Regulatory press releases

21 Jul, 2021 Kommuniké från årsstämma i Brighter AB (publ) den 21 juli 2021 20 Jul, 2021 Brighter utser Erik Lissner till tillförordnad VD 20 Jul, 2021 Brighter appoints Erik Lissner as interim CEO 19 Jul, 2021 Brighters dotterbolag Nectarine Health utökar sina användarvänliga tester i USA 19 Jul, 2021 Brighter's Subsidiary Nectarine Health Expands User Friendly Trial in U.S. 06 Jul, 2021 Förslag från valberedningsledamöter inför årsstämman i Brighter AB (publ) 06 Jul, 2021 Brighter genomför riktad emission om 5 MSEK 06 Jul, 2021 Brighter carries out a private placement of SEK 5 million 30 Jun, 2021 Brighters dotterbolag Camanio vinner tilldelningsbeslut för stationära trygghetslarm med KSON (Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje) 30 Jun, 2021 Brighter's subsidiary Camanio wins allocation decision for stationary security alarms with KSON (The Municipal association for health care in Norrtälje) 21 Jun, 2021 NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN BRIGHTER AB (PUBL) 16 Jun, 2021 FÖRTYDLIGANDE I FRÅGA OM UPPSKJUTEN ÅRSSTÄMMA I BRIGHTER 16 Jun, 2021 CLARIFICATION AS REGARDS CANCELLATION OF ANNUAL GENERAL MEETING IN BRIGHTER 15 Jun, 2021 Förändring i Brighters ledning 15 Jun, 2021 Change in Brighter Management 15 Jun, 2021 Brighter skjuter på årsstämma den 17 juni 15 Jun, 2021 Brighter cancels the Annual General Meeting on June 17 15 Jun, 2021 Brighter och Al Zahra sjukhuset i Dubai tecknar kommersiellt partnerskap för Actiste 15 Jun, 2021 Brighter and Al Zahra hospital in Dubai have entered into a Commercial Partnership Regarding Actiste 10 Jun, 2021 Valberedningens i Brighter AB (Publ) förslag till beslut inför årsstämman den 17 juni 2021 10 Jun, 2021 Brighter och Prime Healthcare Group i Dubai inleder kommersiellt partnerskap avseende Actiste® 10 Jun, 2021 Brighter and Prime Medical Center in Dubai Enter into Commercial Partnership Regarding Actiste 07 Jun, 2021 Kompatibilitet med fler insulin öppnar nya marknadsmöjligheter för Brighter's Actiste 07 Jun, 2021 Compatibility with New Insulins Opens Up New Market Opportunities for Brighter’s Actiste[®] 04 Jun, 2021 Brighter´s dotterbolag Camanio inleder innovativt pilotprojekt med Tomelilla kommun 04 Jun, 2021 Brighter´'s Subsidiary Camanio Launches Innovative Pilot Project with Tomelilla Municipality 02 Jun, 2021 Brighter AB - Annual report 2020 (SE) 02 Jun, 2021 CORRECTION: Clarification R egarding the D escription of the Nomination Committee in Brighter’s Annual Report 2020 31 May, 2021 Brighter Publishes the Annual Report for the Financial Year 2020 31 May, 2021 Brighter's Auditor Makes Certain Recommendations in the Audit Report for the Fiscal Year 2020 31 May, 2021 Brighters revisor förordar speciella rekommendationer i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 21 May, 2021 Edison rapport förutspår att Brighter närmar sig intäktsgenerering 21 May, 2021 Edison Provides Update on Brighter: Poised for Revenue Momentum 18 May, 2021 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRIGHTER AB (publ) 18 May, 2021 NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN BRIGHTER AB (PUBL) 17 May, 2021 New Date for Brighter’s Annual Report: 31 May 2021 17 May, 2021 Nytt datum för Brighters årsredovisning: 31 maj 2021 17 May, 2021 Brighter Initiates Commercial Partnership with DiapointME in the United Arab Emirates 17 May, 2021 Brighter inleder försäljningssamarbete med DiapointME i Förenade Arabemiraten 17 May, 2021 Brighter gör framsteg i Sverige med användartester av diabeteslösningen Actiste 17 May, 2021 Brighter Makes Progress with the User Experience Test of the Diabetes Management Solution Actiste 12 May, 2021 Brighter Reports First Quarter Interim Report January – March 2021 10 May, 2021 Brighter AB: Ändring i finansiell kalender 10 May, 2021 Brighter AB: Change in Financial Calendar 04 May, 2021 Patent för att säkert kombinera MDD- och