Praktiska länkar och bra exempel.


Här har vi samlat dokument och länkar till exempel på hur några av våra kunder har implementerat och arbetar med jDome BikeAround samt vanliga frågor och svar om systemet.


Nätverket Hälsans nya verktyg hjälper beslutsfattare inom vård och omsorg att upptäcka digitaliseringens möjligheter genom att bidra med kunskap, inspiration och möten. Vill du läsa mer om hur Hälsans nya verktyg beskriver nyttan med jDome BikeAround? Klicka här.

 

Likväl som vi är måna om att genomföra en god utbildning till personalen som ska använda jDome BikeAround, är det viktigt för oss att beslutsfattare och chefer utvecklas och mår bra i sitt arbete med välfärdsteknologi. Socialstyrelsen har en mycket bra utbildning i ämnet som vi starkt kan rekommendera! Här hittar du den.

 

På uppdrag av Myndigheten för Delaktighet utvärderade Västerås Stad och Östersunds Kommun jDome BikeAround år 2014. Här kan du ta del av projektrapporterna.

Läs delrapporten från Västerås här.

Läs Västerås Stads slutrapport av fallstudierna till MFD här.

Läs projektrapporten från Östersunds Kommun.

Myndigheten för delaktighet har sammanfattat resultaten i en rapport som du kan läsa här.

 

Här kan du läsa mer om välfärdsteknologi och miljöanpassningar. Goda exempel från särskilt boende och daglig verksamhet.

 

Katrineholm utvärderade med stöd av FoU Sörmland jDome BikeAround. Du hittar projektredovisningen här.