighter and Al Zahra hospital in Dubai have entered into a Commercial Partnership Regarding Actiste 10 Jun, 2021 Valberedningens i Brighter AB (Publ) förslag till beslut inför årsstämman den 17 juni 2021 10 Jun, 2021 Brighter and Prime Medical Center in Dubai Enter into Commercial Partnership Regarding Actiste 10 Jun, 2021 Brighter och Prime Healthcare Group i Dubai inleder kommersiellt partnerskap avseende Actiste® 07 Jun, 2021 Kompatibilitet med fler insulin öppnar nya marknadsmöjligheter för Brighter's Actiste 07 Jun, 2021 Compatibility with New Insulins Opens Up New Market Opportunities for Brighter’s Actiste[®] 07 Jun, 2021 Kompatibilitet med fler insulin öppnar nya marknadsmöjligheter för Brighter's Actiste 04 Jun, 2021 Brighter´'s Subsidiary Camanio Launches Innovative Pilot Project with Tomelilla Municipality 04 Jun, 2021 Brighter´s dotterbolag Camanio inleder innovativt pilotprojekt med Tomelilla kommun 02 Jun, 2021 CORRECTION: Clarification R egarding the D escription of the Nomination Committee in Brighter’s Annual Report 2020 02 Jun, 2021 KORRIGERING: Klargörande angående beskrivningen av valberedningen i Brighters årsredovisning 2020 31 May, 2021 Brighter's Auditor Makes Certain Recommendations in the Audit Report for the Fiscal Year 2020 31 May, 2021 Brighter Publishes the Annual Report for the Financial Year 2020 31 May, 2021 Brighter publicerar årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 31 May, 2021 Brighters revisor förordar speciella rekommendationer i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 21 May, 2021 Edison rapport förutspår att Brighter närmar sig intäktsgenerering 21 May, 2021 Edison Provides Update on Brighter: Poised for Revenue Momentum 18 May, 2021 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRIGHTER AB (publ) 18 May, 2021 NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN BRIGHTER AB (PUBL) 17 May, 2021 Nytt datum för Brighters årsredovisning: 31 maj 2021 17 May, 2021 New Date for Brighter’s Annual Report: 31 May 2021 17 May, 2021 Brighter Initiates Commercial Partnership with DiapointME in the United Arab Emirates 17 May, 2021 Brighter inleder försäljningssamarbete med DiapointME i Förenade Arabemiraten 17 May, 2021 Brighter gör framsteg i Sverige med användartester av diabeteslösningen Actiste 17 May, 2021 Brighter Makes Progress with the User Experience Test of the Diabetes Management Solution Actiste 12 May, 2021 Brighter Reports First Quarter Interim Report January – March 2021 10 May, 2021 Brighter AB: Ändring i finansiell kalender 10 May, 2021 Brighter AB: Change in Financial Calendar 04 May, 2021 Patent to safely combine MDD and IVDD functionality into one unit is granted in Brazil 04 May, 2021 Patent för att säkert kombinera MDD- och IVDD-funktionalitet i en enhet beviljas i Brasilien 30 Apr, 2021 Brighter to Participate in Aktiedagen Stockholm on May 4[th], 2021 30 Apr, 2021 Brighter presenterar på Aktiedagen Stockholm den 4 maj 2021 22 Apr, 2021 Klarläggande om beräkning av teckningskurs i Brighters teckningsoption TO 6 16 Apr, 2021 Change in Financial Calendar 16 Apr, 2021 Ändring i finansiell kalender 16 Apr, 2021 Analysguiden: Genombrottsorder på flera marknader 07 Apr, 2021 Sista dag för handel med BTU i Brighter AB 07 Apr, 2021 Last day of trading with Brighter BTU 31 Mar, 2021 Recalculation of warrants in series TO5 31 Mar, 2021 Omräkning av teckningsoptioner i serie TO5 21 Mar, 2021 Actiste® Mini receives market approval in the United Arab Emirates 21 Mar, 2021 Actiste® Mini erhåller marknadsgodkännande i Förenade Arabemiraten 26 Feb, 2021 Brighter AB (publ) Year-end report 2020 25 Feb, 2021 UNITEMISSION I BRIGHTER AB (PUBL) TECKNAD TILL CA 121 % - ÖVERTILLDELNING HAR NYTTJATS 18 Feb, 2021 Brighter signs 5-year distribution agreement for Actiste in Qatar 18 Feb, 2021 Brighter tecknar 5-årigt distributionsavtal avseende Actiste® i Qatar 12 Feb, 2021 Update of the financial calendar 12 Feb, 2021 Uppdatering av finansiell kalender 10 Feb, 2021 BRIGHTER AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR TILLÄGGSPROSPEKT 07 Feb, 2021 Change in Brighter’s management 07 Feb, 2021 Förändring i Brighters ledning 05 Feb, 2021 BRIGHTER AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR EU-TILLVÄXTPROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE UNITEMISSION 29 Jan, 2021 Brighter terminates its financing arrangement with Unwrap Finance and intends to streamline operations 29 Jan, 2021 Brighter avvecklar finansieringssamarbetet med Unwrap Finance och avser att renodla verksamheten 29 Jan, 2021 BRIGHTER AB (PUBL) GENOMFÖR UNITEMISSION OM INITIALT CA 117,8 MSEK 25 Jan, 2021 Brighter has received the remaining approval for consumables related to Actiste Service in KSA 25 Jan, 2021 Brighter har erhållit utestående godkännande för förbrukningsvaror kopplat till Actiste i Saudiarabien 25 Jan, 2021 Bulletin from EGM in Brighter AB (publ) 25 Jan, 2021 Kommuniké från extra bolagsstämma i Brighter AB (publ) 07 Jan, 2021 Brighters diabeteslösningar Actiste® och Actiste® Mini har erhållit marknadsgodkännande i Thailand 07 Jan, 2021 Brighter’s diabetes management devices Actiste® and Actiste® Mini receives market approval in Thailand 05 Jan, 2021 Förtydligande av information kring avtal i Nigeria och Ghana som publicerades 30 december 2020 05 Jan, 2021 Clarification of information regarding agreements for Nigeria and Ghana announced on 30 December 2020 30 Dec, 2020 Brighter tecknar 5-årigt avtal och erhåller initial order av Actiste® värd EUR 1,2 miljoner i Ghana 30 Dec, 2020 Brighter signs 5-year agreement and receives initial order for Actiste® worth EUR 1.2 Million in Ghana 30 Dec, 2020 Brighter signs 5-year agreement and receives initial order for Actiste® worth EUR 2.3 Million in Nigeria 30 Dec, 2020 Brighter tecknar 5-årigt avtal och erhåller initial order av Actiste® värd EUR 2,3 miljoner i Nigeria 28 Dec, 2020 Henrik Norström tar frivillig time-out från uppdraget som vd – Christer Trägårdh blir tillförordnad vd 23 Dec, 2020 Brighters vd delgiven brottsmisstanke av EBM 23 Dec, 2020 Notice of Extraordinary General Meeting in Brighter AB (publ) 23 Dec, 2020 Kallelse till extra bolagsstämma i Brighter AB (publ) 18 Dec, 2020 Actiste® Mini receives market approval in the Kingdom of Saudi Arabia 18 Dec, 2020 Actiste® Mini har erhållit marknadsgodkännande i Saudiarabien 10 Dec, 2020 Brighter carries out a directed share issue of c. SEK 33 million 10 Dec, 2020 Brighter genomför riktad nyemission om ca 33 MSEK 30 Nov, 2020 Valberedning för Brighter AB (publ) inför årsstämman 2021 30 Nov, 2020 Brighter’s Nomination Committee for the Annual Shareholders’ Meeting 2021 24 Nov, 2020 Truls Sjöstedt har nu officiellt avgått från styrelsen 24 Nov, 2020 Truls Sjöstedt has now officially left his Board assignment 20 Nov, 2020 Kommuniké från extra bolagsstämma i Brighter AB (publ) 20 Nov, 2020 Bulletin from Extraordinary General Meeting in Brighter AB (publ) 11 Nov, 2020 Brighter har nu erhållit samtliga utestående regulatoriska tillstånd i Förenade Arabemiraten kopplade till medicinsk utrustning 11 Nov, 2020 Brighter has now obtained all outstanding medical device regulatory approvals in the United Arab Emirates 09 Nov, 2020 Brighters banbrytande diabeteslösning Actiste® har erhållit marknadsgodkännande i Förenade Arabemiraten 09 Nov, 2020 Brighter’s pioneering diabetes management solution Actiste® receives market approval in the United Arab Emirates 06 Nov, 2020 Interim report July - September 2020 03 Nov, 2020 Kallelse till extra bolagsstämma i Brighter AB (publ) 03 Nov, 2020 Notice of Extraordinary General Meeting in Brighter AB (publ) 02 Nov, 2020 Brighters banbrytande diabeteslösning Actiste® har erhållit marknadsgodkännande i Saudiarabien 02 Nov, 2020 Brighter’s pioneering diabetes management solution Actiste® receives market approval in the Kingdom of Saudi Arabia 02 Nov, 2020 Christer Trägårdh is proposed as Chairman of Brighter’s Board of Directors – Sjöstedt steps down from the Board 02 Nov, 2020 Christer Trägårdh föreslås till styrelseordförande för Brighter – Sjöstedt kliver ur styrelsen 13 Oct, 2020 Analysguiden: "Nära förestående myndighetsgodkännanden" 01 Oct, 2020 Brighter's subsidiary Camanio has won a nationwide framework agreement with SALAR for care alarms in Sweden 01 Oct, 2020 Brighters dotterbolag Camanio har vunnit rikstäckande ramavtal med SKR för trygghetslarm i Sverige 15 Sep, 2020 Brighter tillförs 21 MSEK genom riktad nyemission 15 Sep, 2020 Brighter receives SEK 21 million from a directed share issue 15 Sep, 2020 Brighter tillförs SEK 21,7 miljoner genom nyttjande av teckningsoptioner 15 Sep, 2020 Brighter receives SEK 21.7 million from exercise of TO4 warrants 31 Aug, 2020 Interim report April - June 2020 05 Aug, 2020 Sofia Landström lämnar sin styrelseplats 05 Aug, 2020 Sofia Landström resigns as board member 31 Jul, 2020 Kommuniké från bolagsstämma i Brighter AB (publ) den 31 juli 2020 31 Jul, 2020 Bulletin from the Extraordinary General Meeting in Brighter AB (publ) on July 31 2020 31 Jul, 2020 Nytt förslag på styrelseordförande presenteras längre fram 31 Jul, 2020 A new proposal for the Chairman of the Board will be presented later 30 Jul, 2020 The Extraordinary General Meeting will take a stand on a new proposal for the Chairman of the Board 30 Jul, 2020 Extrastämman kommer att få ta ställning till nytt förslag på styrelseordförande 28 Jul, 2020 Brighters valberedning föreslår ny styrelse och styrelseordförande 28 Jul, 2020 The Nomination Committee's proposal for the new Board of Directors and Chairman of the Board 20 Jul, 2020 Brighter initiates partnership and delivers Actiste to The Provincial Government of West Java in Indonesia 20 Jul, 2020 Brighter inleder samarbete och levererar Actiste till provinsregeringen för Västra Java i Indonesien 14 Jul, 2020 NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN BRIGHTER