Vår affärsidé.


Brighter skall utveckla tjänster och produkter som fyller ett tydligt och lätt identifierbart användarbehov i vårdkedjan.


Brighter grundades 2007 för att utveckla en metod för att göra det enklare för diabetiker att kontrollera och behandla sin sjukdom. Grundpatentet för detta blev startskottet till själva produktarbetet som i sin tur gick över i en bredare plattform. Patentportföljen har från start alltid varit bredare än bara diabetes, och adresserar behoven hos framtidens läkemedel som inte kan tas oralt utan måste injiceras. Att licensiera ut rättigheter till Brighters plattform är en del av bolagets affärsmodell. En viktig del i Brighters affär är att kontinuerligt utveckla sin IP-portfölj både genom egna

 

ansökningar och in-licensiering, såsom t.ex den in-licensiering som vi har avseende mikronålsteknologi för mätning av blodsockervärde. Diabetes blev bara början för Brighter, men det var en betydande början som kom att bidra till att ge oss förståelse för att egenvård skall kopplas ihop i ett större sammanhang för att bli enklare, tryggare och mänskligare.
Om vi med våra idéer kan bidra till att göra människors dagliga behandling lite smidigare och deras liv lite ljusare så har vi tagit första steget på en lång och spännande resa.