IVDD-funktionalitet i en enhet beviljas i Brasilien 04 May, 2021 Patent to safely combine MDD and IVDD functionality into one unit is granted in Brazil 30 Apr, 2021 Brighter presenterar på Aktiedagen Stockholm den 4 maj 2021 30 Apr, 2021 Brighter to Participate in Aktiedagen Stockholm on May 4[th], 2021 22 Apr, 2021 Klarläggande om beräkning av teckningskurs i Brighters teckningsoption TO 6 16 Apr, 2021 Ändring i finansiell kalender 16 Apr, 2021 Change in Financial Calendar 07 Apr, 2021 Sista dag för handel med BTU i Brighter AB 07 Apr, 2021 Last day of trading with Brighter BTU 31 Mar, 2021 Omräkning av teckningsoptioner i serie TO5 31 Mar, 2021 Recalculation of warrants in series TO5 21 Mar, 2021 Actiste® Mini erhåller marknadsgodkännande i Förenade Arabemiraten 21 Mar, 2021 Actiste® Mini receives market approval in the United Arab Emirates 26 Feb, 2021 Brighter AB (publ) Year-end report 2020 25 Feb, 2021 UNITEMISSION I BRIGHTER AB (PUBL) TECKNAD TILL CA 121 % - ÖVERTILLDELNING HAR NYTTJATS 18 Feb, 2021 Brighter signs 5-year distribution agreement for Actiste in Qatar 18 Feb, 2021 Brighter tecknar 5-årigt distributionsavtal avseende Actiste® i Qatar 12 Feb, 2021 Uppdatering av finansiell kalender 12 Feb, 2021 Update of the financial calendar 10 Feb, 2021 BRIGHTER AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR TILLÄGGSPROSPEKT 07 Feb, 2021 Förändring i Brighters ledning 07 Feb, 2021 Change in Brighter’s management 05 Feb, 2021 BRIGHTER AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR EU-TILLVÄXTPROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE UNITEMISSION 29 Jan, 2021 Brighter avvecklar finansieringssamarbetet med Unwrap Finance och avser att renodla verksamheten 29 Jan, 2021 Brighter terminates its financing arrangement with Unwrap Finance and intends to streamline operations 29 Jan, 2021 BRIGHTER AB (PUBL) GENOMFÖR UNITEMISSION OM INITIALT CA 117,8 MSEK 25 Jan, 2021 Brighter har erhållit utestående godkännande för förbrukningsvaror kopplat till Actiste i Saudiarabien 25 Jan, 2021 Brighter has received the remaining approval for consumables related to Actiste Service in KSA 25 Jan, 2021 Bulletin from EGM in Brighter AB (publ) 25 Jan, 2021 Kommuniké från extra bolagsstämma i Brighter AB (publ) 07 Jan, 2021 Brighters diabeteslösningar Actiste® och Actiste® Mini har erhållit marknadsgodkännande i Thailand 07 Jan, 2021 Brighter’s diabetes management devices Actiste® and Actiste® Mini receives market approval in Thailand 05 Jan, 2021 Clarification of information regarding agreements for Nigeria and Ghana announced on 30 December 2020 05 Jan, 2021 Förtydligande av information kring avtal i Nigeria och Ghana som publicerades 30 december 2020 30 Dec, 2020 Brighter signs 5-year agreement and receives initial order for Actiste® worth EUR 1.2 Million in Ghana 30 Dec, 2020 Brighter tecknar 5-årigt avtal och erhåller initial order av Actiste® värd EUR 1,2 miljoner i Ghana 30 Dec, 2020 Brighter tecknar 5-årigt avtal och erhåller initial order av Actiste® värd EUR 2,3 miljoner i Nigeria 30 Dec, 2020 Brighter signs 5-year agreement and receives initial order for Actiste® worth EUR 2.3 Million in Nigeria 28 Dec, 2020 Henrik Norström tar frivillig time-out från uppdraget som vd – Christer Trägårdh blir tillförordnad vd 23 Dec, 2020 Brighters vd delgiven brottsmisstanke av EBM 23 Dec, 2020 Kallelse till extra bolagsstämma i Brighter AB (publ) 23 Dec, 2020 Notice of Extraordinary General Meeting in Brighter AB (publ) 18 Dec, 2020 Actiste® Mini har erhållit marknadsgodkännande i Saudiarabien 18 Dec, 2020 Actiste® Mini receives market approval in the Kingdom of Saudi Arabia 10 Dec, 2020 Brighter carries out a directed share issue of c. SEK 33 million 10 Dec, 2020 Brighter genomför riktad nyemission om ca 33 MSEK 30 Nov, 2020 Valberedning för Brighter AB (publ) inför årsstämman 2021 30 Nov, 2020 Valberedning för Brighter AB (publ) inför årsstämman 2021 30 Nov, 2020 