AB (PUBL) 14 Jul, 2020 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIGHTER AB (PUBL) 13 Jul, 2020 Changes in Brighter’s board 13 Jul, 2020 Förändringar i Brighters styrelse 07 Jul, 2020 Brighter expands its product portfolio – has obtained CE marking for the new device “Actiste® Mini” 07 Jul, 2020 Brighter utökar produktportföljen – har erhållit CE-märke för nya produkten ”Actiste® Mini” 26 Jun, 2020 Brighter's Chairman Truls Sjöstedt has been released 26 Jun, 2020 Brighters styrelseordförande Truls Sjöstedt frisläppt 25 Jun, 2020 Two newly appointed board members resign from Brighter’s Board of Directors 25 Jun, 2020 Två nytillträdda styrelsemedlemmar avsäger sig styrelseuppdrag för Brighter 24 Jun, 2020 Polisförhör med styrelseordförande 15 Jun, 2020 Bulletin from the Annual General Meeting in Brighter AB (publ) on 15 June 2020 15 Jun, 2020 Kommuniké från årsstämma i Brighter AB (publ) den 15 juni 2020 01 Jun, 2020 Valberedningens förslag till styrelse och justerat förslag inför årsstämman 2020 01 Jun, 2020 The Nomination Committee's proposal for the Board of Directors and adjusted proposal for the Annual General Meeting 2020 13 May, 2020 Kallelse till Årsstämma i Brighter AB (Publ) 13 May, 2020 Notice of Annual General Meeting in Brighter AB (publ) 08 May, 2020 Brighter postpones the Annual General Meeting to June 15 08 May, 2020 Brighter flyttar fram årsstämman till 15 juni 06 May, 2020 Brighter tillförs SEK 9,2 miljoner genom nyttjande av teckningsoptioner 06 May, 2020 Brighter receives SEK 9,2 million through exercise of warrants 30 Apr, 2020 Interim report January - March 2020 16 Apr, 2020 Brighters årsredovisning för 2019 är nu publicerad 25 Mar, 2020 Brighter postpones the Annual General Meeting to June 10, 2020 25 Mar, 2020 Brighter skjuter upp årsstämman till 10 juni 2020 27 Feb, 2020 Interim report October - December 2019 18 Feb, 2020 Brighters valberedning inför årsstämman 2020 18 Feb, 2020 Brighter’s nomination committee for the Annual General Meeting 2020 04 Feb, 2020 Sista dag för handel med BTA i Brighter AB. 04 Feb, 2020 Last day of trading with Brighter BTA 31 Jan, 2020 Brighter tillträder förvärvet av Nectarine Health 31 Jan, 2020 The acquisition of Nectarine Health has now been finalized 22 Jan, 2020 Brighter completes the acquisition of Nectarine Health 22 Jan, 2020 Brighter slutför förvärv av Nectarine Health 17 Jan, 2020 Brighter i diskussioner om att förvärva Nectarine Health för att optimera AI- och IoT-vårdlösningar 17 Jan, 2020 Brighter is in discussions to acquire Nectarine Health to optimize AI and IoT care solutions 15 Jan, 2020 Recalculation of warrants in series TO5 15 Jan, 2020 Omräkning av teckningsoptioner i serie TO5 14 Jan, 2020 99.54 percent subscription rate in Brighter's rights issue – corresponding to SEK 191 million 14 Jan, 2020 Brighters emission tecknad till 99,54 procent – bolaget tillförs 191 MSEK 12 Dec, 2019 Brighter offentliggör prospekt avseende företrädesemission 12 Dec, 2019 The prospectus for Brighter’s rights issue is now available 12 Dec, 2019 Changes in the offering 12 Dec, 2019 Förändringar av emissionserbjudandet 11 Dec, 2019 The Board of Directors of Brighter fully subscribes to the Benefit Issue 11 Dec, 2019 Styrelsen i Brighter tecknar fullt i Förmånsemissionen 06 Dec, 2019 The prospectus will be published week 50 06 Dec, 2019 Prospekt publiceras vecka 50 06 Dec, 2019 Analysguiden: Intervju om förmånsemission- "En konstruktion som gynnar aktieägarna" 02 Dec, 2019 Brighter's Executive Chairman and the CEO subscribe fully to the Benefit Issue 02 Dec, 2019 Brighters styrelseordförande och vd tecknar fullt i Förmånsemissionen 29 Nov, 2019 Finansieringsavtalet med Winance avslutas 29 Nov, 2019 The financing agreement with Winance is being terminated 29 Nov, 2019 The prospectus will be published week 49 29 Nov, 2019 Prospekt publiceras vecka 49 22 Nov, 2019 Management and key personnel invest SEK 19.2 million in Brighter through a directed share issue 22 Nov, 2019 Ledning och nyckelpersoner investerar 19,2 MSEK i Brighter genom riktad nyemission 21 Nov, 2019 Brighter invests in a digital healthcare provider and initiates partnership for digital health services 21 Nov, 2019 Brighter investerar i digital vårdgivare och ingår samarbetsavtal kring digitala vårdtjänster 20 Nov, 2019 Omräkning av teckningsoptioner i serie TO3, TO4 och TO5 med anledning av Brighters förmånsemission 20 Nov, 2019 Recalculation of warrants in series TO3, TO4 and TO5 due to Brighter’s benefit issue 18 Nov, 2019 Brighter accelererar kommersialiseringen av Actiste och genomför en företrädesemission utan handel med teckningsrätter på motsvarande cirka 192 MSEK 18 Nov, 2019 Brighter accelerates the commercialization of Actiste and carries out a rights issue – without trading of subscription rights – of approximately SEK 192 million 11 Nov, 2019 Decisions from the Extraordinary General Meeting of Brighter AB (publ) on 11 November 2019. 11 Nov, 2019 Kommuniké från extra bolagsstämma i Brighter AB (publ) den 11 november 2019. 31 Oct, 2019 Analysguiden: Intervju efter Q3 25 Oct, 2019 Interim report July - September 2019. 23 Oct, 2019 Brighter kallar till extra bolagsstämma. 23 Oct, 2019 Brighter calls for an Extraordinary General Meeting. 23 Oct, 2019 The Board of Directors of Brighter calls an Extraordinary General Meeting and proposes that the Meeting decides on a directed new issue. 23 Oct, 2019 Styrelsen för Brighter kallar till extra bolagsstämma och föreslår att stämman beslutar om riktad nyemission. 14 Oct, 2019 Brighter acquires Camanio AB and decides on a non-cash issue. 14 Oct, 2019 Brighter tillträder förvärvet av Camanio AB och beslutar om apportemission. 11 Oct, 2019 Brighter överlåter sin andel i Camanio Care AB (publ) till närstående bolag. 11 Oct, 2019 Brighter sells its stake in Camanio Care AB (publ) to related parties. 29 Sep, 2019 Brighter ingår aktieöverlåtelseavtal med Camanio Care om förvärv av Camanio Cares dotterbolag. 29 Sep, 2019 Brighter enters into a share purchase agreement with Camanio Care on the acquisition of Camanio Care’s subsidiary. 25 Sep, 2019 Brighter will publish its Q3 report 2019 earlier than previously announced. 25 Sep, 2019 Brighter tidigarelägger publicering av tredje kvartalets delårsrapport till den 25 oktober 2019. 08 Sep, 2019 Brighter intends to acquire Camanio Care's subsidiary and sell its holding in Camanio Care. 08 Sep, 2019 Brighter avser att förvärva Camanio Cares dotterbolag samt att avyttra sitt innehav i Camanio Care. 06 Sep, 2019 Analysguiden: Intervju efter CE-godkännande 05 Sep, 2019 Brighter genomför riktad nyemission om 35.4 MSEK. 05 Sep, 2019 Brighter carries out a directed share issue of SEK 35.4 M. 03 Sep, 2019 Actiste – världens första kompletta IoT-enhet för monitorering och behandling av diabetes – har erhållit marknadsgodkännande (CE-märke). 03 Sep, 2019 Actiste – world’s first unified IoT diabetes care device – has received market approval (CE mark). 28 Aug, 2019 Interim report April - June 2019. 12 Jul, 2019 Brighter carries out a directed share issue of SEK 5 M. 12 Jul, 2019 Brighter genomför riktad emission om 5 MSEK. 10 Jul, 2019 Brighter genomför riktad emission om 10,8 MSEK genom kvittning och kontant. 10 Jul, 2019 Brighter carries out a directed share issue of SEK 10.8 M through set-off and cash. 28 Jun, 2019 Första dagen för handel med BRIG TO5. 28 Jun, 2019 First day of trading with BRIG TO5. 24 Jun, 2019 Brighter carries out a directed share issue of SEK 24.3 M through set-off and cash. 24 Jun, 2019 Brighter genomför riktad emission om 24,3 MSEK genom kvittning och kontant. 19 Jun, 2019 Brighter har erhållit ISO 13485-certifiering. 19 Jun, 2019 Brighter has received ISO 13485 certification. 05 Jun, 2019 Complete and final terms for BRIG TO5 warrants and the Winance investment have been published. 29 May, 2019 Lösenpris för BRIG TO5. 29 May, 2019 BRIG TO5 Warrant Exercise Price. 28 May, 2019 Single-family office invests 15 MEUR in Brighter through directed share issues. 28 May, 2019 Single-family office investerar 15 MEUR i Brighter genom riktade nyemissioner. 22 May, 2019 Interim report January - March 2019. 09 May, 2019 Henrik Norström har utsetts till ny VD för Brighter AB. 09 May, 2019 Henrik Norström appointed as new CEO of Brighter AB. 09 May, 2019 Kommuniké från årsstämman i Brighter AB. 09 May, 2019 Bulletin from the AGM in Brighter AB. 29 Apr, 2019 New location for the AGM 2019. 29 Apr, 2019 Ny plats för årsstämma 2019. 25 Apr, 2019 Brighter publicerar årsredovisning för 2018. 17 Apr, 2019 Nytt datum för publicering av årsredovisning. 17 Apr, 2019 New date for the publication of the annual report. 17 Apr, 2019 Correction: Additional information on the directed share issue. 17 Apr, 2019 Rättelse: Ytterligare information om den riktade nyemissionen. 16 Apr, 2019 Additional information on the directed share issue. 16 Apr, 2019 Ytterligare information om den riktade nyemissionen. 10 Apr, 2019 Nya styrelseledamöter investerar 9,6 MSEK i Brighter genom riktad nyemission. 10 Apr, 2019 New board members invest SEK 9.6 million in Brighter through a directed share issue. 10 Apr, 2019 Förändring i ledning och styrelse. 10 Apr, 2019 Official notification of the annual general meeting. 10 Apr, 2019 Change in Management and Board of Directors. 10 Apr, 2019 Kallelse till årsstämma. 08 Apr, 2019 Brighter receives 10 MSEK from directed share issue. 08 Apr, 2019 Brighter har tillförts 10 MSEK genom riktad nyemission. 26 Mar, 2019 Nytt datum för publicering av årsredovisning. 26 Mar, 2019 New date for the publication of the annual report. 25 Mar, 2019 Brighter har tillförts 10 MSEK genom riktad nyemission. 25 Mar, 2019 Brighter receives 10 MSEK from directed share issue. 18 Mar, 2019 Brighter tillförs 2,6 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 18 Mar, 2019 Brighter receives SEK 2,6M through exercise of warrants. 