Glädje är en underskattad källa till motivation!Aktiveringsstationen jDome® BikeAround™ är lämplig för aktivering av personer med många olika typer av funktionsnedsättningar, t ex intellektuell/kognitiv funktionsnedsättning, förvärvade hjärnskador, neurologiska skador, balanssvårigheter, övervikt, samt demens- och strokevård. Målet är motivation och glädje, ökat samspel och förhöjd vårdkvalitet – och så klart livskvalitet. Kort sagt: alla mår bra av att aktivera sig med jDome BikeAround!

 

Vill du veta mer om hur jDome BikeAround kan användas i just din verksamhet, kontakta oss för en demonstration.jDome BikeAround inom habilitering/daglig verksamhet.För personer med intellektuella/kognitiva funktionsnedsättningar kan den kommunikativa, motoriska och sensoriska stimulansen från jDome BikeAround användas för att erbjuda upplevelser under förhållanden som är trygga, upprepningsbara och anpassade. jDome BikeAround låter användaren själv ta ansvar för vad som händer i rummet och kan göra träningen av t ex visualisering och abstraktionsförmåga samt interaktionen med andra både mer lustfylld och mer meningsfull. För personer med mer omfattande funktionsnedsättningar kan stimulansen förstärkas med olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt grafiska/tekniska hjälpmedel.jDome BikeAround vid fysiska funktionsnedsättningar.jDome BikeAround kan också användas för att aktivera personer med fysiska funktionshinder (förvärvade hjärnskador, cerebral pares, stroke, neurologiska skador etc.) att röra sig och träna upp balans, koordination samt kropps- och rumsuppfattning. Utöver den rent fysiska träningen erbjuder jDome BikeAround en möjlighet att se sig omkring i världen. Man kan även använda jDome för olika former av förströelse eller “lekmoment”. Det kan ske i form av t ex frågesporter av typen ”På spåret”, genom att användaren får guida andra runt i sin hemstad, i staden där ens favoritroman utspelar sig, eller varför inte på ”mat- och vinresor”, med tillhörande smakprovningar? Endast fantasin sätter gränser!jDome BikeAround vid kognitiv funktionsnedsättning.För personer med minnessvårigheter kan aktivering med jDome BikeAround hjälpa till att stimulera försämrade kognitiva funktioner; minne, orienteringsförmåga, språklig förmåga och tankeförmåga, genom att låta upplevelsen kretsa kring användarens livshistoria och barndomsminnen, som ofta finns kvar längre trots minnessvårigheter. jDome BikeAround finns idag på ett flerantal demens- och äldreboenden, läs mer om vad användarna säger här.