Brighter’s Nomination Committee for the Annual Shareholders’ Meeting 2021 24 Nov, 2020 Truls Sjöstedt har nu officiellt avgått från styrelsen 24 Nov, 2020 Truls Sjöstedt has now officially left his Board assignment 24 Nov, 2020 Truls Sjöstedt har nu officiellt avgått från styrelsen 20 Nov, 2020 Kommuniké från extra bolagsstämma i Brighter AB (publ) 20 Nov, 2020 Bulletin from Extraordinary General Meeting in Brighter AB (publ) 20 Nov, 2020 Kommuniké från extra bolagsstämma i Brighter AB (publ) 11 Nov, 2020 Brighter har nu erhållit samtliga utestående regulatoriska tillstånd i Förenade Arabemiraten kopplade till medicinsk utrustning 11 Nov, 2020 Brighter har nu erhållit samtliga utestående regulatoriska tillstånd i Förenade Arabemiraten kopplade till medicinsk utrustning 11 Nov, 2020 Brighter has now obtained all outstanding medical device regulatory approvals in the United Arab Emirates 09 Nov, 2020 Brighters banbrytande diabeteslösning Actiste® har erhållit marknadsgodkännande i Förenade Arabemiraten 09 Nov, 2020 Brighters banbrytande diabeteslösning Actiste® har erhållit marknadsgodkännande i Förenade Arabemiraten 09 Nov, 2020 Brighter’s pioneering diabetes management solution Actiste® receives market approval in the United Arab Emirates 06 Nov, 2020 Interim report July - September 2020 03 Nov, 2020 Kallelse till extra bolagsstämma i Brighter AB (publ) 03 Nov, 2020 Kallelse till extra bolagsstämma i Brighter AB (publ) 03 Nov, 2020 Notice of Extraordinary General Meeting in Brighter AB (publ) 02 Nov, 2020 Brighters banbrytande diabeteslösning Actiste® har erhållit marknadsgodkännande i Saudiarabien 02 Nov, 2020 Brighters banbrytande diabeteslösning Actiste® har erhållit marknadsgodkännande i Saudiarabien 02 Nov, 2020 Brighter’s pioneering diabetes management solution Actiste® receives market approval in the Kingdom of Saudi Arabia 02 Nov, 2020 Christer Trägårdh föreslås till styrelseordförande för Brighter – Sjöstedt kliver ur styrelsen 02 Nov, 2020 Christer Trägårdh föreslås till styrelseordförande för Brighter – Sjöstedt kliver ur styrelsen 13 Oct, 2020 Analysguiden: "Nära förestående myndighetsgodkännanden" 01 Oct, 2020 Brighters dotterbolag Camanio har vunnit rikstäckande ramavtal med SKR för trygghetslarm i Sverige 15 Sep, 2020 Brighter tillförs 21 MSEK genom riktad nyemission 15 Sep, 2020 Brighter tillförs SEK 21,7 miljoner genom nyttjande av teckningsoptioner 31 Aug, 2020 Interim report April - June 2020 05 Aug, 2020 Sofia Landström lämnar sin styrelseplats 31 Jul, 2020 Kommuniké från bolagsstämma i Brighter AB (publ) den 31 juli 2020 31 Jul, 2020 Nytt förslag på styrelseordförande presenteras längre fram 30 Jul, 2020 Extrastämman kommer att få ta ställning till nytt förslag på styrelseordförande 28 Jul, 2020 Brighters valberedning föreslår ny styrelse och styrelseordförande 20 Jul, 2020 Brighter inleder samarbete och levererar Actiste till provinsregeringen för Västra Java i Indonesien 14 Jul, 2020 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIGHTER AB (PUBL) 13 Jul, 2020 Förändringar i Brighters styrelse 07 Jul, 2020 Brighter utökar produktportföljen – har erhållit CE-märke för nya produkten ”Actiste® Mini” 26 Jun, 2020 Brighters styrelseordförande Truls Sjöstedt frisläppt 25 Jun, 2020 Två nytillträdda styrelsemedlemmar avsäger sig styrelseuppdrag för Brighter 24 Jun, 2020 Polisförhör med styrelseordförande 15 Jun, 2020 Kommuniké från årsstämma i Brighter AB (publ) den 15 juni 2020 01 Jun, 2020 Valberedningens förslag till styrelse och justerat förslag inför årsstämman 2020 13 May, 2020 Kallelse till Årsstämma i Brighter AB (Publ) 08 May, 2020 Brighter flyttar fram årsstämman till 15 juni 06 May, 2020 Brighter tillförs SEK 9,2 miljoner genom nyttjande av teckningsoptioner 30 Apr, 2020 Interim report January - March 2020 16 Apr, 2020 Brighter AB - Annual report 2019 (SE) 16 Apr, 2020 Brighter AB - Annual report 2019 (EN) 25 Mar, 2020 Brighter skjuter