Boka en demonstration!Innan man kommer till beslut kan det vara skönt att ha en demonstration på plats, i sina egna lokaler. Vi kommer gärna till er för demonstration och prova-på under tre timmar. Bjud in vårdpersonal i alla kategorier – rehab, enhetschefer och beslutsfattare och se de omedelbara effekterna hos just era omsorgstagare! Ni förbinder er inte till någonting vid en demonstration. Kontakta oss här eller ring 08-12 44 88 55 (knappval 1).Vi kan implementering.jDome BikeAround är mycket mer än bara en produkt. Den är en tjänst och del av ett system för aktivering och uppföljning som kan kopplas både till användarnas livsberättelser och genomförandeplaner. Men först måste den som ska arbeta med jDome BikeAround förstå och känna sig bekväm med systemet. Alla nya kunder får därför ett introduktionspaket bestående av en utbildning och en praktisk vägledning.

Utbildningen håller våra försäljnings- och utbildningsansvariga i. Dessa har själva lång erfarenhet av dagligt arbete inom vården och vet vilka frågor som kan dyka upp, och vilka möjligheter som aktivering med jDome BikeAround kan innebära, även för vårdpersonalens arbete.

 

Behöver du hjälp med att implementera jDome i verksamheten? Kontakta oss här.Vårt introduktionspaket.Inför installeringen kontaktar vi alla blivande superanvändare med förberedande information. På utbildningen uppmuntrar vi personalen till att själva föreslå användningsområden för individer. Grundläggande frågor som behöver tydliggöras i förankringsarbetet är: “Varför, på vilket sätt, vilka berörs, vilka resurser finns respektive behövs, vad krävs av mig, vad krävs av organisationen samt vilka potentiella hinder och framgångsfaktorer finns?” Halva utbildningen är praktisk, vilket gör att användningen är igång redan innan personalen avviker. Vi stödjer ansvarig chef med uppföljningsmaterial så som listor att bocka av att den använts och påminnelser om att ha jDome BikeAround som en stadig punkt på APT.