Så här säger våra kunder.


jDome är en del av ett helt system som bygger på dialog och gensvar, mellan användare och vårdpersonal samt dessa och användarens anhöriga. För oss är gensvar och input från våra kunder också helt avgörande – och ett av de mest effektiva sätten för oss att fortsätta att utveckla systemet (du hittar rapporten längre ned). Här är några röster om jDome BikeAround. Vi hör gärna din också!


“Sjukdom och funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för en meningsfull vardag. Att fortsätta få vara till betydelse och till mening är livselixir för varje människa. Vår värdegrund bygger på att människor ska få leva ett värdigt liv och känna meningsfullhet även om man behöver hjälp och stöd i tillvaron. Vi valde därför att testa jDome® BikeAround™ i våra verksamheter efter att några av oss hade provat på detta hjälpmedel under ÄO- dagarna 2014. Det här hjälpmedlet är relationsskapande och har startat samtalsområden och nyfikenhet långt mer än vi hade förväntat oss. Nya arbetsmetoder och teknik kräver både en inlärningstid och god support från innovatörer, jDome BikeAround uppfyller våra krav!”

Gunilla Woxlin från Nordanstig

 

”Vi vill att jDome BikeAround skall vara för hela äldreomsorgen! Oavsett om man har en demenssjukdom eller ej så är det trevligt att ta en cykeltur genom barndomens kvarter eller längs barnbarnets gata i New York. Därför har kommunen valt att placera lösningar på samtliga kommunens äldreboenden och den öppna verksamheten Äldrecentrum. ”

Johanna Lillerskog, Tibro kommun 

 

”Vi hoppas att jDome BikeAround kommer att erbjuda stimulerande cykelstunder och väcka minnen från olika platser i Tibro eller någon annanstans i världen.”

 Johanna Lillerskog, Tibro kommun 

 

“Fina cykelstunder som ger upphov till meningsfulla samtal mellan personal och den enskilde och självklart även med de närstående.”

  Johanna Lillerskog, Tibro kommun

 

 

Här kan du läsa vad våra kunder tyckte: Rapport hösten 2014Våra kunder.


Bland våra kunder finns framför allt olika svenska verksamheter inom omsorgen representerade. De flesta av våra produkter finns idag på äldreboenden eller boende för personer som lider av demens eller andra kognitiva funktionsnedsättningar, men används även i dagverksamhet och i andra länder.


Vi lanserade nyligen i Norge och jDome finns även i Holland. Med utökade resurser i bolaget så kommer fler användare få möjlighet att testa jDome och vi ser fram emot att se hur våra produkter tas emot inom den verksamhet som arbetar med habilitering/daglig verksamhet eller rehabilitering.
Har du frågor eller vill träffa oss? Klicka här.

 Samarbeten.


jDome BikeAround är produkten av samarbeten mellan aktörer i flera – och vitt skilda – branscher, som arbetat tillsammans för att utveckla nästa generations hjälpmedel inom vård och omsorg. Med det vinnande konceptet i ryggen fortsätter vi att utveckla våra partnerskap men letar även nya kompisar. Gemensamt för alla våra samarbeten är att de kretsar kring innovation och hur den kan bidra till en bättre framtid i vården. Kontakta oss om du vill bli en av våra partners.


Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet strävar efter att aktivt delta i utvecklingen av god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Stiftelsen Silviahemmet grundades på initiativ av H.M. Drottning Silvia på Alla hjärtans dag 1996. Den blandar Silviasyster- och Silviasjuksköterskeutbildning samt utbildningscertifieringar av hela enheter, med breddutbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier inom vården. jDome BikeAround finns tillgänglig på Silviahemmets dagverksamhet där besökare har möjlighet att prova en åktur. Här kommer du till Silviahemmets hemsida.

 

Google.

Amerikanska Googles mission är att organisera all världens information och göra den universellt tillgänglig och användbar. Det är bilderna som deras bil har åkt runt i världen och tagit till tjänsten Google Street View som låter dig skriva in en adress varsomhelst i världen (nåja nästan) och sedan se bilder från den adressen – och som användare av jDome® BikeAround™ ser när de använder aktiveringsstationen.

 

Hälsoteknikcentrum Halland.

jDome BikeAround är ett samarbetsprojekt mellan Hälsoteknikcentrum Halland och Techna Science vid Professionshøjskolen Metropol i Köpenhamn. Konceptet är framtaget genom workshops med deltagare som professionellt arbetar med bland annat demensvård, sjukgymnastik, arbetsterapi, sjukvård, IT-utveckling, forskning och innovation. I dag är jDome BikeAround ett ständigt inslag på mässor och inspirationsdagar där Hälsoteknikcentrum i Halland befinner sig. Läs mer här.

 

Hälsans nya verktyg.
Med över tio års erfarenhet hjälper nätverket Hälsans nya verktyg beslutsfattare inom vård och omsorg att upptäcka digitaliseringens möjligheter genom att bidra med kunskap, inspiration och möten. De har varit en aktiv part i utvecklingen av jDome WalkAround. Här kan du läsa mer om nätverket Hälsans nya verktyg.

 

FoU Sörmland
Forskning och Utveckling i Sörmland driver projektet ”Trampa för Liv och Lust” i Sörmland för att intressera kommunerna för välfärdsteknik. De lånar ut sin jDome BikeAround till projekt och utvärderar hur användandet kan kopplas till verksamhetsmål och utvecklingsmöjligheter baserat på användarenkäter. Läs mer här.

 

Proffesjonshøjskolen Metropol
Proffesjonshøjskolen Metropol, Köpenhamn var med i de inledande faserna vid utveckling av jDome BikeAround och genomförde de första användartesterna på slutanvändare. Deras pilotprojekt ska testa hur en upplevelse med jDome BikeAround påverkar användare med moderat till svår demens. Det som testas är aktivitetsförmåga, livskvalitet, ilska, allmäntillstånd samt kvalitativa data kring observerade upplevelser. I projektet räknar man med att kunna inkludera 8-12 användare på ett aktivitetscenter i Frederiksberg i Köpenhamn. Läs mer här.

Läs mer