upp årsstämman till 10 juni 2020 27 Feb, 2020 Interim report October - December 2019 18 Feb, 2020 Brighters valberedning inför årsstämman 2020 04 Feb, 2020 Sista dag för handel med BTA i Brighter AB. 31 Jan, 2020 Brighter tillträder förvärvet av Nectarine Health 22 Jan, 2020 Brighter slutför förvärv av Nectarine Health 17 Jan, 2020 Brighter i diskussioner om att förvärva Nectarine Health för att optimera AI- och IoT-vårdlösningar 15 Jan, 2020 Omräkning av teckningsoptioner i serie TO5 14 Jan, 2020 Brighters emission tecknad till 99,54 procent – bolaget tillförs 191 MSEK 12 Dec, 2019 Brighter offentliggör prospekt avseende företrädesemission 12 Dec, 2019 Förändringar av emissionserbjudandet 11 Dec, 2019 Styrelsen i Brighter tecknar fullt i Förmånsemissionen 06 Dec, 2019 Prospekt publiceras vecka 50 06 Dec, 2019 Analysguiden: Intervju om förmånsemission- "En konstruktion som gynnar aktieägarna" 02 Dec, 2019 Brighters styrelseordförande och vd tecknar fullt i Förmånsemissionen 29 Nov, 2019 Finansieringsavtalet med Winance avslutas 29 Nov, 2019 Prospekt publiceras vecka 49 22 Nov, 2019 Ledning och nyckelpersoner investerar 19,2 MSEK i Brighter genom riktad nyemission 21 Nov, 2019 Brighter investerar i digital vårdgivare och ingår samarbetsavtal kring digitala vårdtjänster 20 Nov, 2019 Omräkning av teckningsoptioner i serie TO3, TO4 och TO5 med anledning av Brighters förmånsemission 18 Nov, 2019 Brighter accelererar kommersialiseringen av Actiste och genomför en företrädesemission utan handel med teckningsrätter på motsvarande cirka 192 MSEK 11 Nov, 2019 Kommuniké från extra bolagsstämma i Brighter AB (publ) den 11 november 2019. 31 Oct, 2019 Analysguiden: Intervju efter Q3 25 Oct, 2019 Interim report July - September 2019. 23 Oct, 2019 Brighter kallar till extra bolagsstämma. 23 Oct, 2019 Styrelsen för Brighter kallar till extra bolagsstämma och föreslår att stämman beslutar om riktad nyemission. 14 Oct, 2019 Brighter tillträder förvärvet av Camanio AB och beslutar om apportemission. 11 Oct, 2019 Brighter överlåter sin andel i Camanio Care AB (publ) till närstående bolag. 29 Sep, 2019 Brighter ingår aktieöverlåtelseavtal med Camanio Care om förvärv av Camanio Cares dotterbolag. 25 Sep, 2019 Brighter tidigarelägger publicering av tredje kvartalets delårsrapport till den 25 oktober 2019. 08 Sep, 2019 Brighter avser att förvärva Camanio Cares dotterbolag samt att avyttra sitt innehav i Camanio Care. 06 Sep, 2019 Analysguiden: Intervju efter CE-godkännande 05 Sep, 2019 Brighter genomför riktad nyemission om 35.4 MSEK. 03 Sep, 2019 Actiste – världens första kompletta IoT-enhet för monitorering och behandling av diabetes – har erhållit marknadsgodkännande (CE-märke). 28 Aug, 2019 Interim report April - June 2019. 12 Jul, 2019 Brighter genomför riktad emission om 5 MSEK. 10 Jul, 2019 Brighter genomför riktad emission om 10,8 MSEK genom kvittning och kontant. 28 Jun, 2019 Första dagen för handel med BRIG TO5. 24 Jun, 2019 Brighter genomför riktad emission om 24,3 MSEK genom kvittning och kontant. 19 Jun, 2019 Brighter har erhållit ISO 13485-certifiering. 29 May, 2019 Lösenpris för BRIG TO5. 28 May, 2019 Single-family office investerar 15 MEUR i Brighter genom riktade nyemissioner. 22 May, 2019 Interim report January - March 2019. 09 May, 2019 Henrik Norström har utsetts till ny VD för Brighter AB. 09 May, 2019 Kommuniké från årsstämman i Brighter AB. 29 Apr, 2019 Ny plats för årsstämma 2019. 25 Apr, 2019 Brighter AB - annual report 2018 (EN) 25 Apr, 2019 Brighter AB - årsredovisning 2018 (SE) 17 Apr, 2019 Nytt datum för publicering av årsredovisning. 17 Apr, 2019 Rättelse: Ytterligare information om den riktade nyemissionen. 16 Apr, 2019 Ytterligare information om den riktade nyemissionen. 10 Apr, 2019 Nya styrelseledamöter investerar 9,6 MSEK i Brighter genom riktad nyemission. 10 Apr, 2019 Förändring i ledning och styrelse. 10 Apr, 2019 Kallelse till årsstämma. 