Regulatory press releases

01 Oct, 2020 Brighters dotterbolag Camanio har vunnit rikstäckande ramavtal med SKR för trygghetslarm i Sverige 01 Oct, 2020 Brighter's subsidiary Camanio has won a nationwide framework agreement with SALAR for care alarms in Sweden 15 Sep, 2020 Brighter tillförs 21 MSEK genom riktad nyemission 15 Sep, 2020 Brighter receives SEK 21 million from a directed share issue 15 Sep, 2020 Brighter tillförs SEK 21,7 miljoner genom nyttjande av teckningsoptioner 15 Sep, 2020 Brighter receives SEK 21.7 million from exercise of TO4 warrants 31 Aug, 2020 Interim report April - June 2020 05 Aug, 2020 Sofia Landström lämnar sin styrelseplats 05 Aug, 2020 Sofia Landström resigns as board member 31 Jul, 2020 Kommuniké från bolagsstämma i Brighter AB (publ) den 31 juli 2020 31 Jul, 2020 Bulletin from the Extraordinary General Meeting in Brighter AB (publ) on July 31 2020 31 Jul, 2020 Nytt förslag på styrelseordförande presenteras längre fram 31 Jul, 2020 A new proposal for the Chairman of the Board will be presented later 30 Jul, 2020 Extrastämman kommer att få ta ställning till nytt förslag på styrelseordförande 30 Jul, 2020 The Extraordinary General Meeting will take a stand on a new proposal for the Chairman of the Board 28 Jul, 2020 The Nomination Committee's proposal for the new Board of Directors and Chairman of the Board 28 Jul, 2020 Brighters valberedning föreslår ny styrelse och styrelseordförande 20 Jul, 2020 Brighter inleder samarbete och levererar Actiste till provinsregeringen för Västra Java i Indonesien 20 Jul, 2020 Brighter initiates partnership and delivers Actiste to The Provincial Government of West Java in Indonesia 14 Jul, 2020 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIGHTER AB (PUBL) 14 Jul, 2020 NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN BRIGHTER AB (PUBL) 13 Jul, 2020 Förändringar i Brighters styrelse 13 Jul, 2020 Changes in Brighter’s board 07 Jul, 2020 Brighter utökar produktportföljen – har erhållit CE-märke för nya produkten ”Actiste® Mini” 07 Jul, 2020 Brighter expands its product portfolio – has obtained CE marking for the new device “Actiste® Mini” 26 Jun, 2020 Brighter's Chairman Truls Sjöstedt has been released 26 Jun, 2020 Brighters styrelseordförande Truls Sjöstedt frisläppt 25 Jun, 2020 Två nytillträdda styrelsemedlemmar avsäger sig styrelseuppdrag för Brighter 25 Jun, 2020 Two newly appointed board members resign from Brighter’s Board of Directors 24 Jun, 2020 Polisförhör med styrelseordförande 15 Jun, 2020 Kommuniké från årsstämma i Brighter AB (publ) den 15 juni 2020 15 Jun, 2020 Bulletin from the Annual General Meeting in Brighter AB (publ) on 15 June 2020 01 Jun, 2020 Valberedningens förslag till styrelse och justerat förslag inför årsstämman 2020 01 Jun, 2020 The Nomination Committee's proposal for the Board of Directors and adjusted proposal for the Annual General Meeting 2020 13 May, 2020 Kallelse till Årsstämma i Brighter AB (Publ) 13 May, 2020 Notice of Annual General Meeting in Brighter AB (publ) 08 May, 2020 Brighter flyttar fram årsstämman till 15 juni 08 May, 2020 Brighter postpones the Annual General Meeting to June 15 06 May, 2020 Brighter receives SEK 9,2 million through exercise of warrants 06 May, 2020 Brighter tillförs SEK 9,2 miljoner genom nyttjande av teckningsoptioner 30 Apr, 2020 Interim report January - March 2020 16 Apr, 2020 Brighter AB - Annual report 2019 (SE) 16 Apr, 2020 Brighter AB - Annual report 2019 (EN) 25 Mar, 2020 Brighter skjuter upp årsstämman till 10 juni 2020 25 Mar, 2020 Brighter postpones the Annual General Meeting to June 10, 2020 27 Feb, 2020 Interim report October - December 2019 18 Feb, 2020 Brighters valberedning inför årsstämman 2020 18 Feb, 2020 Brighter’s nomination committee for the