04 Mar, 2019 Brighter genomför riktad nyemission om upp till 20 MSEK. 04 Mar, 2019 Brighter carries out a directed share issue of up to SEK 20 million. 28 Feb, 2019 Information from Brighter’s management. 28 Feb, 2019 Information från Brighters ledning. 27 Feb, 2019 Interim report October-December 2018. 11 Feb, 2019 Klargörande – Förenade Arabemiratens uttalanden om att lansera Brighters diabetestjänst Actiste. 11 Feb, 2019 Clarification – UAE statements on launching Brighter’s diabetes service Actiste. 02 Jan, 2019 Brighter kallar på en nionde och sista tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 02 Jan, 2019 Brighter draws down the ninth and final tranche under the financing agreement with L1 Capital and issues additional free warrants to its shareholders. 13 Dec, 2018 Brighter’s nomination committee for the Annual General Meeting 2019. 13 Dec, 2018 Brighters valberedning inför årsstämman 2019. 15 Nov, 2018 Interim report July-September 2018. 07 Nov, 2018 Brighter kallar på en åttonde tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 07 Nov, 2018 Brighter draws down the eighth tranche under the financing agreement with L1 Capital and issues additional free warrants to its shareholders. 07 Nov, 2018 Brighter receives SEK 0.8 M through exercise of warrants. 07 Nov, 2018 Brighter tillförs 0,8 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 03 Oct, 2018 Brighter receives SEK 29M from the company's management, board and key personnel. 03 Oct, 2018 Brighter har nu tillförts 29 MSEK genom bolagets ledning, styrelse och nyckelpersoner. 19 Sep, 2018 Actistes companion-applikationer och The Benefit Loop har nu CE-certifierats. 19 Sep, 2018 The Actiste companion applications and The Benefit Loop are now CE certified. 19 Sep, 2018 Brighter tillförs 2,9 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 19 Sep, 2018 Brighter strengthens its financing with SEK 2,9M through exercise of warrants. 03 Sep, 2018 Brighter beräknas tillföras 29 MSEK genom ledning och nyckelpersoners incitamentsprogram. 03 Sep, 2018 Brighter's management and key personnel incentive programs are expected to strengthen the company’s financing with SEK 29M. 27 Aug, 2018 Brighter och AFAQ har etablerat bolag i Förenade Arabemiraten. 27 Aug, 2018 Brighter and AFAQ have established a corporation in the UAE. 24 Aug, 2018 Interim report April-June 2018. 24 Aug, 2018 Conversion of warrants series 2014 and 2015. 24 Aug, 2018 Omräkning av teckningsoptioner serie 2014 och 2015. 16 Aug, 2018 Brighter offentliggör prismålbild för Actiste. 16 Aug, 2018 Brighter announces Actiste pricing. 08 Aug, 2018 The European Patent Office intend to grant Brighter’s patent for AI-powered monitoring of medical devices. 08 Aug, 2018 European Patent Office avser att bevilja Brighters patent för AI-stödd övervakning av medicinteknisk utrustning. 01 Aug, 2018 Brighter kallar på en sjunde tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 01 Aug, 2018 Brighter draws down the seventh tranche under the financing agreement with L1 Capital and issues additional free warrants to its shareholders. 06 Jul, 2018 Brighters styrelse har beslutat att inleda processen för en ansökan att notera bolaget på reglerad marknad. 06 Jul, 2018 Brighter's Board of Directors has decided to initiate the process to apply for listing its shares on a regulated market. 03 Jul, 2018 Brighter och AFAQ inleder partnerskap för att lansera Actiste i GCC. 03 Jul, 2018 Brighter and AFAQ initiate partnership to launch Actiste in the GCC. 29 Jun, 2018 Brighter AB byter Certified Adviser. 25 Jun, 2018 Brighter förhandlar med sydostasiatiska läkemedelsproducenter. 21 Jun, 2018 Brighter breddar försäljningskanaler för Actiste i Thailand. 20 Jun, 2018 Brighter förhandlar med indonesiska försäljningspartner. 16 May, 2018 Communication from the AGSM of Brighter AB (publ). 16 May, 2018 Kommuniké från årsstämma i Brighter AB (publ). 15 May, 2018 Brighter Interim report January-March 2018: Momentum towards Actiste delivery continues. 15 May, 2018 Delårsrapport januari-mars 2018: Arbetet mot Actiste-leverans fortsätter. 14 May, 2018 Brighter draws down the sixth tranche under the financing agreement with L1 Capital and issues additional free warrants to its shareholders. 14 May, 2018 Brighter kallar på en sjätte tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 09 May, 2018 Brighter tillförs 0,9 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 09 May, 2018 Brighter strengthens its financing with 0,9 MSEK through exercise of warrants. 18 Apr, 2018 Brighters årsredovisning 2017 publiceras 23 april. 18 Apr, 2018 Catarina Ihre proposed as a new member of Brighter's Board of Directors. 18 Apr, 2018 Catarina Ihre föreslås till Brighters styrelse. 18 Apr, 2018 Official notification of the annual general meeting. 18 Apr, 2018 Kallelse till årsstämma. 16 Apr, 2018 Barbro Fridén proposed as new Chairman of Brighter’s Board. 16 Apr, 2018 Barbro Fridén föreslås bli ny styrelseordförande i Brighter. 05 Apr, 2018 Brighter strengthens its financing with 672 TSEK through exercise of warrants. 05 Apr, 2018 Brighter tillförs 672 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 26 Mar, 2018 Brighter och FRISQ inleder samarbete för att stärka den digitala infrastrukturen i vården. 26 Mar, 2018 Brighter and FRISQ initiate partnership to strengthen the infrastructure for digital healthcare. 23 Mar, 2018 Brighters year-end report 2017. 23 Mar, 2018 Brighters bokslutskommuniké 2017. 22 Mar, 2018 Uppdatering om CE-certifieringsprocessen för Actiste. 22 Mar, 2018 Update on the Actiste CE certification process. 12 Mar, 2018 Brighter kallar på en femte tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 09 Mar, 2018 Brighter anställer Petra Kaur som marknads- & kommunikationschef. 14 Feb, 2018 Nytt datum för publicering av bokslutskommuniké och uppdaterad finansiell kalender. 14 Feb, 2018 New date for publication of year-end results and updated financial calendar. 02 Feb, 2018 The European Patent Office has granted Brighter's patent application. 02 Feb, 2018 European Patent Office har beviljat Brighters patentansökan. 22 Jan, 2018 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 22 Jan, 2018 Change in number of shares in Brighter AB. 21 Dec, 2017 Brighter visar nyproducerad Actiste i ny video. 21 Dec, 2017 Brighter showcases complete Actiste in new video. 20 Dec, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 20 Dec, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 19 Dec, 2017 Brighter signs logistics agreement with Speed Group. 19 Dec, 2017 Brighter tecknar logistikavtal med Speed Group. 14 Dec, 2017 Brighter kallar på en fjärde tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 14 Dec, 2017 Brighter draws down the fourth tranche under the financing agreement with L1 Capital and issues additional free warrants to its shareholders. 13 Dec, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 13 Dec, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 13 Dec, 2017 Arkessa, Brighter, Ericsson och Gemalto ingår partnerskap om global uppkoppling för diabeteslösningen Actiste. 13 Dec, 2017 Arkessa, Brighter, Ericsson and Gemalto partner to provide global connectivity solutions for Actiste. 05 Dec, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 05 Dec, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 24 Nov, 2017 Brighter publishes interim information Jan-Sep 2017. 24 Nov, 2017 Brighter publicerar delårsredogörelse jan-sep 2017. 23 Nov, 2017 The Swedish Patent and Registration Office intends to grant Brighter's patent application. 23 Nov, 2017 Patent- och registreringsverket avser att bevilja Brighters patentansökan. 23 Nov, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 23 Nov, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 13 Nov, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 13 Nov, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 07 Nov, 2017 Brighter draws down the third tranche under the financing agreement with L1 Capital and issues additional free warrants to its shareholders. 07 Nov, 2017 Brighter kallar på en tredje tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 06 Nov, 2017 Brighter rekryterar CFO för framtida tillväxt och investerarrelationer. 06 Nov, 2017 Brighter recruits CFO for upcoming growth phase and investor relations. 30 Oct, 2017 Brighter tillförs 5,3 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 30 Oct, 2017 Brighter strengthens its financing with 5.3 MSEK through exercise of warrants. 12 Oct, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 12 Oct, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 11 Oct, 2017 First exercise period of Brighter Warrants TO3, October 11 to 25, 2017. 11 Oct, 2017 Första inlösenperiod för optioner TO3 i Brighter, 11-25 oktober 2017. 06 Oct, 2017 Trading in warrants series TO4 2017/2020 commences on October 13, 2017. 06 Oct, 2017 Handel med teckningsoptioner serie TO4 2017/2020 inleds den 13 oktober 2017. 29 Sep, 2017 Beslut från extra bolagsstämma i Brighter AB. 28 Sep, 2017 Ny avstämningsdag för utdelning av gratis optioner. 28 Sep, 2017 New record date for the distribution of free warrants. 26 Sep, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 26 Sep, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 25 Sep, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 25 Sep, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 14 Sep, 2017 Notice of extraordinary shareholders meeting. 14 Sep, 2017 Kallelse till extra bolagsstämma. 11 Sep, 2017 Brighter kallar på en andra tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 11 Sep, 2017 Brighter draws down the second tranche under the financing agreement with L1 Capital and issues additional free warrants to its shareholders. 01 Sep, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 01 Sep, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 25 Aug, 2017 Brighter publicerar halvårsrapport 2017. 