Documents.


Here are all documents pertaining
to Brighter as an investment.


 • Brighter AB - 2018-03-31 Summary Warrants BoD and Mgmt

 • Brighter AB - Power of Attorney AGSM 2018

 • Brighter AB - Annual Report 2017

 • Brighter AB - TO 4 teckningssedel

 • Brighter AB - KV4 2017-2019 Convertible Notes - Terms and Conditions

 • Brighter AB - KV3 2017-2019 Convertible Notes - Terms and Conditions

 • Brighter AB - TO4 2017-2020 Warrants - Terms and Conditions

 • Brighter AB - KV2 2017-2019 Convertible Notes - Terms and Conditions

 • Brighter AB Notice of Extraordinary Shareholder meeting 2017

 • Brighter AB-Extraordinary Shareholder Meeting Power of Attorney 2017

 • Brighter AB -Overview Warrants September 13 2017

 • Brighter AB - Official Notification Of The Annual General Meeting 2017

 • Brighter AB - Annual General Meeting 2017 Power of Attorney

 • Brighter AB - TO3 2017-2020 Warrants - Terms and Conditions

 • Brighter AB - KV1 2017-2018 Convertible Notes - Terms and Conditions

 • Brighter AB - Extraordinary Shareholders Meeting 2016-12 Power of Attorney

 • Brighter AB - Annual General Meeting 2016 Power of Attorney

 • Brighter AB - Notice of the Annual General Meeting 2016

 • Brighter AB - Interim Information Jan-Sep 2015

 • Brighter AB - Interim information Jan-Mar 2015

 • Brighter AB (publ) Annual Report 2014 (Swedish)

 • OFFICIAL NOTIFICATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING Short

 • Interim information Jan-Sep 2014 Date 2014-11-14

 • Brighter AB Årsstämma 2014 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner mm - personal och nyckelpersoner Date 2014-05-19

 • Brighter AB Årsstämma 2014 Förslag till villkor för teckningsoptioner Serie II Date 2014-05-19

 • Brighter AB (publ) Kallelse till årsstämma 2014 Date 2014-05-19

 • Brighter AB Huvudaktieägarnas förslag till instruktion för valberedning - 2014-6 Date 2014-05-19

 • Brighter AB Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande 2014-6 Date 2014-05-19

 • Brighter AB Årsstämma 2014 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner mm - styrelseledamöter Date 2014-05-19

 • Brighter AB Årsstämma 2014 Förslag till villkor för teckningsoptioner Serie I Date 2014-05-19

 • Company Description Date 2014-03-14

 • Memorandum 2014 Date 2014-02-06

 • Anmälningssedel I med företräde Date 2014-02-06

 • Anmälningssedel II utan företräde Date 2014-02-06

 • Teaser, English version 2012 Date 2012-12-14

 • Memorandum 2012 Date 2012-12-05

 • Teaser med teckningssedel 2012 Date 2012-12-05

 • Teckningssedel 2012 Date 2012-12-05

 • Teckningssedel 2011 Date 2011-09-16

 • Teaser 2011 Date 2011-09-16

 • Memorandum 2011 Date 2011-08-15