Annual General Meeting 2020 04 Feb, 2020 Sista dag för handel med BTA i Brighter AB. 04 Feb, 2020 Last day of trading with Brighter BTA 31 Jan, 2020 Brighter tillträder förvärvet av Nectarine Health 31 Jan, 2020 The acquisition of Nectarine Health has now been finalized 22 Jan, 2020 Brighter completes the acquisition of Nectarine Health 22 Jan, 2020 Brighter slutför förvärv av Nectarine Health 17 Jan, 2020 Brighter i diskussioner om att förvärva Nectarine Health för att optimera AI- och IoT-vårdlösningar 17 Jan, 2020 Brighter is in discussions to acquire Nectarine Health to optimize AI and IoT care solutions 15 Jan, 2020 Omräkning av teckningsoptioner i serie TO5 15 Jan, 2020 Recalculation of warrants in series TO5 14 Jan, 2020 99.54 percent subscription rate in Brighter's rights issue – corresponding to SEK 191 million 14 Jan, 2020 Brighters emission tecknad till 99,54 procent – bolaget tillförs 191 MSEK 12 Dec, 2019 Brighter offentliggör prospekt avseende företrädesemission 12 Dec, 2019 The prospectus for Brighter’s rights issue is now available 12 Dec, 2019 Förändringar av emissionserbjudandet 12 Dec, 2019 Changes in the offering 11 Dec, 2019 Styrelsen i Brighter tecknar fullt i Förmånsemissionen 11 Dec, 2019 The Board of Directors of Brighter fully subscribes to the Benefit Issue 06 Dec, 2019 The prospectus will be published week 50 06 Dec, 2019 Prospekt publiceras vecka 50 02 Dec, 2019 Brighters styrelseordförande och vd tecknar fullt i Förmånsemissionen 02 Dec, 2019 Brighter's Executive Chairman and the CEO subscribe fully to the Benefit Issue 29 Nov, 2019 The financing agreement with Winance is being terminated 29 Nov, 2019 Finansieringsavtalet med Winance avslutas 29 Nov, 2019 Prospekt publiceras vecka 49 29 Nov, 2019 The prospectus will be published week 49 22 Nov, 2019 Management and key personnel invest SEK 19.2 million in Brighter through a directed share issue 22 Nov, 2019 Ledning och nyckelpersoner investerar 19,2 MSEK i Brighter genom riktad nyemission 21 Nov, 2019 Brighter invests in a digital healthcare provider and initiates partnership for digital health services 21 Nov, 2019 Brighter investerar i digital vårdgivare och ingår samarbetsavtal kring digitala vårdtjänster 20 Nov, 2019 Omräkning av teckningsoptioner i serie TO3, TO4 och TO5 med anledning av Brighters förmånsemission 20 Nov, 2019 Recalculation of warrants in series TO3, TO4 and TO5 due to Brighter’s benefit issue 18 Nov, 2019 Brighter accelererar kommersialiseringen av Actiste och genomför en företrädesemission utan handel med teckningsrätter på motsvarande cirka 192 MSEK 18 Nov, 2019 Brighter accelerates the commercialization of Actiste and carries out a rights issue – without trading of subscription rights – of approximately SEK 192 million 11 Nov, 2019 Decisions from the Extraordinary General Meeting of Brighter AB (publ) on 11 November 2019. 11 Nov, 2019 Kommuniké från extra bolagsstämma i Brighter AB (publ) den 11 november 2019. 25 Oct, 2019 Interim report July - September 2019. 23 Oct, 2019 Brighter calls for an Extraordinary General Meeting. 23 Oct, 2019 Brighter kallar till extra bolagsstämma. 23 Oct, 2019 The Board of Directors of Brighter calls an Extraordinary General Meeting and proposes that the Meeting decides on a directed new issue. 23 Oct, 2019 Styrelsen för Brighter kallar till extra bolagsstämma och föreslår att stämman beslutar om riktad nyemission. 14 Oct, 2019 Brighter tillträder förvärvet av Camanio AB och beslutar om apportemission. 14 Oct, 2019 Brighter acquires Camanio AB and decides on a non-cash issue. 11 Oct, 2019 Brighter överlåter sin andel i Camanio Care AB (publ) till närstående bolag. 11 Oct, 2019 Brighter sells its stake in Camanio Care AB (publ) to related parties. 