08 Apr, 2019 Brighter har tillförts 10 MSEK genom riktad nyemission. 26 Mar, 2019 Nytt datum för publicering av årsredovisning. 25 Mar, 2019 Brighter har tillförts 10 MSEK genom riktad nyemission. 18 Mar, 2019 Brighter tillförs 2,6 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 04 Mar, 2019 Brighter genomför riktad nyemission om upp till 20 MSEK. 28 Feb, 2019 Information från Brighters ledning. 27 Feb, 2019 Interim report October-December 2018. 11 Feb, 2019 Klargörande – Förenade Arabemiratens uttalanden om att lansera Brighters diabetestjänst Actiste. 02 Jan, 2019 Brighter kallar på en nionde och sista tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 13 Dec, 2018 Brighters valberedning inför årsstämman 2019. 15 Nov, 2018 Interim report July-September 2018. 07 Nov, 2018 Brighter kallar på en åttonde tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 07 Nov, 2018 Brighter tillförs 0,8 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 03 Oct, 2018 Brighter har nu tillförts 29 MSEK genom bolagets ledning, styrelse och nyckelpersoner. 19 Sep, 2018 Actistes companion-applikationer och The Benefit Loop har nu CE-certifierats. 19 Sep, 2018 Brighter tillförs 2,9 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 03 Sep, 2018 Brighter beräknas tillföras 29 MSEK genom ledning och nyckelpersoners incitamentsprogram. 27 Aug, 2018 Brighter och AFAQ har etablerat bolag i Förenade Arabemiraten. 24 Aug, 2018 Interim report April-June 2018. 24 Aug, 2018 Omräkning av teckningsoptioner serie 2014 och 2015. 16 Aug, 2018 Brighter offentliggör prismålbild för Actiste. 08 Aug, 2018 European Patent Office avser att bevilja Brighters patent för AI-stödd övervakning av medicinteknisk utrustning. 01 Aug, 2018 Brighter kallar på en sjunde tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 06 Jul, 2018 Brighters styrelse har beslutat att inleda processen för en ansökan att notera bolaget på reglerad marknad. 03 Jul, 2018 Brighter och AFAQ inleder partnerskap för att lansera Actiste i GCC. 29 Jun, 2018 Brighter AB byter Certified Adviser. 25 Jun, 2018 Brighter förhandlar med sydostasiatiska läkemedelsproducenter. 21 Jun, 2018 Brighter breddar försäljningskanaler för Actiste i Thailand. 20 Jun, 2018 Brighter förhandlar med indonesiska försäljningspartner. 16 May, 2018 Kommuniké från årsstämma i Brighter AB (publ). 15 May, 2018 Brighter Interim report January-March 2018: Momentum towards Actiste delivery continues. 14 May, 2018 Brighter kallar på en sjätte tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 09 May, 2018 Brighter tillförs 0,9 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 18 Apr, 2018 Brighters årsredovisning 2017 publiceras 23 april. 18 Apr, 2018 Catarina Ihre föreslås till Brighters styrelse. 18 Apr, 2018 Kallelse till årsstämma. 16 Apr, 2018 Barbro Fridén föreslås bli ny styrelseordförande i Brighter. 05 Apr, 2018 Brighter tillförs 672 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 26 Mar, 2018 Brighter och FRISQ inleder samarbete för att stärka den digitala infrastrukturen i vården. 23 Mar, 2018 Brighters year-end report 2017. 22 Mar, 2018 Uppdatering om CE-certifieringsprocessen för Actiste. 12 Mar, 2018 Brighter kallar på en femte tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 09 Mar, 2018 Brighter anställer Petra Kaur som marknads- & kommunikationschef. 14 Feb, 2018 Nytt datum för publicering av bokslutskommuniké och uppdaterad finansiell kalender. 02 Feb, 2018 European Patent Office har beviljat Brighters patentansökan. 22 Jan, 2018 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 31 Dec, 2017 Brighter AB - annual report 2017 (EN) 31 Dec, 2017 Brighter AB - årsredovisning 2017 (SE) 21 Dec, 2017 Brighter visar nyproducerad Actiste i ny video. 20 Dec, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 19 Dec, 2017 Brighter tecknar logistikavtal med Speed Group. 