A human
innovation company.

“We immediately said we should do some good, and that it should simplify life.
We want you to be all you can be. Always”


Truls Sjöstedt, founder

Se oss live på Aktiedagen

Live direkt i din browser 20.00 tisdag 11 septemberDen 11 september 20.00 kan du se VD Truls Sjöstedt presentera oss på Brighter under Aktiedagen av Aktiespararna.

Läs mer om eventet här.

Du hittar livesändningen här.

Vi lanserar podcast!


Kvartalsrapporten och andra nyheter diskuteras av Truls och Henrik.


 

I vårt första pod-avsnitt intervjuar Jacob Narvell, vår Social Media Manager, Vd Truls Sjöstedt och Vice Vd Henrik Norström om bland annat kvartalsrapporten för Q2.

 

Lyssna här!

 

Jag, här, nu – ett deiktiskt perspektiv på vården i Sverige.

Ett whitepaper av Brighter


Läs vårt senaste whitepaper här!


Den svenska vården står inför stora utmaningar. En växande, allt äldre, befolkning kräver alltmer vård och resurser, samtidigt som vårdsektorn redan i dagens situation är hårt pressad och har svårt att klara av att leverera god vårdkvalitet inom rimlig tid.

Dagens vård är utformad för att vara nära medborgarna fysiskt. Demografiska skiften och digital teknik har dock lett till att den modellen ifrågasätts i allt högre grad. Det är inte effektivt att driva ett stort sjukhus i en region där få människor bor. Administrativa sysslor och möten bör ske automatiserat och inte stjäla värdefull tid från läkare och sjuksköterskor. Monitorering av exempelvis kroniska sjukdomar kan numera enkelt och säkert ske på distans. Hälsodata kan i realtid skickas digitalt till dedikerade läkare och sköterskor så att vården blir mer proaktiv, snarare än reaktiv, med enorma besparingar som följd.

Ladda ner.

Analysguiden – Intervju med Brighter.


Intervju av Aktiespararna i serien Analysguiden med Brighters VD, Truls Sjöstedt.


Se videon här.

 

Vill du hålla dig uppdaterad om oss även i fortsättningen? Följs oss på någon av våra sociala kanaler.

Facebook   Instagram   Twitter   Linkedin   Youtube

 

Actiste vinner prestigefullt pris för design och kvalitet.– Vi är otroligt glada och stolta över att vinna pris i Red Dot Award för Product Design 2018. Det är inte bara en bekräftelse på att vi skapat en snygg design utan även en användarvänlig produkt av hög kvalitet, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare. Vår design- och innovationspartner Veryday har tillsammans med den interna utvecklingsavdelningen gjort en fantastisk insats. Priset Red Dot Award i kategorin “Product Design 2018” delas ut den 9 Juli i Essen, Tysklad. Läs mer här!

Uppkopplade människor behöver inte bli patienter.Enligt socialstyrelsen kostar diabetesvården i Sverige årligen 9 miljarder kronor. Av dessa utgör 92% kostnader för att behandla komplikationer av sjukdomen tex hjärtkärlsjukdom, njur-, nerv-, och ögonskador. Med modern teknik kan kroniska sjukdomar övervakas, långt ifrån vårdcentraler och sjukhus.

Tekniken är redo –är samhället? Lyssna på Truls Sjöstedt, Brighters VD, när han deltar i Almedalen på Telias event ”Uppkopplade människor behöver inte bli patienter”.
Övriga deltagare: Niklas Sundler, Director Healthcare, Telia, Ulf Hertin, Healthcare Lead, SAS Institute, Marie Ekelund, Ansvarig Utbildning & Livsstil, Riksförbundet HjärtLung. Moderator var Anna Starrin.
Se hela seminariet här.

Om du vill veta mer om vår dibetestjänst; utforska Actiste virtuellt på actiste.com.

En gemensam bild.

Vi skapar nya tjänster inom mHälsa och datadriven hälsovård.Genom att skapa smarta lösningar som samlar in viktiga data och en gemensam plats för att dela den, kan vi ge fler mätpunkter och en bättre bild av individens hälsa. Målet är att våra tjänster skall göra det enklare att ta beslut som är baserade på pålitliga och kontinuerligt insamlade data. Det i sin tur kommer driva en beteendeförändring och förbättring av den slutgiltiga kvaliteten för alla inblandade vårdkedjan, vårdgivare, patienter och samhälle. Vår första tjänst heter Actiste och vänder sig till dem med insulinbehandlad diabetes läs mer här.