29 Sep, 2019 Brighter ingår aktieöverlåtelseavtal med Camanio Care om förvärv av Camanio Cares dotterbolag. 29 Sep, 2019 Brighter enters into a share purchase agreement with Camanio Care on the acquisition of Camanio Care’s subsidiary. 25 Sep, 2019 Brighter will publish its Q3 report 2019 earlier than previously announced. 25 Sep, 2019 Brighter tidigarelägger publicering av tredje kvartalets delårsrapport till den 25 oktober 2019. 08 Sep, 2019 Brighter avser att förvärva Camanio Cares dotterbolag samt att avyttra sitt innehav i Camanio Care. 08 Sep, 2019 Brighter intends to acquire Camanio Care's subsidiary and sell its holding in Camanio Care. 06 Sep, 2019 Analysguiden: Intervju efter CE-godkännande 05 Sep, 2019 Brighter genomför riktad nyemission om 35.4 MSEK. 05 Sep, 2019 Brighter genomför riktad nyemission om 35.4 MSEK. 05 Sep, 2019 Brighter carries out a directed share issue of SEK 35.4 M. 03 Sep, 2019 Actiste – världens första kompletta IoT-enhet för monitorering och behandling av diabetes – har erhållit marknadsgodkännande (CE-märke). 03 Sep, 2019 Actiste – världens första kompletta IoT-enhet för monitorering och behandling av diabetes – har erhållit marknadsgodkännande (CE-märke). 03 Sep, 2019 Actiste – world’s first unified IoT diabetes care device – has received market approval (CE mark). 28 Aug, 2019 Interim report April - June 2019. 12 Jul, 2019 Brighter genomför riktad emission om 5 MSEK. 12 Jul, 2019 Brighter carries out a directed share issue of SEK 5 M. 12 Jul, 2019 Brighter genomför riktad emission om 5 MSEK. 10 Jul, 2019 Brighter carries out a directed share issue of SEK 10.8 M through set-off and cash. 10 Jul, 2019 Brighter genomför riktad emission om 10,8 MSEK genom kvittning och kontant. 28 Jun, 2019 Första dagen för handel med BRIG TO5. 24 Jun, 2019 Brighter genomför riktad emission om 24,3 MSEK genom kvittning och kontant. 19 Jun, 2019 Brighter har erhållit ISO 13485-certifiering. 29 May, 2019 Lösenpris för BRIG TO5. 28 May, 2019 Single-family office investerar 15 MEUR i Brighter genom riktade nyemissioner. 22 May, 2019 Interim report January - March 2019. 09 May, 2019 Henrik Norström har utsetts till ny VD för Brighter AB. 09 May, 2019 Kommuniké från årsstämman i Brighter AB. 29 Apr, 2019 Ny plats för årsstämma 2019. 25 Apr, 2019 Brighter AB - annual report 2018 (EN) 25 Apr, 2019 Brighter AB - årsredovisning 2018 (SE) 17 Apr, 2019 Nytt datum för publicering av årsredovisning. 17 Apr, 2019 Rättelse: Ytterligare information om den riktade nyemissionen. 16 Apr, 2019 Ytterligare information om den riktade nyemissionen. 10 Apr, 2019 Nya styrelseledamöter investerar 9,6 MSEK i Brighter genom riktad nyemission. 10 Apr, 2019 Förändring i ledning och styrelse. 10 Apr, 2019 Kallelse till årsstämma. 08 Apr, 2019 Brighter har tillförts 10 MSEK genom riktad nyemission. 26 Mar, 2019 Nytt datum för publicering av årsredovisning. 25 Mar, 2019 Brighter har tillförts 10 MSEK genom riktad nyemission. 18 Mar, 2019 Brighter tillförs 2,6 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 04 Mar, 2019 Brighter genomför riktad nyemission om upp till 20 MSEK. 28 Feb, 2019 Information från Brighters ledning. 27 Feb, 2019 Interim report October-December 2018. 11 Feb, 2019 Klargörande – Förenade Arabemiratens uttalanden om att lansera Brighters diabetestjänst Actiste. 02 Jan, 2019 Brighter kallar på en nionde och sista tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 13 Dec, 2018 Brighters valberedning inför årsstämman 2019. 15 Nov, 2018 Interim report July-September 2018. 07 Nov, 2018 Brighter kallar på en åttonde tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 07 Nov, 2018 Brighter tillförs 0,8 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 03 Oct, 2018 Brighter har nu tillförts 29 MSEK genom bolagets ledning, styrelse och nyckelpersoner. 