25 Aug, 2017 Brighter Half-year report 2017. 23 Aug, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 23 Aug, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 22 Aug, 2017 Brighter's main patent has been approved by United States Patent and Trademark Office. 22 Aug, 2017 Brighters huvudpatent har beviljats i USA. 15 Aug, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 15 Aug, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 14 Aug, 2017 Settling with former development partner. 14 Aug, 2017 Förlikar med före detta utvecklingspartner. 07 Aug, 2017 Brighter stärker finansiering inför höstens produktlansering. 07 Aug, 2017 Brighter strengthens funding for autumn product launch. 03 Aug, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 03 Aug, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 24 Jul, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 24 Jul, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 18 Jul, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 18 Jul, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 13 Jul, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 13 Jul, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 27 Jun, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 27 Jun, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 16 Jun, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 16 Jun, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 09 Jun, 2017 Kommuniké från årsstämma i Brighter AB (publ). 09 Jun, 2017 Communication from the AGSM of Brighter AB. 26 May, 2017 Trading in warrants series TO3 2017/2020 commences on May 29, 2017. 26 May, 2017 Handel med teckningsoptioner serie TO3 2017/2020 inleds den 29 maj 2017. 19 May, 2017 Brighter interim information January - March 2017. 19 May, 2017 Delårsredogörelse januari – mars 2017. 19 May, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 19 May, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 16 May, 2017 Brighter selects AIS & Ericsson to launch the diabetes solution Actiste in Thailand. 16 May, 2017 Brighter väljer AIS & Ericsson för lansering av diabeteslösningen Actiste i Thailand. 15 May, 2017 Brighter subscribes in whole to Camanio Care's rights issue for China expansion. 15 May, 2017 Brighter tecknar fullt i Camanio Cares nyemission inför Kinaexpansion. 11 May, 2017 Kallelse till Årsstämma i Brighter AB. 11 May, 2017 Official notification of the annual general meeting. 08 May, 2017 Ny avstämningsdag för utdelning av gratis optioner. 08 May, 2017 New record date for the distribution of free warrants. 05 May, 2017 Change in number of shares in Brighter AB. 05 May, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 26 Apr, 2017 Brighter säkrar finansiering om upp till 100 MSEK för lansering av Actiste och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 26 Apr, 2017 Brighter secures external financing of up to SEK 100 million to support the launch of Actiste® and issues free warrants to its shareholders. 04 Apr, 2017 Brighter ingår partnerskap med Indonesia Mampu för att bekämpa diabetes i Indonesien. 04 Apr, 2017 Brighter partners with Indonesia Mampu to fight diabetes in Indonesia. 24 Feb, 2017 Brighters bokslutskommuniké 2016. 24 Feb, 2017 Brighter Year End Report 2016. 20 Feb, 2017 Brighter sluter avtal med Sonat för global logistiklösning. 20 Feb, 2017 Brighter signs agreement with Sonat for global logistics solution. 05 Jan, 2017 Correction of previously published press release “Record date for distribution of shares in Camanio Care to Brighters shareholders has been set” 05 Jan, 2017 Rättelse av pressmeddelandet ”Avstämningsdag för utdelning av aktier i Camanio Care AB till Brighters aktieägare fastställd” 05 Jan, 2017 Avstämningsdag för utdelning av aktier i Camanio Care AB till Brighters aktieägare fastställd. 05 Jan, 2017 Record date for distribution of shares in Camanio Care to Brighters shareholders has been set. 16 Dec, 2016 Decisions of the Extraordinary General Meeting of Brighter AB. 16 Dec, 2016 Beslut från extra bolagsstämma i Brighter AB. 30 Nov, 2016 Brighter signs agreement to launch the diabetes solution Actiste in Indonesia. 30 Nov, 2016 Brighter sluter avtal för lansering av diabeteslösningen Actiste i Indonesien. 25 Nov, 2016 Interim information January - September 2016. 25 Nov, 2016 Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2016. 16 Nov, 2016 Camanio Care AB säkrar kapitaltillskott om 9,4 MSEK inför notering genom riktad emission av units. 16 Nov, 2016 Notice of Extraordinary Shareholders Meeting. 16 Nov, 2016 Kallelse till extra bolagsstämma. 25 Oct, 2016 Brighter merges the jDome business with Bestic and plans a public listing as an independent company. 25 Oct, 2016 Brighter fusionerar jDome-verksamheten med Bestic och planerar notering som fristående bolag. 12 Oct, 2016 Rättelse av pressmeddelandet "Brighter genomför riktad nyemission om 11,2 MSEK." 12 Oct, 2016 Brighter wins arbitration case against former development partner. 12 Oct, 2016 The Swedish Patent and Registration Office grants Brighter’s patent application. 12 Oct, 2016 Skiljedom avgjord – Brighter får rätt mot före detta utvecklingspartner. 12 Oct, 2016 Patent- och registreringsverket utökar Brighters patentskydd. 11 Oct, 2016 Rättelse av pressmeddelandet "Brighter genomför riktad nyemission om 11,2 MSEK." 11 Oct, 2016 Brighter genomför riktad nyemission om 11,2 MSEK. 04 Oct, 2016 Rättelse av pressmeddelandet "Brighter får genombrottsorder avseende jDome BikeAround i Danmark" 04 Oct, 2016 Brighter får genombrottsorder avseende jDome BikeAround i Danmark. 04 Oct, 2016 Brighter receives breakthrough order regarding jDome BikeAround in Denmark. 26 Aug, 2016 Brighter publicerar halvårsrapport 2016. 26 Aug, 2016 Brighter i slutförhandlingar med mobiloperatörer i Thailand och Indonesien. 26 Aug, 2016 Brighter publicerar halvårsrapport 2016 19 Jul, 2016 Brighter’s private placement to offset loans has now been registered. 19 Jul, 2016 Brighter’s share issue regarding the acquisition of the company behind jDome BikeAround has now been registered. 19 Jul, 2016 Brighters nyemission avseende återbetalning av lån har nu registrerats. 19 Jul, 2016 Brighters apportemission avseende förvärv av bolaget bakom jDome BikeAround har nu registrerats. 07 Jul, 2016 Brighter och Sanmina inleder samarbete för produktionen av Actiste. 07 Jul, 2016 Brighter teams up with Sanmina to manufacture Actiste. 01 Jul, 2016 Brighter and Telia sign agreement for subscription services for the Actiste diabetes solution. 01 Jul, 2016 Brighter och Telia sluter avtal om abonnemangstjänster för diabeteslösningen Actiste. 22 Jun, 2016 Brighter acquires last outstanding shares in the company behind jDome BikeAround. 22 Jun, 2016 Brighter förvärvar de sista aktierna i bolaget bakom jDome BikeAround. 22 Jun, 2016 Brighter implements offset of all loans raised at the share issue in April 2016 through a private placement. 22 Jun, 2016 Brighter genomför kvittning av de lån som upptogs vid den riktade emissionen i april 2016 genom en riktad nyemission. 08 Jun, 2016 Brighter säkerställer alla rättigheter i patenttvist – Hotswap avstår alla anspråk på äganderätten. 08 Jun, 2016 Brighter ensures all the rights in the patent dispute - Hotswap waives all claims to ownership. 20 May, 2016 Brighter publicerar delårsredogörelse januari - mars 2016. 20 May, 2016 Interim information jan-mar 2016 has been published. 19 May, 2016 Brighter AB (publ) held its AGM on 2016-05-17. 19 May, 2016 Brighter AB (publ) har 2016-05-17 hållit årsstämma. 13 May, 2016 Brighters nyemission registrerad. 13 May, 2016 Brighter’s Private Placement of shares registered. 12 May, 2016 Brighter inleder samarbete med Silviahemmet. 09 May, 2016 Brighter recruits expert to support the development and launch of Actiste. 09 May, 2016 Brighter värvar expert för att stödja utvecklingen och lanseringen av Actiste. 29 Apr, 2016 Brighter publicerar årsredovisning för 2015. 27 Apr, 2016 Brighter completes private placement of SEK 10.5 million and takes up a loan of SEK 10.5 million. 27 Apr, 2016 Brighter genomför riktad nyemission om 10,5 MSEK samt tar upp lån om 10,5 MSEK. 19 Apr, 2016 Notice of the annual general meeting. 19 Apr, 2016 Kallelse till årsstämma. 18 Apr, 2016 Brighter utökar försäljningen av jDome – expanderar till Norge. 31 Mar, 2016 Bokslutskommuniké 2015. 18 Mar, 2016 Brighter öppnar nytt kundsegment för jDome. 19 Feb, 2016 Actiste formellt registrerat som varumärke. 18 Feb, 2016 Warrants TO1 and TO2 are now registered with the Swedish Companies Registration Office. 18 Feb, 2016 Optionerna TO1 och TO2 har nu registrerats hos Bolagsverket. 11 Feb, 2016 Brighter senarelägger bokslutskommuniké till 31 mars 2016. 01 Feb, 2016 Brighter tillförs 11,4 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 20 Jan, 2016 Brighter förhandlar om avtal med 5 mobiloperatörer. 12 Jan, 2016 Teckningsperioden för Brighter AB:s (publ) teckningsoptioner TO 1 och TO 2 pågår. 05 Jan, 2016 Information om Brighter AB:s (publ) teckningsoptioner - Teckningsperioden inleds idag. 30 Dec, 2015 Brighter AB (publ) meddelar prissättningen för TO 1 och TO 2. 11 Dec, 2015 Brighter hävdar bättre rätt i patenttvist mot HotSwap. 10 Dec, 2015 Brighters försäljning av jDome® ökar med 200 procent. 10 Dec, 2015 Brighter sales of jDome® increases by 200 percent. 01 Dec, 2015 Rättelse i Delårsredogörelse jan-sep 2015. 30 Nov, 2015 Delårsredogörelse januari - september 2015. 30 Nov, 2015 Interim Information. January - September 2015. 30 Nov, 2015 Omräkning av teckningsoptioner Serie 2011 och 2013. 30 Nov, 2015 Conversion of warrants Series 2011 and 2013. 23 Nov, 2015 ”Brighter One” blir ”Actiste™” 22 Oct, 2015 Stark försäljningsökning av Brighters jDome-produkter 03 Jul, 2015 Brighter lanserar mobiltjänsten Go Diabetes
Read more
Show more

Hide