14 Dec, 2017 Brighter kallar på en fjärde tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 13 Dec, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 13 Dec, 2017 Arkessa, Brighter, Ericsson och Gemalto ingår partnerskap om global uppkoppling för diabeteslösningen Actiste. 05 Dec, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 24 Nov, 2017 Brighter publishes interim information Jan-Sep 2017. 23 Nov, 2017 Patent- och registreringsverket avser att bevilja Brighters patentansökan. 23 Nov, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 13 Nov, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 07 Nov, 2017 Brighter kallar på en tredje tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 06 Nov, 2017 Brighter rekryterar CFO för framtida tillväxt och investerarrelationer. 30 Oct, 2017 Brighter tillförs 5,3 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. 12 Oct, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 11 Oct, 2017 Första inlösenperiod för optioner TO3 i Brighter, 11-25 oktober 2017. 06 Oct, 2017 Handel med teckningsoptioner serie TO4 2017/2020 inleds den 13 oktober 2017. 29 Sep, 2017 Beslut från extra bolagsstämma i Brighter AB. 28 Sep, 2017 Ny avstämningsdag för utdelning av gratis optioner. 26 Sep, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 25 Sep, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 14 Sep, 2017 Kallelse till extra bolagsstämma. 11 Sep, 2017 Brighter kallar på en andra tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. 01 Sep, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 25 Aug, 2017 Brighter Half-year report 2017. 23 Aug, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 22 Aug, 2017 Brighters huvudpatent har beviljats i USA. 15 Aug, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 14 Aug, 2017 Förlikar med före detta utvecklingspartner. 07 Aug, 2017 Brighter stärker finansiering inför höstens produktlansering. 03 Aug, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 24 Jul, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 18 Jul, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 13 Jul, 2017 Ökning av antalet aktier i Brighter AB. 19 May, 2017 Brighter interim information January - March 2017. 24 Feb, 2017 Brighter Year End Report 2016. 31 Dec, 2016 Brighter AB - årsredovisning 2016 (SE) 25 Nov, 2016 Interim information January - September 2016. 20 May, 2016 Interim information jan-mar 2016 has been published. 31 Dec, 2015 Brighter AB - årsredovisning 2015 (SE) 30 Nov, 2015 Interim Information. January - September 2015. 20 Feb, 2015 Year End Report 2014 31 Dec, 2014 Brighter AB - årsredovisning 2014 (SE) 09 May, 2014 Interim Report January – March 2014 20 Feb, 2014 Year-end Report 2013 31 Dec, 2013 Brighter AB - årsredovisning 2013 (SE) 12 Dec, 2012 Brighter AB - årsredovisning 2012 (SE) 31 Dec, 2011 Brighter AB - årsredovisning 2011 (SE) 31 Dec, 2010 Brighter AB - årsredovisning 2010 (SE) 31 Dec, 2009 Brighter AB - årsredovisning 2009 (SE) 31 Dec, 2008 Brighter AB - årsredovisning 2008 (SE)
Read more
Show more

Hide

Non-regulatory press releases


12 Jul, 2021 Brighter's Subsidiary Nectarine Health Receives Approval to Release Nectarine Health™ Customer Interface App 01 Jul, 2021 Brighter’s Actiste® Receives Telecommunication Approval in Qatar 18 Jun, 2021 Brighter Participated in the 14[th] International Conference on Advanced Technologies and Treatments for Diabetes 18 Jun, 2021 Brighter’s Actiste Mini Receives Telecommunication Approval in Qatar 17 Jun, 2021 The European Patent Office intends to grant Brighter a patent for the use of a proximity sensor to log insulin injections in Actiste. 