19 Sep, 2018 Actistes companion-applikationer och The Benefit Loop har nu CE-certifierats. 19 Sep, 2018 Brighter tillförs 2,9 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 03 Sep, 2018 Brighter beräknas tillföras 29 MSEK genom ledning och nyckelpersoners incitamentsprogram. 27 Aug, 2018 Brighter och AFAQ har etablerat bolag i Förenade Arabemiraten. 24 Aug, 2018 Interim report April-June 2018. 24 Aug, 2018 Omräkning av teckningsoptioner serie 2014 och 2015. 16 Aug, 2018 Brighter offentliggör prismålbild för Actiste. 08 Aug, 2018 European Patent Office avser att bevilja Brighters patent för AI-stödd övervakning av medicinteknisk utrustning. 01 Aug, 2018 Brighter kallar på en sjunde tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 06 Jul, 2018 Brighters styrelse har beslutat att inleda processen för en ansökan att notera bolaget på reglerad marknad. 03 Jul, 2018 Brighter och AFAQ inleder partnerskap för att lansera Actiste i GCC. 29 Jun, 2018 Brighter AB byter Certified Adviser. 25 Jun, 2018 Brighter förhandlar med sydostasiatiska läkemedelsproducenter. 21 Jun, 2018 Brighter breddar försäljningskanaler för Actiste i Thailand. 20 Jun, 2018 Brighter förhandlar med indonesiska försäljningspartner. 16 May, 2018 Kommuniké från årsstämma i Brighter AB (publ). 15 May, 2018 Brighter Interim report January-March 2018: Momentum towards Actiste delivery continues. 14 May, 2018 Brighter kallar på en sjätte tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 09 May, 2018 Brighter tillförs 0,9 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 18 Apr, 2018 Brighters årsredovisning 2017 publiceras 23 april. 18 Apr, 2018 Catarina Ihre föreslås till Brighters styrelse. 18 Apr, 2018 Kallelse till årsstämma. 16 Apr, 2018 Barbro Fridén föreslås bli ny styrelseordförande i Brighter. 05 Apr, 2018 Brighter tillförs 672 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 26 Mar, 2018 Brighter och FRISQ inleder samarbete för att stärka den digitala infrastrukturen i vården. 23 Mar, 2018 Brighters year-end report 2017. 22 Mar, 2018 Uppdatering om CE-certifieringsprocessen för Actiste. 12 Mar, 2018 Brighter kallar på en femte tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 09 Mar, 2018 Brighter anställer Petra Kaur som marknads- & kommunikationschef. 14 Feb, 2018 Nytt datum för publicering av bokslutskommuniké och uppdaterad finansiell kalender. 02 Feb, 2018 European Patent Office har beviljat Brighters patentansökan. 22 Jan, 2018 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 31 Dec, 2017 Brighter AB - annual report 2017 (EN) 31 Dec, 2017 Brighter AB - årsredovisning 2017 (SE) 21 Dec, 2017 Brighter visar nyproducerad Actiste i ny video. 20 Dec, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 19 Dec, 2017 Brighter tecknar logistikavtal med Speed Group. 14 Dec, 2017 Brighter kallar på en fjärde tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 13 Dec, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 13 Dec, 2017 Arkessa, Brighter, Ericsson och Gemalto ingår partnerskap om global uppkoppling för diabeteslösningen Actiste. 05 Dec, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 24 Nov, 2017 Brighter publishes interim information Jan-Sep 2017. 23 Nov, 2017 Patent- och registreringsverket avser att bevilja Brighters patentansökan. 23 Nov, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 13 Nov, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 07 Nov, 2017 Brighter kallar på en tredje tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 06 Nov, 2017 Brighter rekryterar CFO för framtida tillväxt och investerarrelationer. 30 Oct, 2017 Brighter tillförs 5,3 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 12 Oct, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 11 Oct, 2017 Första inlösenperiod för optioner TO3 i Brighter, 11-25 oktober 2017. 