Non-regulatory press releases


30 Sep, 2022 Brighter renews contract with Arkessa for more cost-efficiency and better connectivity solutions in key markets 30 Sep, 2022 Brighter förnyar kontrakt med Arkessa för ökad kostnadseffektivitet och bättre datakommunikationslösningar på nyckelmarknader 30 Sep, 2022 The last day of the subscription period in Brighter’s rights issue is today, September 30 30 Sep, 2022 Sista dagen av teckningsperioden i Brighters företrädesemission är idag, den 30 september 28 Sep, 2022 Members of the board of directors and executive management subscribe in ongoing rights issue 28 Sep, 2022 Medlemmar i styrelse och ledning tecknar i pågående företrädesemission 27 Sep, 2022 Enligt tidigare kommunikation har Brighters dotterbolag Nectarine Health idag lämnat in ansökan om företagsrekonstruktion 27 Sep, 2022 As previously communication, Brighter's subsidiary Nectarine Health has now submitted an application for corporate restructuring 26 Sep, 2022 Swedish Economic Crime Authority (EBM) files charges against founder Truls Sjöstedt and ex-CEO Henrik Norström. Due to crimes now charged, EBM must also seek to levy a fine against Brighter. 26 Sep, 2022 Ekobrottsmyndigheten väcker åtal mot grundaren Truls Sjöstedt och tidigare VD Henrik Norström; Till följd av de brott som dessa står åtalade för måste EBM även yrka för företagsbot mot Brighter 16 Sep, 2022 The subscription period in Brighter’s rights issue starts today 16 Sep, 2022 Teckningsperioden i Brighters företrädesemission inleds idag 10 Aug, 2022 Korrigering av Pressrelease angående Inbjudan till telefonkonferens i samband med Brighters Q2-rapport 10 Aug, 2022 Correction to Invitation to Brighter's Q2 2022 Conference Call 10 Aug, 2022 Invitation to Brighter's Q2 2022 Conference Call 10 Aug, 2022 Inbjudan till telefonkonferens i samband med Brighters Q2-rapport 02 Aug, 2022 Brighter’s Actiste® erhåller typgodkännande för telekommunikation i Förenade Arabemiraten. 02 Aug, 2022 Brighter’s Actiste® Receives Telecommunication Type Approval in the United Arab Emirates 21 Jul, 2022 Brighter receives final approvals for pilot research with insulin-treated diabetes patients in the UAE 21 Jul, 2022 Brighter erhåller etiskt godkännande i Förenade Arabemiraten gällande pilotstudie med insulinbehandlade diabetespatienter 27 Jun, 2022 CEO Comment June 2022 – Several Accomplishments & Positive Progress 23 Jun, 2022 New opportunities for Brighter in the Kingdom of Saudi Arabia 23 Jun, 2022 Nya möjligheter för Brighter i Saudiarabien 14 Jun, 2022 Första patienten har blivit ordinerad Actiste®-lösningen i Qatar 14 Jun, 2022 The first patient is prescribed the Actiste[®] solution in Qatar 13 Jun, 2022 Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO7 är idag, den 13 juni 2022 13 Jun, 2022 The last day of trading with the warrants of series TO7 is today, June 13, 2022 09 Jun, 2022 Styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare avser nyttja teckningsoptioner av serie TO7 09 Jun, 2022 Members of the executive management and the Board of Directors intend to exercise warrants of series TO7 01 Jun, 2022 Första patienten rekryterad till Actiste®-studien i Storbritannien 01 Jun, 2022 First patient recruited for the Actiste® study in the United Kingdom 20 May, 2022 Mangold Insight publicerar sin andra analys av Brighter 20 May, 2022 Mangold Insight publishes its second analysis of Brighter 22 Apr, 2022 Inbjudan till telefonkonferens i samband med Brighters Q1 rapport 22 Apr, 2022 Invitation to Brighter's Q1 2022 Conference Call 31 Mar, 2022 Brighters dotterbolag Nectarine Health tecknar avtal gällande användartest med JRW Services i USA. 31 Mar, 2022 Brighter's subsidiary Nectarine Health signs a user trial agreement with JRW Services in the U.S. 29 Mar, 2022 Brighters dotterbolag Nectarine Health tecknar avtal med Dynamark Monitoring Inc för upphandling av personliga räddningstjänster för Nectarine Health™ at Home. 29 Mar, 2022 Brighter's subsidiary Nectarine Health signs agreement with Dynamark Monitoring Inc to procure personal emergency response services for Nectarine Health™ at Home. 21 Mar, 2022 Brighter announces commercial launch and availability of Actiste® in Qatar. 21 Mar, 2022 Kommersiell lansering av Brighters Actiste® inleds i Qatar 15 Mar, 2022 Brighter tecknar avsiktsavtal med Emirates Health Services i Förenade Arabemiraten 15 Mar, 2022 Brighter signs a Memorandum of Understanding with Emirates Health Services in the UAE 11 Mar, 2022 Brighter presenterar på Aktiedagen Stockholm den 15 mars 2022 03 Mar, 2022 Brighter in Qatar talking about how data insights can be used to improve diabetes care in the public sector 03 Mar, 2022 Brighter besöker Qatar och diskuterar hur datainsikter kan användas för att förbättra diabetesvården i den offentliga sektorn 17 Feb, 2022 Invitation to Brighter's Year End 2021 Conference Call 17 Feb, 2022 Inbjudan till telefonkonferens i samband med bokslutskommuniké för 2021 10 Feb, 2022 Brighter levererar Actiste®-enheter och förbrukningsvaror till Salford Royal Hospital i Storbritannien 10 Feb, 2022 Brighter delivers Actiste® devices and consumables to Salford Royal Hospital in the UK 19 Jan, 2022 Brighter tecknar avtal i Storbritannien för klinisk forskning med insulinbehandlade diabetespatienter 19 Jan, 2022 Brighter signs an agreement in the UK for clinical research with insulin-treated diabetes patients 14 Jan, 2022 Mangold Insight tar upp Brighter till bevakning och publicerar initial analys 14 Jan, 2022 Mangold Insight publishes initial analysis of Brighter 10 Jan, 2022 The subscription period in Brighter’s rights issue starts today 10 Jan, 2022 Teckningsperioden i Brighters företrädes-emission inleds idag 10 Jan, 2022 BioStock: Brighter om marknadssatsningen med Actiste 23 Dec, 2021 Towards 2022 – A message from Brighter’s CEO 21 Dec, 2021 Actiste® receives positive ratings in user-experience research 21 Dec, 2021 Actiste® får positiv feedback i användarundersökning 16 Dec, 2021 Brighter kommenterar stämningsansökan från Truls Sjöstedt, och avfärdar den som grundlös 16 Dec, 2021 Brighter comments on employment claims from Truls Sjöstedt, and dismisses these as unfounded. 25 Nov, 2021 Brighter presenterar på Stora Aktiedagen den 2 december 2021 16 Nov, 2021 Brighters dotterbolag Nectarine Health har uppnått proof of concept för ersättning från Medicare i slutanvändartest i USA 16 Nov, 2021 Brighter’s subsidiary Nectarine Health has gained proof of concept from its U.S. end user trial for Medicare reimbursement 11 Nov, 2021 Brighter deltar i event för att stärka relationerna i Indonesien 11 Nov, 2021 Brighter attends event to strengthen relations in Indonesia 04 Nov, 2021 Inbjudan till Brighter's Q3 2021-telefonkonferens 28 Oct, 2021 Brighter meddelar att teckningsperioden för T06 avslutas den 1 november 28 Oct, 2021 Brighter announces that the subscription period for T06 will end on 1 November 19 Oct, 2021 Brighter tecknar återförsäljaravtal för Actiste® Mini med Medico i Indonesien 19 Oct, 2021 Brighter signs a reseller agreement for Actiste® Mini with Medico in Indonesia 08 Oct, 2021 Brighters styrelse har beslutat att prioritera försäljning framför alternativ finansiering gällande dotterbolagen Camanio och Nectarine samt sin ägarandel i Accumbo 08 Oct, 2021 Brighter's board has decided to prioritize sale over alternative financing regarding the subsidiaries Camanio and Nectarine and its ownership in Accumbo 23 Sep, 2021 Brighter publicerar Q&A efter kapitalmarknadsdagen den 9 september 2021 23 Sep, 2021 Brighter Publishe s Q&A following Capital Markets Day held on 9 September 2021 21 Sep, 2021 Brighter signs a collaboration agreement for Actiste Mini with Padjadjaran University in Indonesia. 21 Sep, 2021 Brighter tecknar samarbetsavtal för Actiste Mini med Padjadjaran University i Indonesien. 20 Sep, 2021 Brighter’s Actiste® receives final outstanding approval in Qatar 20 Sep, 2021 Brighters Actiste® erhåller sista utestående godkännande i Qatar 13 Sep, 2021 Brighters dotterbolag Nectarine Health tecknar avtal med Peace of Mind Aging och utökar sina användartester i USA 13 Sep, 2021 Brighter's subsidiary Nectarine Health signs an agreement with Peace of Mind Aging expanding trials in the U.S. 02 Sep, 2021 Brighters dotterbolag Nectarine Health tecknar avtal med CK-Caregivers och fortsätter att utöka sina användartester i USA 02 Sep, 2021 Brighter's subsidiary Nectarine Health signs an agreement with CK-Caregivers & continues expanding trials in the U.S. 26 Aug, 2021 Nectarine Health™ at Home now registered with the FDA 26 Aug, 2021 Nectarine Health™ at Home är nu registrerat hos FDA 24 Aug, 2021 Brighter bjuder in till kapitalmarknadsdag 24 Aug, 2021 Brighter invites you to Capital Markets Day 04 Aug, 2021 Skriftligt svar på fråga ställd vid Årsstämma i Brighter AB den 21 juli 2021 04 Aug, 2021 Written reply to question posed at the Annual General meeting held on 21 July 2021 04 Aug, 2021 Inbjudan till Brighter's Q2 2021 - telefonkonferens 12 Jul, 2021 Brighter's Subsidiary Nectarine Health Receives Approval to Release Nectarine Health™ Customer Interface App 01 Jul, 2021 Brighters Actiste® får tillstånd för telekommunikation i Qatar 01 Jul, 2021 Brighter’s Actiste® Receives Telecommunication Approval in Qatar 18 Jun, 2021 Brighter Participated in the 14[th] International Conference on Advanced Technologies and Treatments for Diabetes 18 Jun, 2021 Brighters Actiste Mini erhåller godkännande för telekommunikation i Qatar 18 Jun, 2021 Brighter’s Actiste Mini Receives Telecommunication Approval in Qatar 17 Jun, 2021 Europeiska patentverket avser att bevilja patent för användning av avståndssensor för att logga insulininjektioner i Brighter´s Actiste 17 Jun, 2021 The European Patent Office intends to grant Brighter a patent for the use of a proximity sensor to log insulin injections in Actiste. 