Marknaden för datadriven hälsa ses av många experter som världens snabbast växande. Konsultföretaget McKinsey & Company bedömer marknadens värde till mellan 600 och 800 miljarder USD (april 2015). Diabetes är en av världens mest kostsamma sjukdomar och globalt uppgår kostnaden för diabetes till över 670 miljarder USD per år.

I Sverige uppskattas det finnas omkring 450 000 diabetiker (Svenska Diabetesförbundet 2016) och globalt över 400 miljoner. Fram till 2040 förväntas det totala antalet diabetiker i världen öka med över 200 miljoner (IDF 2015).

Diabetes är en folksjukdom som ökar dramatiskt i stora delar av världen. Sjukdomen går dessutom hand i hand med otrevliga komplikationer och som följd av att kroppen inte kan reglera sockernivåerna i blodet skadas känsliga blodkärl. Hjärt-/kärlsjukdom, njur och ögonskador med mera är förljdsjukdomar som skapar både stort lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället. Därför är det viktigt att hitta lösningar som ger patienten kraft att göra sitt bästa för att sköta sin sjukdom.

Effektiviseringen kan inte bara höja kvaliteten för patienten utan även resultatet för vården och minska samhällets kostnader.  För att kunna uppnå detta är The Benefit Loop™ kärnan och spindeln i nätet. Benefit Loop är en molnbaserad plattform för att samla in, behandla, analysera och återföra data i behandlingskedjan.

Plattformen kan hantera data från olika uppkopplade medicintekniska verktyg, vilket inkluderar även appar, och syftet är att paketera och visualisera relevant information och återkoppla till användaren på ett smart och lätthanterligt sätt.  Tillgången skall vara styrd av individen, som själv skall kunna välja vem som skall få ta del av hälsodatan.

Läs mer

SIFO-undersökning blottar potentiell miljardmarknad för handel med hälsodata.


Vi gav SIFO uppdraget att undersöka svenskarnas inställning till att dela med sig av data som samlas in via exempelvis appar i mobilen, hur vi ser på säkerhet i förhållande till personliga data samt värdet i personliga data.


Resultatet ger även en bild av hur stor den potentiella marknaden är och varför det finns ett behov av en uppkopplad och datadriven vård. Hela 70 % av de tillfrågade visar sig vara öppna för att dela sina data med läkare och vårdcentraler, motsvarande siffra i åldern 15-29 år är 80 %.

  • 57 % är öppna för att dela sina data till olika forskningsprojekt.
  • 55 % tänka sig att dela sina personliga data till anhöriga.
  • Nära en tredjedel, 31 %, kan tänka sig att dela sina data till samhället för att underlätta exempelvis planering av fritidsanläggningar.
  • 1 av 5 är öppen för att dela sina data med privata läkemedelsbolag.
  • 1 av 3 i åldersspannet 15-29 år är villiga att dela sina personliga hälsodata med arbetsgivaren.

Läs mer

 

Läs pressmeddelandet här.

Din sjukdom.

Och hela världens vårdkompetens.År 2020 kommer världen att ha 26 miljarder uppkopplade maskiner som talar med varandra. 15% av dem kommer att finnas i vårdkedjan. Telia hävdar att hälften av Sveriges alla hushåll kommer att vara uppkopplade mot vården inom 3-5 år. Marknaden för e-hälsa beräknas vara värd 160 miljarder US dollar redan nu, vilket speglar innovationstakten som är hög på området. Det är inom denna marknad som Brighter utvecklar verktyg och tjänster som gör att du och din hälsa kan kopplas upp mot vården– på det sätt och de villkor som passar just dig.  Och vi utvecklar för att det skall bli på dina villkor – och ingen annans.

Intervju med Brighters rådgivare.Intervju med Jorge Otero där han bland annat förklarar varför uppkopplade hjälpmedel som Actiste är värdefulla för vården, hur de kan stärka patientens roll och nyttan vid kliniska studier. Jorge är läkare och baserad i USA. Han har lång klinisk erfarenhet och en gedigen bakgrund från läkemedelsindustrin med olika globala chefspositioner inom medical affairs och clinical development. Tillsammans med bolagets ledning kommer Jorge utveckla go to market-strategier för Actiste samt utvärdera ytterligare affärsområden, utöver diabetes, där produkten kan tillämpas. Läs mer i pressmeddelandet här.

Det händer mycket i Brighters värld. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad. Vi lovar att inte fylla din mejlbox. Läs vårt första nyhetsbrev här.