06 Oct, 2017 Handel med teckningsoptioner serie TO4 2017/2020 inleds den 13 oktober 2017. 29 Sep, 2017 Beslut från extra bolagsstämma i Brighter AB. 28 Sep, 2017 Ny avstämningsdag för utdelning av gratis optioner. 26 Sep, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 25 Sep, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 14 Sep, 2017 Kallelse till extra bolagsstämma. 11 Sep, 2017 Brighter kallar på en andra tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 01 Sep, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 25 Aug, 2017 Brighter Half-year report 2017. 23 Aug, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 22 Aug, 2017 Brighters huvudpatent har beviljats i USA. 15 Aug, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 14 Aug, 2017 Förlikar med före detta utvecklingspartner. 07 Aug, 2017 Brighter stärker finansiering inför höstens produktlansering. 03 Aug, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 24 Jul, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 18 Jul, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 13 Jul, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 27 Jun, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 16 Jun, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 09 Jun, 2017 Kommuniké från årsstämma i Brighter AB (publ). 26 May, 2017 Handel med teckningsoptioner serie TO3 2017/2020 inleds den 29 maj 2017. 19 May, 2017 Brighter interim information January - March 2017. 19 May, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 16 May, 2017 Brighter väljer AIS & Ericsson för lansering av diabeteslösningen Actiste i Thailand. 15 May, 2017 Brighter tecknar fullt i Camanio Cares nyemission inför Kinaexpansion. 08 May, 2017 Ny avstämningsdag för utdelning av gratis optioner. 05 May, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 26 Apr, 2017 Brighter säkrar finansiering om upp till 100 MSEK för lansering av Actiste och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 04 Apr, 2017 Brighter ingår partnerskap med Indonesia Mampu för att bekämpa diabetes i Indonesien. 24 Feb, 2017 Brighter Year End Report 2016. 20 Feb, 2017 Brighter sluter avtal med Sonat för global logistiklösning. 05 Jan, 2017 Rättelse av pressmeddelandet ”Avstämningsdag för utdelning av aktier i Camanio Care AB till Brighters aktieägare fastställd” 05 Jan, 2017 Avstämningsdag för utdelning av aktier i Camanio Care AB till Brighters aktieägare fastställd. 31 Dec, 2016 Brighter AB - årsredovisning 2016 (SE) 16 Dec, 2016 Beslut från extra bolagsstämma i Brighter AB. 30 Nov, 2016 Brighter sluter avtal för lansering av diabeteslösningen Actiste i Indonesien. 25 Nov, 2016 Interim information January - September 2016. 16 Nov, 2016 Camanio Care AB säkrar kapitaltillskott om 9,4 MSEK inför notering genom riktad emission av units. 16 Nov, 2016 Kallelse till extra bolagsstämma. 25 Oct, 2016 Brighter fusionerar jDome-verksamheten med Bestic och planerar notering som fristående bolag. 12 Oct, 2016 Rättelse av pressmeddelandet "Brighter genomför riktad nyemission om 11,2 MSEK." 12 Oct, 2016 Skiljedom avgjord – Brighter får rätt mot före detta utvecklingspartner. 12 Oct, 2016 Patent- och registreringsverket utökar Brighters patentskydd. 11 Oct, 2016 Rättelse av pressmeddelandet "Brighter genomför riktad nyemission om 11,2 MSEK." 11 Oct, 2016 Brighter genomför riktad nyemission om 11,2 MSEK. 04 Oct, 2016 Rättelse av pressmeddelandet "Brighter får genombrottsorder avseende jDome BikeAround i Danmark" 04 Oct, 2016 Brighter får genombrottsorder avseende jDome BikeAround i Danmark. 26 Aug, 2016 Brighter publicerar halvårsrapport 2016. 