16 Jun, 2021 Brighter and Chronos Care Enter into Proof of Concept Collaboration for Actiste 16 Jun, 2021 Brighter och Chronos Care inleder Proof of Concept samarbete för Actiste 01 Jun, 2021 Brighter's dotterbolag Nectarine Health gör framsteg i diskussioner med potentiella partners i USA 01 Jun, 2021 Brighter's Subsidiary Nectarine Health Advances Discussions with Potential Partners in the US 06 May, 2021 Inbjudan till telefonkonferens i samband Brighter’s Q1 rapport för 2021 06 May, 2021 Invitation to Brighter’s Q1 2021 Report Conference Call 22 Apr, 2021 Klarläggande om beräkning av teckningskurs i Brighters teckningsoption TO 6 16 Apr, 2021 New analysis shows significant long-term potential in Brighter’s various offers and the company’s share price 13 Apr, 2021 CEO Comment April 2021- Building & Maintaining Momentum 15 Mar, 2021 Brighter has reported personal data incident to the Privacy Protection Agency (IMY) 15 Mar, 2021 Brighter har anmält personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 08 Mar, 2021 Brighter's subsidiary Camanio and Siemens Smart Infrastructure initiates collaboration around smart and connected homes for the elderly 08 Mar, 2021 Brighters dotterbolag Camanio och Siemens Smart Infrastructure inleder samarbete kring smarta och uppkopplade bostäder för äldre 25 Feb, 2021 Nectarine Health obtains the last remaining FCC clearance 25 Feb, 2021 Nectarine Health erhåller sista utestående FCC-godkännandet 17 Feb, 2021 Nectarine Health make regulatory progress 17 Feb, 2021 Nectarine Health gör regulatoriskt framsteg 16 Feb, 2021 Inbjudan till telefonkonferens i samband med bokslutskommuniké för 2020 16 Feb, 2021 Invitation to conference call following Brighter’s year-end report 2020 15 Feb, 2021 Brighter enters the next phase of its Actiste market introduction in Nigeria and Ghana 15 Feb, 2021 Brighter inleder nästa fas i marknadsintroduktionen av Actiste i Nigeria och Ghana 12 Feb, 2021 Nectarine Health initiates test phase ahead of US launch 12 Feb, 2021 Nectarine Health inititerar testfas inför USA-lansering 11 Feb, 2021 Update regarding the approval process of Actiste Mini in UAE 11 Feb, 2021 Uppdatering om marknadsgodkännande-processen för Actiste Mini i Förenade Arabemiraten 05 Feb, 2021 BRIGHTER AB (PUBL) PUBLISHES EU GROWTH PROSPECTUS 29 Dec, 2020 CEO Henrik Norström takes time out from his assignment – Christer Trägårdh becomes acting CEO 10 Dec, 2020 Brighter and Swedish health center Närhälsan Stenungsund initiates collaboration regarding the diabetes management solution Actiste 10 Dec, 2020 Brighter och Närhälsan Stenungsund vårdcentral inleder samarbete avseende diabeteslösningen Actiste 02 Dec, 2020 Brighter inleder samarbete med Vårdcentralen Särö i Halland avseende diabeteslösningen Actiste 02 Dec, 2020 Brighter and Swedish health center Särö initiates collaboration regarding the diabetes management solution Actiste 30 Nov, 2020 Brighter has been selected for the UNDP and Draper University Impact Healthtech Pre-Acceleration Program 30 Nov, 2020 Brighter har valts till ett av bolagen i UNDP och Draper University Impact Healthtech Pre-Acceleration Program 13 Nov, 2020 Brighters dotterbolag Nectarine Health vinnare av “Publikens pris” i Techarenan Challenge 2020 13 Nov, 2020 Brighter's subsidiary Nectarine Health won the “People’s choice award” at Techarenan Challenge 2020 10 Nov, 2020 Brighter won the Healthtech Unicorn Battle Europe 10 Nov, 2020 Brighter vinnare i Healthtech Unicorn Battle Europe 09 Nov, 2020 Brighter topprankas i Healthtech Unicorn Battle Europe 09 Nov, 2020 Brighter has qualified to the top 10 in the Healthtech Unicorn Battle Europe 04 Nov, 2020 Rekorddag för Camanios försäljning 04 Nov, 2020 Record day for Camanio's sales 15 Oct, 2020 Ytterligare information avseende Camanios tilldelade ramavtal 15 Oct, 2020 Additional information about the procurement framework agreement awarded to Camanio 14 Oct, 2020 Patent för tillsyn av uppkopplad medicinteknisk utrustning har beviljats i Singapore, Mexiko och Japan 14 Oct, 2020 Patents for monitoring medical devices has been approved in Singapore, Mexico and Japan 21 Sep, 2020 Brighter medgrundare av ny nordisk diabetesstiftelse – BEAT Diabetes Foundation 21 Sep, 2020 Brighter co-founds the new Nordic diabetes foundation BEAT Diabetes 14 Sep, 2020 The Board of Directors presents priorities and strategic focus going forward 14 Sep, 2020 Styrelsen presenterar prioriteringar och strategiskt fokus framåt 03 Sep, 2020 Reminder: Brighter TO4 ceases to exist September 8 – this is the last chance to convert the warrants into shares 03 Sep, 2020 Påminnelse: Brighter TO4 upphör att existera 8 september – sista möjligheten att omvandla optionerna till aktier 31 Aug, 2020 Operational summary 31 Aug, 2020 Operativ sammanfattning 25 Aug, 2020 The last exercise period of Brighter TO4 starts today 25 Aug, 2020 Idag inleds sista lösenperioden för Brighter TO4 06 Aug, 2020 Ytterligare patent för AI-övervakning av medicinteknisk utrustning beviljas i USA 06 Aug, 2020 Additional patent for AI-monitoring of medical devices will be granted in the US 14 Jul, 2020 Brighters vd kommenterar förändringarna: ”Jag förstår frustrationen men jag ser med tillförsikt på framtiden” 14 Jul, 2020 Brighter's CEO comments on the board changes: "I understand the frustration but I am confident about the future” 13 Jul, 2020 Rättelse: Förändringar i Brighters styrelse 13 Jul, 2020 Correction: Changes in Brighter’s board 24 Jun, 2020 Styrelseordförande anhållen 24 Jun, 2020 Chairman taken into custody 17 Jun, 2020 Anna Malm Bernsten och Peter Sibirzeff nya styrelseledamöter i Brighter 17 Jun, 2020 Anna Malm Bernsten and Peter Sibirzeff new members of Brighter’s Board of Directors 16 Jun, 2020 Granted LTI programs favourable for further expansion 16 Jun, 2020 Beviljade LTI-program gynnsamt för vidare expansion 15 Jun, 2020 Brighter reaffirms the communicated market vision for Actiste 15 Jun, 2020 Brighter står fortsatt fast vid den kommunicerade målvisionen för Actiste 11 Jun, 2020 Registration of Brighter TO3 will be completed shortly - the interim shares are eligible to vote at the AGM 11 Jun, 2020 Registrering av Brighter TO3 färdigställs inom kort – interimsaktierna är röstberättigade på årsstämman 03 Jun, 2020 Klargörande av frågor och rykten relaterat till Årsstämman 2020 03 Jun, 2020 Clarifying queries related to the AGM 2020 20 May, 2020 Brighter erbjuder nu privatpersoner i Sverige att teckna abonnemang för diabetestjänsten Actiste® 20 May, 2020 Consumers in Sweden can now subscribe to Brighter’s diabetes care service Actiste® 29 Apr, 2020 Brighter’s Actiste recognized by Fast Company as one of the best World Changing Ideas 2020 20 Apr, 2020 Påminnelse: Brighter TO3 upphör att existera den 24 april – sista möjligheten att omvandla optionerna till aktier 20 Apr, 2020 Reminder: Brighter TO3 ceases to exist April 24 – this is the last chance to convert the warrants into shares 16 Apr, 2020 Brighter’s annual report for 2019 is now published 09 Apr, 2020 Last exercise period of Brighter TO3 starts April 10 09 Apr, 2020 Sista lösenperioden för Brighter TO3 inleds 10 april 27 Mar, 2020 Patent for AI-powered safety monitoring of medical devices granted in Indonesia 27 Mar, 2020 AI-patent för tillsyn av uppkopplad medicinteknisk utrustning beviljat i Indonesien 19 Mar, 2020 Brighters huvudpatent för Actiste har beviljats i Indien – kan stödja den växande biosimilar-industrin 19 Mar, 2020 Brighter’s main Actiste patent granted in India – can support the growing biosimilar industry 11 Mar, 2020 Brighter takes action against the COVID-19 outbreak 21 Feb, 2020 Inlösenperiod för BRIG TO4 inleds 22 februari 21 Feb, 2020 Exercise period of BRIG TO4 begins February 22 27 Jan, 2020 Brighters Actiste kortlistad till MWC2020 Glomo Awards – “Best Mobile Innovation for Health and Biotech” 27 Jan, 2020 Brighter’s Actiste shortlisted for MWC2020 Glomo Awards – Best Mobile Innovation for Health and Biotech 09 Jan, 2020 Deltagande i Brighters emission – sista teckningsdag 09 Jan, 2020 Participation in Brighters share issue – last day to subscribe for shares 08 Jan, 2020 USA:s patentverk beviljar Brighters patent för att säkert kombinera MDD och IVDD i en enhet 08 Jan, 2020 The US Patent and Trademark Office grants Brighter's patent to securely combine MDD and IVDD into one unit 19 Dec, 2019 Den digitala vårdgivaren Accumbo initierar ”Diabetesdoktorn” med Brighters diabetestjänst Actiste® 19 Dec, 2019 Digital-healthcare provider Accumbo initiates ‘Diabetesdoktorn’ with Brighter’s diabetes service Actiste® 18 Dec, 2019 Deltagande i Brighters emission. 18 Dec, 2019 Participation in Brighters share issue. 17 Dec, 2019 Brighter stärker IP-portfölj med 3 nya patent i Sverige och Sydkorea. 17 Dec, 2019 Brighter strengthens IP portfolio with 3 new patents in Sweden and South Korea. 11 Dec, 2019 Brighters pågående emission kräver inget förhandsgodkännande 11 Dec, 2019 Brighter's ongoing rights issue does not require any prior approval 11 Dec, 2019 Aktiemarknadsnämnden uttalar att avsaknaden av organiserad handel med teckningsrätter kräver ett förhandsgodkännande 11 Dec, 2019 The Swedish Securities Council states that the lack of organized trading in subscription rights requires prior approval 28 Nov, 2019 The Swedish Patent and Registration Office intends to grant Brighter's patent related to patch technology for measuring biomarkers 28 Nov, 2019 Patent- och registreringsverket avser att bevilja patent avseende ”patch-teknik” för mätning av biomarkörer 25 Nov, 2019 Brighter presenterar på Stora Aktiedagen Stockholm idag 25 Nov, 2019 Brighter will present the company at Stora Aktiedagen Stockholm today 18 Nov, 2019 Clarification regarding the recently announced Benefit Issue 18 Nov, 2019 Förtydligande avseende den nyligen offentliggjorda Förmånsemissionen 18 Oct, 2019 Brighter och Ung Diabetes inleder samarbete för ökat välmående bland unga med diabetes. 