16 Jun, 2021 Brighter and Chronos Care Enter into Proof of Concept Collaboration for Actiste 01 Jun, 2021 Brighter's Subsidiary Nectarine Health Advances Discussions with Potential Partners in the US 06 May, 2021 Invitation to Brighter’s Q1 2021 Report Conference Call 16 Apr, 2021 New analysis shows significant long-term potential in Brighter’s various offers and the company’s share price 13 Apr, 2021 CEO Comment April 2021- Building & Maintaining Momentum 15 Mar, 2021 Brighter has reported personal data incident to the Privacy Protection Agency (IMY) 08 Mar, 2021 Brighter's subsidiary Camanio and Siemens Smart Infrastructure initiates collaboration around smart and connected homes for the elderly 25 Feb, 2021 Nectarine Health obtains the last remaining FCC clearance 17 Feb, 2021 Nectarine Health make regulatory progress 16 Feb, 2021 Invitation to conference call following Brighter’s year-end report 2020 15 Feb, 2021 Brighter enters the next phase of its Actiste market introduction in Nigeria and Ghana 12 Feb, 2021 Nectarine Health initiates test phase ahead of US launch 11 Feb, 2021 Update regarding the approval process of Actiste Mini in UAE 05 Feb, 2021 BRIGHTER AB (PUBL) PUBLISHES EU GROWTH PROSPECTUS 29 Dec, 2020 CEO Henrik Norström takes time out from his assignment – Christer Trägårdh becomes acting CEO 10 Dec, 2020 Brighter and Swedish health center Närhälsan Stenungsund initiates collaboration regarding the diabetes management solution Actiste 02 Dec, 2020 Brighter and Swedish health center Särö initiates collaboration regarding the diabetes management solution Actiste 30 Nov, 2020 Brighter has been selected for the UNDP and Draper University Impact Healthtech Pre-Acceleration Program 13 Nov, 2020 Brighter's subsidiary Nectarine Health won the “People’s choice award” at Techarenan Challenge 2020 10 Nov, 2020 Brighter won the Healthtech Unicorn Battle Europe 09 Nov, 2020 Brighter has qualified to the top 10 in the Healthtech Unicorn Battle Europe 04 Nov, 2020 Record day for Camanio's sales 15 Oct, 2020 Additional information about the procurement framework agreement awarded to Camanio 14 Oct, 2020 Patents for monitoring medical devices has been approved in Singapore, Mexico and Japan 21 Sep, 2020 Brighter co-founds the new Nordic diabetes foundation BEAT Diabetes 14 Sep, 2020 The Board of Directors presents priorities and strategic focus going forward 03 Sep, 2020 Reminder: Brighter TO4 ceases to exist September 8 – this is the last chance to convert the warrants into shares 31 Aug, 2020 Operational summary 25 Aug, 2020 The last exercise period of Brighter TO4 starts today 06 Aug, 2020 Additional patent for AI-monitoring of medical devices will be granted in the US 14 Jul, 2020 Brighter's CEO comments on the board changes: "I understand the frustration but I am confident about the future” 13 Jul, 2020 Correction: Changes in Brighter’s board 24 Jun, 2020 Chairman taken into custody 17 Jun, 2020 Anna Malm Bernsten and Peter Sibirzeff new members of Brighter’s Board of Directors 16 Jun, 2020 Granted LTI programs favourable for further expansion 15 Jun, 2020 Brighter reaffirms the communicated market vision for Actiste 11 Jun, 2020 Registration of Brighter TO3 will be completed shortly - the interim shares are eligible to vote at the AGM 03 Jun, 2020 Clarifying queries related to the AGM 2020 20 May, 2020 Consumers in Sweden can now subscribe to Brighter’s diabetes care service Actiste® 29 Apr, 2020 Brighter’s Actiste recognized by Fast Company as one of the best World Changing Ideas 2020 20 Apr, 2020 Reminder: Brighter TO3 ceases to exist April 24 – this is the last chance to convert the warrants into shares 16 Apr, 2020 Brighter’s annual report for 2019 is now published 09 Apr, 2020 Last exercise period of Brighter TO3 starts April 10 27 Mar, 2020 Patent for AI-powered safety monitoring of medical devices granted in Indonesia 19 Mar, 2020 Brighter’s main Actiste patent granted in India – can support the growing biosimilar industry 11 Mar, 2020 Brighter takes action against the COVID-19 outbreak 21 Feb, 2020 Exercise period of BRIG TO4 begins February 22 27 Jan, 2020 Brighter’s Actiste shortlisted for MWC2020 Glomo Awards – Best Mobile Innovation for Health and Biotech 09 Jan, 2020 Participation in Brighters share issue – last day to subscribe for shares 08 Jan, 2020 The US Patent and Trademark Office grants Brighter's patent to securely combine MDD and IVDD into one unit 19 Dec, 2019 Digital-healthcare provider Accumbo initiates ‘Diabetesdoktorn’ with Brighter’s diabetes service Actiste® 18 Dec, 2019 Participation in Brighters share issue. 