26 Aug, 2016 Brighter i slutförhandlingar med mobiloperatörer i Thailand och Indonesien. 19 Jul, 2016 Brighters nyemission avseende återbetalning av lån har nu registrerats. 19 Jul, 2016 Brighters apportemission avseende förvärv av bolaget bakom jDome BikeAround har nu registrerats. 07 Jul, 2016 Brighter och Sanmina inleder samarbete för produktionen av Actiste. 01 Jul, 2016 Brighter och Telia sluter avtal om abonnemangstjänster för diabeteslösningen Actiste. 22 Jun, 2016 Brighter förvärvar de sista aktierna i bolaget bakom jDome BikeAround. 22 Jun, 2016 Brighter genomför kvittning av de lån som upptogs vid den riktade emissionen i april 2016 genom en riktad nyemission. 08 Jun, 2016 Brighter säkerställer alla rättigheter i patenttvist – Hotswap avstår alla anspråk på äganderätten. 20 May, 2016 Interim information jan-mar 2016 has been published. 19 May, 2016 Brighter AB (publ) har 2016-05-17 hållit årsstämma. 13 May, 2016 Brighters nyemission registrerad. 12 May, 2016 Brighter inleder samarbete med Silviahemmet. 09 May, 2016 Brighter värvar expert för att stödja utvecklingen och lanseringen av Actiste. 27 Apr, 2016 Brighter genomför riktad nyemission om 10,5 MSEK samt tar upp lån om 10,5 MSEK. 19 Apr, 2016 Kallelse till årsstämma. 18 Apr, 2016 Brighter utökar försäljningen av jDome – expanderar till Norge. 18 Mar, 2016 Brighter öppnar nytt kundsegment för jDome. 19 Feb, 2016 Actiste formellt registrerat som varumärke. 18 Feb, 2016 Optionerna TO1 och TO2 har nu registrerats hos Bolagsverket. 11 Feb, 2016 Brighter senarelägger bokslutskommuniké till 31 mars 2016. 01 Feb, 2016 Brighter tillförs 11,4 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 20 Jan, 2016 Brighter förhandlar om avtal med 5 mobiloperatörer. 12 Jan, 2016 Teckningsperioden för Brighter AB:s (publ) teckningsoptioner TO 1 och TO 2 pågår. 05 Jan, 2016 Information om Brighter AB:s (publ) teckningsoptioner - Teckningsperioden inleds idag. 31 Dec, 2015 Brighter AB - årsredovisning 2015 (SE) 30 Dec, 2015 Brighter AB (publ) meddelar prissättningen för TO 1 och TO 2. 11 Dec, 2015 Brighter hävdar bättre rätt i patenttvist mot HotSwap. 10 Dec, 2015 Brighters försäljning av jDome® ökar med 200 procent. 30 Nov, 2015 Interim Information. January - September 2015. 30 Nov, 2015 Omräkning av teckningsoptioner Serie 2011 och 2013. 23 Nov, 2015 ”Brighter One” blir ”Actiste™” 22 Oct, 2015 Stark försäljningsökning av Brighters jDome-produkter 03 Jul, 2015 Brighter lanserar mobiltjänsten Go Diabetes 20 Feb, 2015 Year End Report 2014 31 Dec, 2014 Brighter AB - årsredovisning 2014 (SE) 09 May, 2014 Interim Report January – March 2014 20 Feb, 2014 Year-end Report 2013 31 Dec, 2013 Brighter AB - årsredovisning 2013 (SE) 12 Dec, 2012 Brighter AB - årsredovisning 2012 (SE) 31 Dec, 2011 Brighter AB - årsredovisning 2011 (SE) 31 Dec, 2010 Brighter AB - årsredovisning 2010 (SE) 31 Dec, 2009 Brighter AB - årsredovisning 2009 (SE) 31 Dec, 2008 Brighter AB - årsredovisning 2008 (SE)
Read more
Show more

Hide

Non-regulatory press releases


15 Oct, 2020 Additional information about the procurement framework agreement awarded to Camanio 14 Oct, 2020 Patents for monitoring medical devices has been approved in Singapore, Mexico and Japan 21 Sep, 2020 Brighter co-founds the new Nordic diabetes foundation BEAT Diabetes 14 Sep, 2020 The Board of Directors presents priorities and strategic focus going forward 03 Sep, 2020 Reminder: Brighter TO4 ceases to exist September 8 – this is the last chance to convert the warrants into shares 31 Aug, 2020 Operational summary 25 Aug, 2020 The last exercise period of Brighter TO4 starts today 06 Aug, 2020 Additional patent for AI-monitoring of medical devices will be granted in the US 14 Jul, 2020 Brighter's CEO comments on the board changes: "I understand the frustration but I am