18 Oct, 2019 Brighter and Ung Diabetes association initiate collaboration to increase well-being among young people with diabetes. 11 Oct, 2019 The exercise period of BRIG TO3 starts today. 11 Oct, 2019 Näst sista inlösenperioden för BRIG TO3 inleds idag. 07 Oct, 2019 Brighter officially kicks-off commercial phase at GITEX in Dubai. 27 Sep, 2019 Brighter's main patent granted in Brazil. 27 Sep, 2019 Brighters huvudpatent har beviljats i Brasilien. 05 Sep, 2019 Samtliga L1 Capital-konvertibler har nu konverterats. 05 Sep, 2019 All L1 Capital convertibles have now been converted. 28 Aug, 2019 Petra Kaur antar ny roll hos Brighter. 28 Aug, 2019 Petra Kaur assumes new role at Brighter. 23 Aug, 2019 The exercise period of TO4 starts August 25. 23 Aug, 2019 Inlösenperioden för TO4 inleds 25 augusti. 26 Jun, 2019 Information om Brighters ISO 13485-certifiering. 26 Jun, 2019 Information about Brighter’s ISO 13485 certification. 19 Jun, 2019 Brighter utvidgar satsning på ökat välmående bland unga med typ1-diabetes. 19 Jun, 2019 Brighter expands social initiative for increased well-being among young people with type 1 diabetes. 13 Jun, 2019 Update on the CE-certification process for Actiste. 13 Jun, 2019 Uppdatering om CE-certifieringsprocessen för Actiste. 12 Jun, 2019 Sista dagen för handel med rätt till BRIG TO5. 12 Jun, 2019 Last day of trading including the right to receive BRIG TO5. 26 Apr, 2019 Brighter won the Swecare Rising Star Award 2019. 25 Apr, 2019 Brighter har vunnit Swecare Rising Star Award 2019. 17 Apr, 2019 Information about the ongoing exercise period for TO3. 17 Apr, 2019 Information om pågående inlösenperiod för TO3. 11 Apr, 2019 The exercise period of TO3 starts today. 11 Apr, 2019 Inlösenperioden för TO3 inleds idag. 10 Apr, 2019 Brighter har ej längre observationsstatus. 10 Apr, 2019 Brighter no longer has observation status. 09 Apr, 2019 Brighter erhåller patent för AI-bevakning av medicinteknisk utrustning. 09 Apr, 2019 Brighter has been granted a patent for AI-powered monitoring of medical devices. 01 Apr, 2019 Brighter has launched a pilot project for increased well-being among young diabetics. 01 Apr, 2019 Brighter har inlett pilotprojekt för ökat välmående bland unga diabetiker. 27 Mar, 2019 Brighter has been nominated to the Swecare Rising Star Award 2019. 27 Mar, 2019 Brighter har nominerats till Swecare Rising Star Award 2019. 18 Mar, 2019 Brighters COO håller webbsänd presentation på Aktiedagen Stockholm. 18 Mar, 2019 Brighter’s COO holds webcasted presentation on Aktiedagen Stockholm. 07 Mar, 2019 Brighter’s Actiste part of Swedish HealthTech project. 07 Mar, 2019 Brighters Actiste del i svensk satsning på hälsoteknik. 05 Mar, 2019 Information om pågående inlösenperiod för TO4. 05 Mar, 2019 Information about the ongoing exercise period for TO4. 28 Feb, 2019 Rättelse: Information från Brighters ledning. 28 Feb, 2019 Correction: Information from Brighter’s management. 22 Feb, 2019 Växlar upp i UAE – lös in Brighter TO4 mellan 22 februari och 8 mars. 22 Feb, 2019 Accelerates in UAE – Exercise Brighter TO4 February 22–March 8. 31 Jan, 2019 Brighter har valts ut till Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist. 31 Jan, 2019 Brighter has been included in the Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist. 28 Jan, 2019 Brighter och Förenade Arabemiratens hälsodepartement visar upp Actiste tillsammans på Arab Health 2019. 28 Jan, 2019 Brighter and UAE Ministry of Health and Prevention will showcase Actiste at Arab Health 2019. 18 Jan, 2019 Brighter anordnar seminarium om framtidens diabetesvård i samband med Arab Health i Dubai. 18 Jan, 2019 Brighter organizes seminar on The Future of Diabetes Care in connection with Arab Health in Dubai. 20 Dec, 2018 Klargörande avseende pågående CE-märkning. 20 Dec, 2018 Clarification of the ongoing CE marking process. 19 Dec, 2018 Brighter växer i Förenade Arabemiraten – rekryterar Medical Supervisor. 19 Dec, 2018 Brighter continues to grow in the United Arab Emirates – recruits Medical Supervisor. 12 Dec, 2018 Brighter rekryterar Global Product Manager – Diabetes. 12 Dec, 2018 Brighter recruits Global Product Manager - Diabetes. 13 Nov, 2018 Brighter appoints Deputy Managing Director of the company's UAE subsidiary. 13 Nov, 2018 Brighter har tillsatt en Deputy Managing Director för bolagets nyetablerade verksamhet i Förenade Arabemiraten. 18 Oct, 2018 Information about the ongoing exercise period for TO3. 18 Oct, 2018 Information om pågående inlösenperiod för TO3. 11 Oct, 2018 The exercise period of TO3 starts today. 11 Oct, 2018 Inlösenperioden för TO3 inleds idag. 07 Sep, 2018 Brighter presents at Aktiedagen Stockholm. 07 Sep, 2018 Brighter deltar på Aktiedagen Stockholm. 05 Sep, 2018 Jag, här, nu – ett deiktiskt perspektiv på vården i Sverige. 05 Sep, 2018 Information about the ongoing exercise period for TO4. 05 Sep, 2018 Information om pågående inlösenperiod för TO4. 30 Aug, 2018 Brighter breddar kommunikationen och lanserar podcast. 30 Aug, 2018 Brighter expands its communications with podcasts. 24 Aug, 2018 Interim report April-June 2018. 24 Aug, 2018 Inlösenperioden för TO4 inleds idag. 24 Aug, 2018 The exercise period of TO4 starts today. 03 Aug, 2018 Brighter grows - recruits Arabic speaking project manager for market introduction of Actiste in the GCC region; and also strengthens the CFO office. 03 Aug, 2018 Brighter växer - rekryterar arabisktalande projektledare inför marknadsintroduktionen av Actiste i GCC-regionen samt förstärker ekonomiavdelningen. 17 Jul, 2018 Dr Teddy Batanghari, medgrundare av Kairos Healthcare och före detta VD för Summit Healthcare i Indonesien, blir senior rådgivare till Brighter. 17 Jul, 2018 Dr. Teddy Batanghari, Kairos Healthcare’s Co-Founder and former CEO of Summit Healthcare, becomes Senior Advisor to Brighter. 09 Jul, 2018 Brighter defines market vision for Actiste until 2023 on 5 continents. 09 Jul, 2018 Brighter definierar målvision för Actiste fram till 2023 i 5 världsdelar. 27 Jun, 2018 VD-kommentar: Brighters marknad 20 Jun, 2018 VD-kommentar: goda framsteg i Indonesien. 14 Jun, 2018 Brighter has been named one of the Nordic’s most promising growth companies 2018. 14 Jun, 2018 Brighter har utsetts till ett av nordens hetaste framtidsbolag 2018. 19 Apr, 2018 Information om pågående inlösenperiod för TO3. 17 Apr, 2018 Brighter is nominated to ”Rising Star” by Swecare. 17 Apr, 2018 Brighter nomineras till ”Rising Star” av Swecare. 11 Apr, 2018 Inlösenperiod för Brighters optioner TO3, 11–25 april. 11 Apr, 2018 Exercise period of Brighter Warrants TO3, April 11-25. 09 Apr, 2018 Brighter’s diabetes solution Actiste wins the Red Dot Award for good design and quality. 09 Apr, 2018 Brighters diabeteslösning Actiste vinner Red Dot Award för god design och kvalitet. 26 Mar, 2018 Brighter’s Actiste nominated to Sweden’s most prestigious Design Award. 26 Mar, 2018 Brighters Actiste nominerad till Sveriges mest prestigefulla designpris. 27 Feb, 2018 Brighter, Ericsson and Arkessa show Actiste at MWC in Barcelona. 27 Feb, 2018 Brighter, Ericsson och Arkessa visar Actiste på MWC i Barcelona. 22 Feb, 2018 Inlösenperioden för TO4 inleds idag. 22 Feb, 2018 First exercise period of TO4 starts today. 14 Nov, 2017 Brighter startar insamling till Diabetesfonden. 23 Oct, 2017 Brighters ledning och styrelse tecknar fullt ut i pågående inlösenperiod för TO3-optioner. 23 Oct, 2017 Brighter's management and board fully subscribes in the ongoing exercise period of TO3 warrants. 29 Sep, 2017 Decisions of the extraordinary shareholders meeting of Brighter AB. 14 Sep, 2017 Clarification. 14 Sep, 2017 Förtydligande. 29 Jun, 2017 Brighter deltar i Telias event om framtidens digitala vård i Almedalen. 29 Jun, 2017 Brighter participates in Telia’s Digital Healthcare event in Almedalen. 27 Jun, 2017 Analysguiden’s analysis is now available in English. 27 Jun, 2017 Analysguidens analys finns nu tillgänglig på engelska. 20 Jun, 2017 Brighter håller föredrag på diabetesevent med Cambridge Wireless och Cambridge University Health Partners. 20 Jun, 2017 Brighter invited as speaker for diabetes event with Cambridge Wireless and Cambridge University Health Partners. 16 Jun, 2017 Analysguiden: ”Nedräkning till lansering”. 23 May, 2017 Brighter represents data-driven health on state visits to Indonesia. 23 May, 2017 Brighter representerar datadriven hälsa på statsbesök till Indonesien. 25 Apr, 2017 Brighter lanserar actiste.com och demonstrerar för första gången sin unika diabetestjänst Actiste på Demo@Vitalis. 28 Mar, 2017 Skatteverket höjer värderingen på Brighters Camanio Care-aktier med 60 procent. 17 Mar, 2017 Camanio Care noteras på AktieTorget. 17 Mar, 2017 Camanio Care to be listed on AktieTorget. 29 Feb, 2016 SIFO-undersökning blottar potentiell miljardmarknad för handel med hälsodata – 70 % av svenskarna villiga att dela hälsodata med vården. 26 Jan, 2016 Brighter is negotiating agreements with 5 mobile operators. 17 Dec, 2015 Brighter starts cooperation with SP to promote product development. 17 Dec, 2015 Brighter inleder samarbete med SP för att främja produktutveckling. 11 Dec, 2015 Brighter claims better rights in patent dispute with HotSwap. 05 Oct, 2015 Brighter och Ericsson i samarbete om teknik och affärsutveckling inom mHälsa. 05 Oct, 2015 Brighter and Ericsson in cooperation on technology and business development in mHealth. 21 Sep, 2015 Brighter förvärvar bolaget bakom jDome BikeAround. 21 Sep, 2015 Brighter acquires the company behind jDome Bike Around. 26 Aug, 2015 Brighter har inlett juridisk process om ersättning från HotSwap 26 Aug, 2015 Brighter has filed suit against HotSwap. 07 Jul, 2015 Go Diabetes ger dig senaste nytt om diabetes direkt i mobilen 17 Jun, 2015 Jan Stålemark förstärker Brighters styrelse. 