17 Dec, 2019 Brighter strengthens IP portfolio with 3 new patents in Sweden and South Korea. 11 Dec, 2019 Brighter's ongoing rights issue does not require any prior approval 11 Dec, 2019 The Swedish Securities Council states that the lack of organized trading in subscription rights requires prior approval 28 Nov, 2019 The Swedish Patent and Registration Office intends to grant Brighter's patent related to patch technology for measuring biomarkers 25 Nov, 2019 Brighter will present the company at Stora Aktiedagen Stockholm today 18 Nov, 2019 Clarification regarding the recently announced Benefit Issue 18 Oct, 2019 Brighter and Ung Diabetes association initiate collaboration to increase well-being among young people with diabetes. 11 Oct, 2019 The exercise period of BRIG TO3 starts today. 07 Oct, 2019 Brighter officially kicks-off commercial phase at GITEX in Dubai. 27 Sep, 2019 Brighter's main patent granted in Brazil. 05 Sep, 2019 All L1 Capital convertibles have now been converted. 28 Aug, 2019 Petra Kaur assumes new role at Brighter. 23 Aug, 2019 The exercise period of TO4 starts August 25. 26 Jun, 2019 Information about Brighter’s ISO 13485 certification. 19 Jun, 2019 Brighter expands social initiative for increased well-being among young people with type 1 diabetes. 13 Jun, 2019 Update on the CE-certification process for Actiste. 12 Jun, 2019 Last day of trading including the right to receive BRIG TO5. 26 Apr, 2019 Brighter won the Swecare Rising Star Award 2019. 17 Apr, 2019 Information about the ongoing exercise period for TO3. 11 Apr, 2019 The exercise period of TO3 starts today. 10 Apr, 2019 Brighter no longer has observation status. 09 Apr, 2019 Brighter has been granted a patent for AI-powered monitoring of medical devices. 01 Apr, 2019 Brighter has launched a pilot project for increased well-being among young diabetics. 27 Mar, 2019 Brighter has been nominated to the Swecare Rising Star Award 2019. 18 Mar, 2019 Brighter’s COO holds webcasted presentation on Aktiedagen Stockholm. 07 Mar, 2019 Brighter’s Actiste part of Swedish HealthTech project. 05 Mar, 2019 Information about the ongoing exercise period for TO4. 28 Feb, 2019 Correction: Information from Brighter’s management. 22 Feb, 2019 Accelerates in UAE – Exercise Brighter TO4 February 22–March 8. 31 Jan, 2019 Brighter has been included in the Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist. 28 Jan, 2019 Brighter and UAE Ministry of Health and Prevention will showcase Actiste at Arab Health 2019. 18 Jan, 2019 Brighter organizes seminar on The Future of Diabetes Care in connection with Arab Health in Dubai. 20 Dec, 2018 Clarification of the ongoing CE marking process. 19 Dec, 2018 Brighter continues to grow in the United Arab Emirates – recruits Medical Supervisor. 12 Dec, 2018 Brighter recruits Global Product Manager - Diabetes. 13 Nov, 2018 Brighter appoints Deputy Managing Director of the company's UAE subsidiary. 18 Oct, 2018 Information about the ongoing exercise period for TO3. 11 Oct, 2018 The exercise period of TO3 starts today. 07 Sep, 2018 Brighter presents at Aktiedagen Stockholm. 05 Sep, 2018 Information about the ongoing exercise period for TO4. 30 Aug, 2018 Brighter expands its communications with podcasts. 24 Aug, 2018 The exercise period of TO4 starts today. 03 Aug, 2018 Brighter grows - recruits Arabic speaking project manager for market introduction of Actiste in the GCC region; and also strengthens the CFO office.
Read more
Show more

Hide

Subscribe to our press releases

I agree to the terms and conditions.

* Required fields
Send
Menu