confident about the future” 13 Jul, 2020 Correction: Changes in Brighter’s board 24 Jun, 2020 Chairman taken into custody 17 Jun, 2020 Anna Malm Bernsten and Peter Sibirzeff new members of Brighter’s Board of Directors 16 Jun, 2020 Granted LTI programs favourable for further expansion 15 Jun, 2020 Brighter reaffirms the communicated market vision for Actiste 11 Jun, 2020 Registration of Brighter TO3 will be completed shortly - the interim shares are eligible to vote at the AGM 03 Jun, 2020 Clarifying queries related to the AGM 2020 20 May, 2020 Consumers in Sweden can now subscribe to Brighter’s diabetes care service Actiste® 29 Apr, 2020 Brighter’s Actiste recognized by Fast Company as one of the best World Changing Ideas 2020 20 Apr, 2020 Reminder: Brighter TO3 ceases to exist April 24 – this is the last chance to convert the warrants into shares 16 Apr, 2020 Brighter’s annual report for 2019 is now published 09 Apr, 2020 Last exercise period of Brighter TO3 starts April 10 27 Mar, 2020 Patent for AI-powered safety monitoring of medical devices granted in Indonesia 19 Mar, 2020 Brighter’s main Actiste patent granted in India – can support the growing biosimilar industry 11 Mar, 2020 Brighter takes action against the COVID-19 outbreak 21 Feb, 2020 Exercise period of BRIG TO4 begins February 22 27 Jan, 2020 Brighter’s Actiste shortlisted for MWC2020 Glomo Awards – Best Mobile Innovation for Health and Biotech 09 Jan, 2020 Participation in Brighters share issue – last day to subscribe for shares 08 Jan, 2020 The US Patent and Trademark Office grants Brighter's patent to securely combine MDD and IVDD into one unit 19 Dec, 2019 Digital-healthcare provider Accumbo initiates ‘Diabetesdoktorn’ with Brighter’s diabetes service Actiste® 18 Dec, 2019 Participation in Brighters share issue. 17 Dec, 2019 Brighter strengthens IP portfolio with 3 new patents in Sweden and South Korea. 11 Dec, 2019 Brighter's ongoing rights issue does not require any prior approval 11 Dec, 2019 The Swedish Securities Council states that the lack of organized trading in subscription rights requires prior approval 28 Nov, 2019 The Swedish Patent and Registration Office intends to grant Brighter's patent related to patch technology for measuring biomarkers 25 Nov, 2019 Brighter will present the company at Stora Aktiedagen Stockholm today 18 Nov, 2019 Clarification regarding the recently announced Benefit Issue 18 Oct, 2019 Brighter and Ung Diabetes association initiate collaboration to increase well-being among young people with diabetes. 11 Oct, 2019 The exercise period of BRIG TO3 starts today. 07 Oct, 2019 Brighter officially kicks-off commercial phase at GITEX in Dubai. 27 Sep, 2019 Brighter's main patent granted in Brazil. 05 Sep, 2019 All L1 Capital convertibles have now been converted. 28 Aug, 2019 Petra Kaur assumes new role at Brighter. 23 Aug, 2019 The exercise period of TO4 starts August 25. 26 Jun, 2019 Information about Brighter’s ISO 13485 certification. 19 Jun, 2019 Brighter expands social initiative for increased well-being among young people with type 1 diabetes. 13 Jun, 2019 Update on the CE-certification process for Actiste. 12 Jun, 2019 Last day of trading including the right to receive BRIG TO5. 26 Apr, 2019 Brighter won the Swecare Rising Star Award 2019. 17 Apr, 2019 Information about the ongoing exercise period for TO3. 11 Apr, 2019 The exercise period of TO3 starts today. 10 Apr, 2019 Brighter no longer has observation status. 09 Apr, 2019 Brighter has been granted a patent for AI-powered monitoring of medical devices. 01 Apr, 2019 Brighter has launched a pilot project for increased well-being among young diabetics. 27 Mar, 2019 Brighter has been nominated to the Swecare Rising Star Award 2019. 