08 May, 2015 Brighter accelerates - rights issue oversubscribed by 1,219 percent 08 May, 2015 Brighter accelererar – nyemissionen övertecknad. 08 May, 2015 Brighter accelerates - rights issue oversubscribed. 04 May, 2015 Sista dag för teckning i Brighter AB (publ) är idag den 4 maj 27 Apr, 2015 Brighter utökar sitt globala skydd 24 Apr, 2015 PRV avser bevilja Brighter patent för unik injektionsteknik. 17 Apr, 2015 Brighter offentliggör informationsmemorandum i samband med bolagets garanterade företrädesemission uppgående till 16,3 MSEK 31 Mar, 2015 Brighter to undertake rights issue with overallotment issue. 31 Mar, 2015 Brighter genomför garanterad företrädesemission medöverteckningsemission. 31 Mar, 2015 Bokslutskommuniké 2014 26 Mar, 2015 Förtydligande med anledning av artikeln ”Vården finns i våra mobiler” i Dagens Industri 2015-03-24 26 Mar, 2015 Clarification in connection to the article ”Healthcare is available in our mobile phones” in Dagens Industri March 24, 2015. 25 Mar, 2015 Brighter postpones release of its year-end report to March 31 2015. 25 Mar, 2015 Brighter senarelägger publiceringen av bokslutskommunikén till 2015-03-31. 16 Mar, 2015 Brighter förstärker utvecklingsteamet ytterligare med Helbling som ny partner. 16 Mar, 2015 Brighter strengthens the development team further with Helbling as new partner. 13 Mar, 2015 Brighter further strengthen the development team with Helbling as new partner 20 Feb, 2015 Brighter selects Veryday as its industrial design partner for the next generation of Brighter One 20 Feb, 2015 Brighter väljer Veryday som industridesignpartner för nästa generation av Brighter One. 16 Feb, 2015 Brighter senarelägger publicering av boksluts-kommunikén till 2015-03-26 med anledning av avbruten lansering av Brighter One. 16 Feb, 2015 VD-brev nummer 2, 2015Uppföljning på pressmeddelande och presskonferens 6februari 2015. 16 Feb, 2015 Brighter postpones publication of its Year End Report to March 26, 2015, in view of the cancellation of the launch of Brighter One. 06 Feb, 2015 Brighter avbryter lanseringen av Brighter One. 06 Feb, 2015 Brighter cancels the launch of Brighter One. 30 Jan, 2015 VD-brev nummer 1, 2015 26 Jan, 2015 Brighter knyter till sig ytterligare en framstående kliniker och forskare. 26 Jan, 2015 Brighter further extends its network with another prominent clinician and scientist. 23 Jan, 2015 Brighter further extends its network with another prominent clinician and scientist. 23 Jan, 2015 Brighter knyter till sig ytterligare en framstående kliniker och forskare. 09 Jan, 2015 Brighter AB (publ) engages new Certified Advisor January 15. 09 Jan, 2015 Brighter AB (publ) byter Certified Adviser från den 15 januari. 18 Dec, 2014 VD-brev – december 2014. 13 Nov, 2014 Brighter anlitar Remium Nordic 12 Nov, 2014 Brighter representerar Innovative Sweden i Vietnam 03 Oct, 2014 Clarification regarding the postponed launch of “Brighter One”. 03 Oct, 2014 Förtydligande avseende senareläggning av lansering. 19 Sep, 2014 Lanseringen av Brighter One senareläggs. 19 Sep, 2014 The launch of Brighter One is postponed. 19 Sep, 2014 Lanseringen av Brighter One senareläggs. 16 Jul, 2014 Insynspersoner ökar sina innehav 16 Jul, 2014 As the launch approaches 16 Jul, 2014 Lanseringen närmar sig 18 Jun, 2014 Kvinnorna i majoritet i Brighters styrelse 18 Jun, 2014 Brighter AB (publ) höll tisdagen den 18 juni 2014 årsstämma i Stockholm varvid följande stämmobeslut fattades: 17 Jun, 2014 Brighter AB (publ) årsstämmokommuniké. 17 Jun, 2014 Brighter AB (publ) held its Annual General Shareholders Meeting on Wednesday, June 17, 2014 in Stockholm and passed the following resolutions: 19 May, 2014 Kallelse till årsstämma 09 May, 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 11 Apr, 2014 Kallelse till årsstämma i Brighter AB (publ) den 12 maj 18 Mar, 2014 Brighter flyttar fram årsstämma till den 12 maj 2014 10 Mar, 2014 Brighters BTA avnoteras 07 Mar, 2014 Brighter flyttar till NasdaqOMX First North 26 Feb, 2014 Brighter's rights issue heavily oversubscribed 26 Feb, 2014 Brighters företrädesemission kraftigt övertecknad 14 Feb, 2014 Förtydligande: så här tecknar du aktier i Brighters företrädesemission 10 Feb, 2014 Brighter One™ ny innovation i Svenska Institutets ”Innovative Sweden”-turné 06 Feb, 2014 Brighter One™ selected new innovation for the 2014 “Innovative Sweden” tour. 06 Feb, 2014 Brighter publicerar emissionsmemorandum 06 Feb, 2014 Bokslutskommuniké 2013 23 Jan, 2014 Tidigarelägger publicering av bokslutskommuniké för 2013 23 Jan, 2014 Brighter genomför nyemissioner och flyttar till First North 10 Dec, 2013 Förstärker organisationen inför lanseringen av Brighter One™ 05 Dec, 2013 Förhandsvisning av video på den nya designen av Brighter One™ 04 Dec, 2013 Ny distributions- och försäljningspartner i Asien för Brighter One™ 03 Dec, 2013 Stort intresse för Brighter One™ på Medica - världens största medicinska fackmässa 02 Dec, 2013 Ny patentansökan och registrering av designskydd avseende uppdaterad design av Brighter One™ 02 Dec, 2013 Stort intresse för Brighter One™ på Medica - världens största medicinska fackmässa. 20 Nov, 2013 Brighter One™ - ny design registrerad och fler patentansökningar 19 Nov, 2013 Brighter One™ presenteras på världens största medicinteknikmässa 25 Sep, 2013 Utvecklar framtidens blodsockermätarteknik 19 Aug, 2013 Kombinationspatentet bakom Brighter One™ beviljat i Japan 19 Jun, 2013 Brighter One™ ett paradexempel på globalt samarbete för energieffektiv medicinteknik 03 Jun, 2013 Brighters kinesiska hemsida lanserad 23 May, 2013 Kommuniké från årsstämma 19 Apr, 2013 Kallelse till årsstämma i Brighter AB (publ) den 22 maj (korrigerad version) 12 Apr, 2013 Flyttar fram årsstämman en vecka 12 Apr, 2013 Kallelse till årsstämma i Brighter AB (publ) 20 Feb, 2013 Bokslutskommuniké 2012 29 Jan, 2013 Sista dag för handel med BTA 18 Jan, 2013 Söker personer som vill göra livet enklare för diabetiker. 11 Jan, 2013 Brighter strengthens its Advisory Board with Peter Thomsen 10 Jan, 2013 Brighters new issue of shares is oversubscribed 10 Jan, 2013 Peter Thomsen förstärker Brighters Advisory Board 03 Jan, 2013 Brighters emission övertecknad 21 Dec, 2012 Nyemissionen övertecknad 17 Dec, 2012 Proportionerlig tilldelning vid överteckning 14 Dec, 2012 Många vill teckna sig i Brighters emission 14 Dec, 2012 Engelskt investerarmaterial publicerat 14 Dec, 2012 Investment information material now available in English 13 Dec, 2012 VD-intervju med Truls Sjöstedt 12 Dec, 2012 Grundarna och STING säljer teckningsrätter 12 Dec, 2012 Styrelseordföranden ökar sin andel i emissionen 10 Dec, 2012 Information angånde att teckna sig för mer aktier 07 Dec, 2012 Nya presentationstillfällen i Stockholm 05 Dec, 2012 Välkommen att teckna aktier i Brighter 05 Dec, 2012 Dagens presentation är inställd  på grund av snökaos 28 Nov, 2012 Presentation vid Torgdagen i Stockholm den 5 december 23 Nov, 2012 Beslut om företrädesemission 31 Aug, 2012 Delårsrapport januari‐juni 2012 15 Aug, 2012 Senarelagd halvårsrapport. 25 Jul, 2012 Patent beviljat i Kina. 13 Jul, 2012 Full pott till Brighter från Stiftelsen Svensk Industridesign. 05 Jul, 2012 Internationell förstärkning 05 Jul, 2012 International reinforcement 21 Jun, 2012 Kommuniké från årsstämma 20 Jun, 2012 Årsstämman utnämner Henrik Norström till styrelseledamot 20 Jun, 2012 Kompletterande information  till kallelse till årsstämman 21 May, 2012 Felaktig kallelse till årsstämman 14 May, 2012 Kallelse till årsstämma i Brighter AB (publ) 11 May, 2012 Årsstämmodatum 08 May, 2012 Delårsrapport januari‐mars 2012 03 May, 2012 Årsstämma senareläggs 29 Feb, 2012 Bokslutskommuniké 2011 21 Feb, 2012 A Swedish company is developing the world’s first all-in-one self-care device for diabetics 03 Feb, 2012 Svenskt bolag tar fram det första diabeteshjälpmedlet som är allt-i-ett 25 Jan, 2012 Listningsdatum 23 Dec, 2011 Stänger emissionen och listas på Aktietorget 15 Dec, 2011 Svensk diabetesinnovation i den europeiska entreprenörskapstoppen 06 Dec, 2011 Försäljningsmål för 2012 uppnådda, var med på succén. 30 Nov, 2011 Brighter tar hem order värd 24,5 miljoner kr. 25 Nov, 2011 Brighters presentation från Spara & Placera-mässan finns nu med engelsk text tillgängligt på internet. 17 Nov, 2011 Brighter tar hem order värd 24,5 miljoner kr. 14 Nov, 2011 Lars Wibell - ny klinisk och vetenskaplig rådgivare till Brighter. 01 Nov, 2011 Nu kan Brighters aktier tecknas direkt på nätet. 21 Oct, 2011 Brighters presentation från Spara & Placera-mässan finns nu på Stockontv.com. 19 Oct, 2011 Bolagspresentation - Brighter 13 Oct, 2011 Brighter presenterar på Spara & Placera lördagen den 15 oktober vid Stockholmsmässan 30 Sep, 2011 Brighter förlänger emissionsperioden 16 Sep, 2011 Global Attention Calls for International Investment Information 14 Sep, 2011 Brighters öppna presentationer vecka 38 13 Sep, 2011 Ny ingående video från Aktiespararnas träff i Sundsvall 12 Sep, 2011 Ny video från Medtech Investment Day Scandinavia 2011 12 Sep, 2011 Brighter – ett konjunkturstabilt företag? Intervju med Lars Flening, företagets branschveteran 01 Sep, 2011 Brighter presenterar vid Medtech Investment Day Scandinavia i Stockholm 26 Aug, 2011 Brighter presenterar i Sundsvall med Aktiespararna 23 Aug, 2011 Högtryck på efterfrågan - förlängd teckningstid 17 Aug, 2011 Brighter sprider ljus i börsmörkret 15 Aug, 2011 Idag inleds teckningsperioden för Brighters nyemission 09 Aug, 2011 Företagets grundare ökar sina aktieinnehav 08 Aug, 2011 Ställ inte diabetikerna utanför högkostnadsskyddet 02 Aug, 2011 Återupptar nyemissionen 20 Jun, 2011 Klargörande 01 Jun, 2011 Till final i Diabetes Mine Challenge 2011 18 May, 2011 Nomineras till Diabetes Mine Challenge 2011 28 Apr, 2011 Förbereder listning av aktien och deltar på STING DAY i Kista den 5 maj 2011
Read more
Show more

Hide

Subscribe to our press releases

I agree to the terms and conditions.

* Required fields
Send
Menu