18 Mar, 2019 Brighter’s COO holds webcasted presentation on Aktiedagen Stockholm. 07 Mar, 2019 Brighter’s Actiste part of Swedish HealthTech project. 05 Mar, 2019 Information about the ongoing exercise period for TO4. 28 Feb, 2019 Correction: Information from Brighter’s management. 22 Feb, 2019 Accelerates in UAE – Exercise Brighter TO4 February 22–March 8. 31 Jan, 2019 Brighter has been included in the Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist. 28 Jan, 2019 Brighter and UAE Ministry of Health and Prevention will showcase Actiste at Arab Health 2019. 18 Jan, 2019 Brighter organizes seminar on The Future of Diabetes Care in connection with Arab Health in Dubai. 20 Dec, 2018 Clarification of the ongoing CE marking process. 19 Dec, 2018 Brighter continues to grow in the United Arab Emirates – recruits Medical Supervisor. 12 Dec, 2018 Brighter recruits Global Product Manager - Diabetes. 13 Nov, 2018 Brighter appoints Deputy Managing Director of the company's UAE subsidiary. 18 Oct, 2018 Information about the ongoing exercise period for TO3. 11 Oct, 2018 The exercise period of TO3 starts today. 07 Sep, 2018 Brighter presents at Aktiedagen Stockholm. 05 Sep, 2018 Information about the ongoing exercise period for TO4. 30 Aug, 2018 Brighter expands its communications with podcasts. 24 Aug, 2018 The exercise period of TO4 starts today. 03 Aug, 2018 Brighter grows - recruits Arabic speaking project manager for market introduction of Actiste in the GCC region; and also strengthens the CFO office. 17 Jul, 2018 Dr. Teddy Batanghari, Kairos Healthcare’s Co-Founder and former CEO of Summit Healthcare, becomes Senior Advisor to Brighter. 09 Jul, 2018 Brighter defines market vision for Actiste until 2023 on 5 continents. 14 Jun, 2018 Brighter has been named one of the Nordic’s most promising growth companies 2018. 17 Apr, 2018 Brighter is nominated to ”Rising Star” by Swecare. 11 Apr, 2018 Exercise period of Brighter Warrants TO3, April 11-25. 09 Apr, 2018 Brighter’s diabetes solution Actiste wins the Red Dot Award for good design and quality. 26 Mar, 2018 Brighter’s Actiste nominated to Sweden’s most prestigious Design Award. 27 Feb, 2018 Brighter, Ericsson and Arkessa show Actiste at MWC in Barcelona. 22 Feb, 2018 First exercise period of TO4 starts today. 23 Oct, 2017 Brighter's management and board fully subscribes in the ongoing exercise period of TO3 warrants. 29 Sep, 2017 Decisions of the extraordinary shareholders meeting of Brighter AB. 14 Sep, 2017 Clarification. 29 Jun, 2017 Brighter participates in Telia’s Digital Healthcare event in Almedalen. 27 Jun, 2017 Analysguiden’s analysis is now available in English. 27 Jun, 2017 Analysguidens analys finns nu tillgänglig på engelska. 20 Jun, 2017 Brighter invited as speaker for diabetes event with Cambridge Wireless and Cambridge University Health Partners. 23 May, 2017 Brighter represents data-driven health on state visits to Indonesia. 17 Mar, 2017 Camanio Care to be listed on AktieTorget. 26 Jan, 2016 Brighter is negotiating agreements with 5 mobile operators. 17 Dec, 2015 Brighter starts cooperation with SP to promote product development. 11 Dec, 2015 Brighter claims better rights in patent dispute with HotSwap. 05 Oct, 2015 Brighter and Ericsson in cooperation on technology and business development in mHealth. 21 Sep, 2015 Brighter acquires the company behind jDome Bike Around. 26 Aug, 2015 Brighter has filed suit against HotSwap. 08 May, 2015 Brighter accelerates - rights issue oversubscribed by 1,219 percent 08 May, 2015 Brighter accelerates - rights issue oversubscribed. 31 Mar, 2015 Brighter to undertake rights issue with overallotment issue.
Read more
Show more

Hide

Subscribe to our press releases

I agree to the terms and conditions.

* Required fields
Send
Menu